Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Bostad

Viktigt inför renoveringen

Börja med att läsa Boverkets och Konsumentverkets hemsida ­omboende.se. Där finns tips om allt du bör tänka på, listor över branschorganisationer och blanketter för avtal.

Bor du i bostadsrätt måste du informera styrelsen och ta reda på vad föreningens stadgar föreskriver. Många föreningar förbjuder att du själv gör renoveringen och har regler om exempelvis rören ska vara synliga eller får vara dolda i vägg och vem som ansvarar för golvbrunnen. Du måste ha tilläggsförsäkring i hemförsäkringen.

Bor du i villa får du själv bygga om. Vare sig du använder hantverkare eller själv gör arbetet ska godkända metoder användas. Annars kan försäkringsbolagen vägra betala för skador.

Det är alltid fuktigt bakom kaklet eftersom traditionell fog släpper igenom fukt.

Förr godkändes 60 cm mellan reglarna. Nu är kravet 30 cm för att kunna bära kakel och klinker.

Den vanligaste vattenskadan i badrum är vid golvbrunnen, enligt Svensk försäkring. Alla golvbrunnar äldre än 1990 måste bytas ut.

Boverkets byggregler, BBR, är grunden för hur ett arbete ska utföras. En rad branschorganisationer för olika yrkesgrupper som plattsättare, golvläggare, rörmokare, vvs-installatörer och elektriker, har branschregler som medlemmarna ska följa. De har gått kurser som gett dem behörighet, certifikat eller auktorisation.

Om du anlitat hantverkare som inte följt branschreglerna kanske hemförsäkringen inte gäller

Om du vill ha en utomstående bedömning kan du anlita besiktningsman. Se lista hos Byggkeramikrådet, bkr.se.

Ta in flera anbud från hantverkare och jämför. Innan du skriver avtal med hantverkare, begär referenser på tidigare arbeten. Kontakta Kronofogden och Allmänna reklamationsnämnden för att höra om företaget har anmärkningar. Begär kopia på hantverkares f-skattesedel. Detta behövs också för att kunna göra rotavdrag. Bolagsverket kan upplysa om företag gått i konkurs eller fått näringsförbud.

Upprätta alltid skriftligt avtal om arbetets omfattning, pris och när det ska vara klart. Skriv in att hantverkaren ska betala vite om arbetet inte är klart i tid. Det kan annars bli dyrt med dubbelt boende. I avtalet ska framgå om transportkostnader tillkommer och vem som forslar bort sopor.