Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Bostad

Se över ditt stöldskydd

Grannsamverkan har visat sig vara det absolut bästa sättet att förhindra inbrott. Och en skällande hund avskräcker ofta tjuven.
Grannsamverkan har visat sig vara det absolut bästa sättet att förhindra inbrott. Och en skällande hund avskräcker ofta tjuven. Foto: Pontus Lundahl, Hasse Holmberg, Roger Wikström, Roland Weihrauch
Många tror att de flesta bostadsinbrott sker på sommaren, men det är nu högsäsongen börjar. Så här gör du för att undvika påhälsning och försvåra för tjuven.

Under 2008 anmäldes omkring 18.200 bostadsinbrott i landet. I år, till och med juli månad, har polisen hittills fått in drygt 10 500 anmälningar. Tre tusen av dem är bostadsinbrott i Stockholms län. Runt 60 procent av bostadsinbrotten i landet är villainbrott. I Stockholms län är däremot fördelningen ungefär lika mellan villa- och lägenhetsinbrott. Brottsförebyggandet rådet (Brå) uppskattar att antalet anmälda bostadsinbrott motsvarar ungefär tre fjärdedelar av det faktiska antalet.

Många förknippar bostadsinbrott med sommar och semestertider. Enligt Brå ökar antalet inbrott något under juli men antalet bostadsinbrott är högst under årets mörkaste månader; oktober–ja­nuari.

Från mitten av 1980-talet har antalet anmälda bostadsinbrott minskat. Det kan vara ett resultat av att svenska folket höjt sin säkerhetsnivå. Under den senaste tioårsperioden har dock den nedåtgående trenden stannat av.

Hund, larm, polis, grannsamverkan och mycket folk som rör sig i bostadsområdet är faktorer som får inbrottstjuven att tveka och gå vidare. Det visar en rapport från polismyndigheten i Stockholms län som gjordes i fjol av inspektör Kent Pira på Kungsholmens närpolis. Han intervjuade bland annat tjugo inbrottstjuvar som fick svara på frågor om vilka bostäder man undvek och vilka man bröt sig in i.

Hund är avskräckande. Hörs hundens rörelser, dess skällande och gläfsande, väljer tjuven ofta att gå vidare till en annan bostad. Ibland kan enbart en skylt med en hund vara avskräckande. Naturligtvis finns undantag, när inbrottstjuvar är vana vid att handskas med hundar eller av andra skäl inte drar sig för att bryta sig in. Men varför utsätta sig för risker om det finns ”lätta bostäder” att ta sig in i?

Den absolut bästa metoden att minska antalet bostadsinbrott är så kallad grannsamverkan. Idén har prövats i många länder. Ursprunget kommer från Seattle i USA. Men grannsamverkan är inget som kommer av sig självt. Det fordrar engagemang, som att sätta upp skyltar i området och dekaler på bostäderna. Alla bör också göra en inventarieförteckning över sina värdeföremål och märka värdesakerna med märkpenna. Bra är också att bygga upp ett nät av kontaktpersoner i området som de boende kan vända sig till och förklara hur de skall agera om de upptäcker en okänd person som rör sig misstänkt i området. En metod är att visa sig, observera personen och kanske även fråga den okända personen vad han gör i området.

Andra knep för att minska risken för inbrott, enligt Brå och polisen, är att se till att bostaden alltid är bebodd eller ser ut att vara bebodd. Ta bort insynsskydd i form av växtlighet runt huset som tjuven kan gömma sig bakom. Ha helst inget begärligt stöldgods hemma. Och använd belysning både utomhus och inomhus, gärna med timer. Förutom att belysningen ökar trevnaden så är det svårare för tjuven att hålla sig gömd för grannar och förbipasserande.

Fönstergaller, gallergrind, säkerhetsdörr, larm, dörrlås och fönsterlås är andra konkreta metoder som minskar risken för inbrott. Om svårigheterna ökar för tjuven väljer de hellre en bostad som är lättare att ta sig in i. Ett råd är dock att alltid först höra med sitt försäkringsbolag vad de rekommenderar för skydd. Rätt skydd kan ge lägre försäkringspremie eller självrisk. Och vid köp av larm och lås bör man satsa på produkter som är rekommenderade av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

Det flesta inbrott är tillfällighetsinbrott. Tjuven väljer ett hus eller en lägenhet som är lätt att ta sig in i och ut från, utan att väcka uppmärksamhet och där hon/han kan arbeta ostört. Så när du skall skydda din bostad – försök se det ut tjuvens ögon. Vilka är de svaga punkterna. Var tar man sig lättast in? Bra så kallade mekaniska inbrottsskydd innebär enligt polisen två saker. Det skall vara svårt för tjuven att ta sig in men om han ändå lyckas skall det också vara svårt att bära ut godset.

Lästips

”Tillfället gör tjuven” är en broschyr som finns på polismyndigheten i Stockholms läns hemsida. ”Vad vet vi om bostadsinbrott – 20 gärningspersoners svar” är en rapport skriven av inspektör Kent Pira som också finns på Stockholmspolisens hemsida.
Brottsförebyggandet rådet (Brå) har massor av material och statistik på sin hemsida bland annat finns ett kapitel om bostadsinbrott i broschyren ”Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007”. Gå gärna även in på Svenska Stöldskyddsföreningens hemsidor. Och läs om grannsamverkan.