Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Bostad

Bygga egen bastu

Urbastun. Det krävs många timmars eldning för att få varmt i en traditionell rökbastu som denna vid Skålsjögåden i Hälsingland.
Urbastun. Det krävs många timmars eldning för att få varmt i en traditionell rökbastu som denna vid Skålsjögåden i Hälsingland. Foto: LO Söderling, Bollnäs.
Att sätta ihop en bastustuga av färdiga byggelement behöver inte vara så svårt. Det finns också små modeller lagom för badrummet.

Björkris. Efter midsommar plockas de yttersta grenarna av vårtbjörk och binds till en kvast (bladen ska sitta kvar). Före användning läggs denna i kokande vatten för att bli mjuk. Lätta slag med kvasten främjar blodcirkulationen och eteriska oljor frigörs.
Bastustenar. Lagrar värme och förångar vattnet vid badkastningen. Ju större stenmagasin, desto högre luftfuktighet. Med tiden spricker de av värmen och packas då tätare samman. Uppvärmningstiden ökar och luftcirkulationen blir sämre. Sortera bort trasiga stenar. Enligt tumregeln en gång om året om man badar bastu en gång i veckan.

Principen är densamma, oavsett om bastun värms med el eller ved. Stenar läggs för upphettning på värmekällan. För att öka luftfuktigheten skopas vatten över stenarna. Risning med björkruskor masserar huden. Och då och då en svalkande dusch. Eller, om andan faller på, dopp i isvak.

Samtidigt finns vitt skilda åsikter om bastubadet. Det finska begreppet "löyly", som innefattar ångan och värmen som omsluter bastubadaren när vatten kastas på stenarna, beskrivs av de inbitna som bastubadets själ. En löyly ska kännas som en lång, mjuk omfamning. Det går liksom inte att jämföra med det svenska ordet badkastning (när vatten skopas på stenarna).

Och här är det vedkamin som gäller, ingenting annat. Förespråkarna hävdar att vedeldad bastu producerar negativa joner, vilka har en positiv effekt på vårt välbefinnande - man känner sig pigg efteråt. Till skillnad från elaggregat som producerar positiva joner - vilka gör oss trötta och dåsiga.

Trenden går mot allt fuktigare bastuklimat. Men beroende på luftfuktigheten kan temperaturen i bastun upplevas mycket olika. Här finns inga fastställda regler, var och en får känna efter själv. Den som vill ha det riktigt varmt får dock dra ner på luftfuktigheten. Vanligast är en temperatur på mellan 55-75 grader i kombination med en relativt hög luftfuktighet. 70 graders värme och 30 procents luftfuktighet tycker många är en bra avvägning.

Inredningen i basturummet består av lavar, det vill säga trappstegs- eller kroppsformade bänkar av ribbor. Det traditionella materialet i både väggar och lavar brukar vara asp, ett träslag som vare sig kådar eller känns för hett.

Utöver detta är valmöjligheterna många. Aggregaten kan vara mer eller mindre utrustade, i material som täljsten eller rostfritt stål. Den som inte vill bygga skorsten väljer elaggregat. Det finns även kombinationsaggregat för både ved och el. Multiaggregat som också kan användas till ång- och örtbastu. Infraröd strålning. Och rökbastu för de verkliga entusiasterna.

Prefabricerade vägg- och takelement är enkla att sätta ihop. Stora glasytor eller rundade fronter infattade i olika träslag? Kanske en stjärnhimmel till tak?

För den som vill ha bastun i badrummet finns nischmodeller som inte tar mycket större plats än ett badkar. En sådan med frontpaneler i ek och dörr i klarglas kostar exempelvis 34.615 kronor hos Svedbergs. Då ingår även bland annat aggregat, belysning och vattenskopa. Basturum i granpanel med inredning i asp - utan övriga tillbehör - finns i byggsats på nätet från cirka 16.000 kronor. En fristående bastustuga kostar från cirka 24.000 kronor.

Tillverkarna rekommenderar ofta aggregat med större effekt till ett större rum och vice versa. Men aggregatets storlek spelar egentligen ingen roll, menar Staffan Abrahamsson, brandingenjör på Boverket.

- Man får upp temperaturen i ett större rum även med ett mindre aggregat, det tar bara lite längre tid.

Allmänt gäller att frisk kall luft tas in vid en låg punkt, därefter värms luften upp mot lavarna och ventileras sedan ut vid en punkt högt bakom lavarna.

- Värms bastun med ved rekommenderar jag ett luftintag i närheten av eldstaden. Det finns även luftrör som går rakt in i kaminen.

Har du en vedeldad bastu, tänk på att det kan falla glöd ur kaminen. Du behöver därför lägga klinker eller något annat brandsäkert material på golvet kring eldstaden. Och både kamin och skorsten ska förstås byggas efter gällande regler. Kontrollera i monteringsanvisningarna hur långt från väggen aggregatet kan placeras.

Är man det minsta osäker på utförandet, ta hjälp av någon sakkunnig. Det är alltid bättre att bygga rätt från början än att reparera skadorna efteråt, råder Staffan Abrahamsson.

Oavsett typ av bastu gäller att intilliggande brännbart material inte får bli varmare än 85 grader. Trä kan annars börja kola och avger då brännbara gaser. Om träet mörknar är det ett varningstecken - då kan det i värsta fall självantända. Byt därför ut träpanelen i god tid!

En behörig elinstallatör måste utföra elinstallationen, betonar Lars Melchert på Elsäkerhetsverket. Eftersom det blir olika temperatur i de olika områdena i basturummet, måste den elmateriel som ska installeras vara godkänd för montage i respektive område.

Lars Melchert passar även på att varna för att torka tvätt i bastun och samtidigt ha aggregatet påslaget.

- Det har inträffat många bränder då kläder ramlat ner på aggregatet.

Är bastun en stor energislukare? Av de mätningar av hushållsel som Energimyndigheten gjort i 400 hushåll fanns några med bastu. Beroende på hur ofta man badade låg energianvändningen på mellan 100-200 kilowattimmar per år.

- Det är klart att det drar mycket el när man väl badar bastu. Men om man inte gör det så ofta är den inte någon stor elförbrukare, säger Peter Bennich på myndighetens avdelning för hållbar energianvändning.

Kontakta byggnadsnämnden. Vare sig

Kontakta byggnadsnämnden.
Vare sig du ska bygga om ett befintligt rum i bostaden till bastu eller bygga en fristående bastustuga på tomten, kontakta byggnadsnämnden för närmare besked.
Enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar ska elmateriel ha minst kapslingsklass IP 24. Anslutningskabeln till bastuaggregatet ska väljas enligt tillverkarens anvisning. Elinstallationen och bastuaggregatet ska utföras enligt svensk standard SS 436 40 00 samt SS-EN 60335-2-53.

Elaggregat. Enkla att använda,

Elaggregat. Enkla att använda, värmer upp snabbt. Kräver ingen skorsten.
Vedeldad bastu. Tar längre tid att värma upp. Kräver skorsten, är därför mindre flexibel vad gäller placering. Både kamin och skorsten ska byggas efter gällande regler.
Rökbastu. Kräver en speciellt anpassad byggnad. En stor mängd ved eldas i flera timmar och värmer stenarna. Röken leds ut genom ett fönster. Därefter vädras bastun så att luften blir syrerik.
Infrarum. Infraröd direktverkande strålningsvärme hettar upp det som kommer i dess väg utan att värma luften. Absorberas av huden och ger snabb värme. Kan installeras i ett befintligt basturum och kombineras med bastuaggregat (infrastrålningen värmer upp kroppen under tiden som bastuaggregatet värmer upp luften).
Klassisk svensk bastu. Temperatur 75-90 grader, luftfuktighet 20-35 procent.
Torrbastu. Hög värme , cirka 95-110 grader, nästan ingen luftfuktighet.
Ångbastu. Temperatur 45-65 grader och ständig tillförsel av ånga som ger 40-65 procents luftfuktighet.
Ångbad. Ej för vanliga basturum. Finns i kombinationer med dusch. Luftfuktigheten är 100 procent och badtemperaturen cirka 40 grader.

Bild