Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Viktor Barth-Kron

SCB i Stockholm

Nyss damp SCB:s stora partisympatimätning ner. En av dess stora förtjänster är att resultaten kan brytas ner per region, varför den här bloggen av förklarliga skäl tar en närmare titt på sympatierna i Stockholmsområdet. Så här ser det ut (observera att svaren gäller sympatier på rikslivån, ej till lokala parlament).

Stockholms stad

M 29,1 (–2,3)
FP 8,2 (–0,4)
C 1,6 (+0,4)
KD 2,8 (+0,1)
Alliansen: 41, 7

S 29,1 (+1,3)
MP 14,4 (–0,6)
V 9,9 (+2)
Rödgröna: 53,4

SD 3,8 (+0,4)

Stockholms län, exklusive Stockholms stad:

M 42,5 (+1,9)
FP 6,6 (–1,3)
C 2,3 (+1,1)
KD 1,9 (–0,4)
Alliansen: 53,3

S 26,1 (+1,1)
MP 9,7 (–0,5)
V 4,7 (–1,7)
Rödgröna: 40,5

SD 5,6 (+1)

Sammanfattande snabbanalys: Underlaget är naturligtvis för litet för att hugga några slutsatser i sten – det handlar om knappa 500 svarande i respektive distrikt, men siffrorna har över tid visat sig vara en god indikation på vad som sedan framkommer i mer utförliga mätningar.

Siffrorna för Stockholms stad går också väl i linje med tidigare lokala mätningar, exempelvis DN/Ipsos från september. Vänsterpartierna har kopplat ett tydligt grepp om opinionen och Vänsterpartiet går även här starkt framåt. Över tid är relationen mellan S och M värd att notera: För två år sedan, i november 2011, noterade S 19,6 mot M:s 40,4. I dag prickar de exakt lika på 29,1 procent.

Inte heller i övriga länet har det rört sig särskilt mycket under det senaste halvåret – vilket ändå är intressant i sig. Medan stödet det senaste året rasat i staden håller Moderaterna alltjämt kranskommunerna i ett betydande grepp. Håller Stockholm på att få en uppdelning med radikal kärna och mer högerorienterade förorter? Det vore inget internationellt unikum i så fall.

Socialdemokraternas uttalade nyckelgrupp ”radhusägarna i Nacka” återstår hur som helst att övertyga – om man nu verkligen behöver dem.