Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Bostad

Renoveringen var ett riktigt fuskjobb

Att anlita fel hantverkare kan få för­ödande konsekvenser, vilket familjen Killander har fått erfara. Nu är de mitt uppe i en tvist med sin hantverkare.

Fredrik och Madeleine Killander i Täby hade sett fram emot sitt nya badrum. I november anlitade de en hantverkare som skulle renovera det till en kostnad av nästan 100.000 kronor. Men resultatet blev allt annat än professionellt. Hantverkaren har satt upp kantstötta kakelplattor, fogarna är av olika storlek och röret under handfatet sitter för nära väggen. Dessutom finns en rad fel som kan ge fuktskador. På badkarskanten samlas vatten och fuktspärren i väggen går inte hela vägen upp som sig bör. Flera av felen är svåra att avhjälpa utan att hela arbetet görs om, enligt den besiktningsman som paret har anlitat.

– Vissa saker kan vi leva med, men sammantaget var det för mycket. Man känner sig så uppgiven när sånt här händer, säger Madeleine Killander.

På nätet hittade hon Svensk hantverksförmedling, en sajt som förmedlar kontakter till seriösa hantverkare. Genom den har de nu fått hjälp att starta en klagomålsprocess mot hantverkaren.

I ett brev till hantverkaren har de listat sina anmärkningar och där tillbakavisar de också slutfakturan på 48 000 kronor.

– Vi håller inne med pengarna tills hantverkaren har reparerat felen. Och gör han inte det, måste vi nå en ekonomisk uppgörelse så att felen kan åtgärdas av en annan hantverkare, säger Fredrik Killander.

Om de inte kommer överens funderar de på att driva ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN:s utlåtanden är bara rekommendationer, men de hantverksföretag som är anslutna till en branschorganisation brukar ofta rätta sig efter nämndens beslut.

För att få rätt i ARN krävs bevisning. Därför är det bra att paret Killander har anlitat en besiktningsman, som har dokumenterat att badrummet har allvarliga fel.

Men även om paret Killander har agerat enligt regelboken, känner de sig fortfarande osäkra på vilka rättigheter de har som konsumenter.

– Om vi får rätt i nämnden, men hantverkaren inte följer deras rekommendation, måste vi ändå betala? undrar Madeleine Killander.

Enligt Torsten Palm på ARN har konsumenten rätt att hålla inne med en del av betalningen, såsom Fredrik och Madeleine Killander har gjort. Det fungerar som en säkerhet för det krav konsumenten har på grund av fel i tjänsten och det finns stöd för det i Konsumenttjänstlagen.

Även om ARN dömer till paret Killanders fördel, kan hantverksföretaget driva saken vidare till Kronofogdemyndigheten och sedan vidare till tingsrätten för att få sina pengar.

Men så länge paret motsätter sig fakturan i ett brev till Kronofogdemyndigheten kan de inte få en betalningsanmärkning. Bara om företaget vinner i rätten blir konsumenten tvungen att betala.

– Den risk man tar som konsument är att man, förutom rättegångskostnader, kan få betala dröjsmålsränta på kravet om domstolen dömer till företagets fördel. Men chanserna att få rätt i domstolen ökar ju mer bevisning man har. Därför är det bra att ha ett utlåtande från en besiktningsman, säger Torsten Palm.

Konsumentvägledarens tips

Kolla så att företaget är anslutet till något av branschförbunden, till exempel Målaremästarna eller vvs-företagen.
Släpp aldrig en hantverkare innanför dörren om du inte har skriftlig dokumentation på överenskommet pris, då bevisbördan för priset ligger på konsumenten.
Om du inte är nöjd med kvaliteten på det utförda jobbet – anlita en besiktningsman och anmäl sedan fallet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, om ni inte kommer överens. Det krävs dokumentation för att kunna få rätt i ARN.
Konsumenttjänstlagen gäller, vilket betyder att man som privatperson kan reklamera ett hantverksarbete i tio år efter att det har utförts.
Källa: Konsumentvägledaren Arvo Kiusalaas på Bromma Stadsdelsförvaltning

Om du är missnöjd

Kontakta näringsidkaren direkt när problemet uppstår för att se om ni kan hitta en lösning.
För rådgivning – vänd dig till din kommuns konsumentvägledare. Du hittar dessa på Konsumentverkets hemsida.
Använd Klagoguiden på Konsumentverkets eller Allmänna reklamationsnämndens hemsida. Där finns mallar för klagobrev som går att fylla i och skriva ut. Att klaga på rätt sätt är viktigt eftersom det minskar risken för missförstånd med näringsidkaren.
Gör en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, inom 6 månader.
Källa: Allmänna Reklamationsnämnden och Konsumentverket