Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Bostad

Fritidsbåtsleder riskerar försvinna

De mindre leder för fritidsbåtar som dragits inomskärs och på de stora sjöarna riskerar försvinna eller bli många färre. Många leder har inte mätts sedan 1800-talet och når inte längre upp till internationell standard.

Enligt Sjöfartsverkets kartor ligger många fritidsbåtsleder i olika delar av landet i farvatten där mätningarna kan vara från 1800-talet samtidigt som det inte finns pengar för att mäta upp alla leder enligt den standard som gäller internationellt i dag.

I Mälaren har ett lokalt segelsällskap beslutat att lägga ner en populär led mellan Strängnäs och Enköping, då de inte har råd att bekosta de nya sjömätningar som krävs för att den ska kunna vara kvar som utmärkt sjöled.

– Fritidsbåtslederna läggs ned på alla möjliga ställen, inte bara den här leden. Även i skärgården läggs leder ned, och det är ingen bra utveckling, säger Bo Stenström ordförande i Aros segelsällskap till P4 Radio Sörmland.

Bland de leder och sjöar där segelsällskapen själva får ordna sjömätningen återfinns hela Hjälmaren, stora delar av Mälaren och inomskärs utmed kusten. Något hopp om att lederna ska kunna mätas upp av Sjöfartsverket finns inte i dagsläget, utan kan bli aktuellt först om flera år.

Enligt Sjöfartsverkets pressansvarig, Daniel Lindblad, är prioriteringen av sjöfarten en följd av att verket enligt direktiv från regeringen ska vara affärsdrivande.

– Vi drivs nästan uteslutande av avgifter från handelsflottan. Enligt direktivet från regeringen ska vi i första hand verka för handelsjöfartens intressen.

– Finansiering är en grundfråga i det här fallet, hade vi finansiering skulle vi gärna göra mätningarna, säger Magnus Wallhagen, produktionschef för mätningar, Sjöfartsverket.

Fakta: Fritidsbåtsled

Det finns totalt 959 farleder i det svenska havsområdet inklusive Vänern, Vättern och Mälaren.

Utmärkande för en farled är att den märkts ut med röda eller gröna så kallade "prickar", bojar utplacerade för att markera inom vilket område en båt kan åka över, utan risk att gå på grund, stöta på en sten eller möta annat hinder.

De större farlederna som löper till och från hamnar, totalt 262 stycken, ägs och förvaltas av Sjöfartsverket och utnyttjas främst av handelsfartygen på sina rutter. Fartyg betalar en avgift för att få använda leden baserad på tonnage och last.

Källa: Sjöfartsverket