Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Blueair

Beviset: Så dålig är din luft hemma 

Från Blueair

Luften hemma är ofta upp till fem gånger mer förorenad än luften utomhus. Det är en problematik som uppmärksammas alltmer efter ett år när många av oss har tillbringat mer tid i hemmet. Dålig luftkvalitet påverkar oss negativt både på kort och lång sikt. Ett sätt att förbättra inomhusmiljön och vårt välmående är att komplettera ventilationen med luftrenare som minskar mängden skadliga partiklar i inomhusluften till ett minimum.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Blueair HealthProtect™ luftrenare här

Ur ett internationellt perspektiv är utomhusluften i Sverige fortfarande av hög kvalitet, men det betyder inte att vår inomhusluft är fri från föroreningar. Istället visar undersökningar* från EPA, FN:s organ för miljöskydd, att inomhusluften ofta är upp till fem gånger mer förorenad än utomhusluften.

En anledning är att det i våra hem finns många olika sorters skadliga partiklar och ämnen som avges från till exempel färg, tyger, möbler, hygienprodukter och rengöringsmedel. Andra vanligt förekommande föroreningar inomhus är sot från levande ljus, rök från öppna spisar och matos. Även föroreningar som tillförs inomhusluften utifrån genom ventilationen påverkar luften negativt så som till exempel avgaser och pollen. Dessutom blir koncentrationen av luftburen smitta i form av bakterier och virus mycket högre inomhus än utomhus. Allt detta sammantaget gör att inomhusluften ofta är betydligt sämre än utomhusluften.

Dålig inomhusluft påverkar hälsan

Det få vet är att dålig inomhusluft faktiskt påverkar oss både på kort och lång sikt. Flera studier visar att vi påverkas negativt om luftkvaliteten inomhus är låg:

– På kort sikt är vanliga symptom trötthet, sämre koncentrationsförmåga, huvudvärk och försämrad sömn, vilket även påverkar vår prestationsförmåga. På lång sikt kan kontinuerlig exponering av luftföroreningar orsaka allvarliga sjukdomar och andningsbesvär**. Många av de farligaste föroreningarna är de minsta partiklarna som varken syns eller luktar, säger Alexander Provins, som är ansvarig för luftreningsföretaget Blueairs verksamhet i Europa och Mellanöstern.

För att skapa en god inomhusmiljö med hälsosam luft är det viktigt med en bra ventilation, att dammsuga ofta och gärna undvika onödiga kemikalier. Om ventilation saknas är en enkel åtgärd att vädra regelbundet. Men för att få riktigt ren luft är en bra luftrenare ett viktigt komplement och främst i de rum där mest tid spenderas, som till exempel sovrum och vardagsrum.

– När många av oss tillbringar mer tid hemma än någonsin tidigare riktas mycket uppmärksamhet mot vad vi kan göra i hemmet för att skapa hälsosamma miljöer som förbättrar vårt välbefinnande. Luftrenare har i det sammanhanget visat sig ha en positiv inverkan på vardagen genom att hjälpa till med att öka koncentrationsförmågan, förbättrad sömn, minskning av allergiska symptom så som astma och allergier samt reducering av luftburen smitta från virus och bakterier, säger Alexander Provins.

Ren luft fem gånger i timmen

Den främsta aspekten vid val av luftrenare är ofta prestandan, hur mycket ren luft en enhet kan leverera. Den globalt största och mest erkända och oberoende standarden för luftrenares prestanda är CADR (Clean Air Delivery Rate), en standard utfärdad av den oberoende organisationen AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers). CADR är ett mått på hur mycket ren luft som produceras per minut. Ju högre CADR, desto mer effektivt avlägsnar luftrenaren partiklar från luften. CADR-standarden innehåller även en rumsstorleksrekommendation som baseras på 5 luftomsättningar per timma. Detta för att luften i rummet skall renas var 12e minut och på så vis kontinuerligt säkerställa att rummet har ren luft.

Blueairs senaste luftrenare HealthProtect™ har en unik teknologi – HEPASilent Ultra™– som möjliggör hög prestanda och effektivitet genom att kombinera elektrostatisk och mekanisk filtreringsteknik, vilket ger en hög CADR. Blueairs patentsökta teknologi tar bort 99,97% av luftburna partiklar som damm, pollen, djurallergener och mögel. Teknologin tar även bort lättflyktiga organiska föreningar (VOC), lukter och nanopartiklar ner till 0,03 mikrometer i storlek. Dessutom filtreras 99,99% av alla virus och bakterier bort från luften.

Först att testa mot levande SARS-CoV-2-virus

Blueair har, som den första ledande aktören inom luftrening, testat HealthProtect™ mot levande SARS-CoV-2-virus. Resultatet från biosäkerhetslabbet MRIGlobal visar att våra luftrenare i HealthProtect™ 7400-serien effektivt avlägsnade 99,99 % av det levande luftburna viruset (SARS-CoV-2) under laboratorieförhållanden i en testkammare på 0,37 m³***. Testerna bevisar inte att HealthProtect™ dödar SARS-CoV-2 eller minskar eller förhindrar överföring av COVID-19 smitta.

”När luftrenare används på rätt sätt kan de bidra till att minska luftburna föroreningar, inklusive virus i ett hem eller trångt utrymme”, enligt EPA.****

EXTERN LÄNK: Jämför luftrenare – hitta modellen som passar dig

FAKTA BLUEAIR

Blueair grundades i Stockholm 1996 och är idag ett globalt ledande luftreningsföretag med stark position på över 60 marknader världen över. Blueair har sitt huvudkontor i Stockholm och luftrenarna och teknologin utvecklas och designas i Sverige.

HealthProtect™-serien är Blueairs mest avancerade luftrenare hittills och bygger på dessa teknologier:

HEPASilent™ Ultra-filtrering kombinerar elektrostatisk och mekanisk filtrering för att eliminera luftburna partiklar. Denna patentsökta teknologi tar bort 99,97% av luftburna partiklar som damm, pollen, djurallergener och mögel. Teknologin tar även bort lättflyktiga organiska föreningar (VOC), lukter och nanopartiklar ner till 0,03 mikrometer i storlek. Dessutom filtreras 99,99% av alla virus och bakterier bort från luften och är så gott som ljudlös.

GermShield™ aktiveras i viloläge för att eliminera virus och bakterier samt förhindra bakterietillväxt på filtret.

SpiralAir™-utloppet med 360º-distribution av den rena luften ser till att ren luft når rummets alla hörn.

SmartFilter har ett partikelfilterskikt och kolfilterskikt för att avlägsna gas, lukter, rök, VOCer, avgaser och kemikalier från luften. Ett smart RFID-chip övervakar filtret och meddelar när det behöver bytas, vilket innebär att livslängden på filtret ökar och att det kan räcka i upp till ett år. Filtret är utformat som en bok och stängs när det byts ut för att undvika att partiklar kommer ut i luften eller vidrörs.

Testad mot bakterier och virus

Blueairs luftrenare har testats av tredje parter gällande avlägsnande av de vanligaste virusen och bakterierna med en effektivitet på över 99,99 procent. Testerna inkluderade H1N1 (svininfluensan), gula stafylokocker och E. coli. Det inkluderar alla virus med en partikelstorlek på minst 0,1 mikrometer.

*United States Environmental Protection Agency, EPA’s report on the environment (ROE): Indoor air quality, retrieved February 23, 2018, from https://cfpub.epa.gov/ roe/chapter/air/indoorair.cfm

**Doyle K., Pollution particles damage blood vessels, may lead to heart disease, Reuters, published October 26 2016, Retrieved February 9, 2018 from http://www. reuters.com/article/us-health-cardiovascular-pm2-5- pollution-idUSKCN12Q2LM

*** HealthProtect™ 7400 serien testad av tredje part under laboratorieförhållanden i en kammare på 0,37 m³. Inte bevisat att döda SARS-CoV-2 virus eller minska eller förhindra överföring av COVID-19 smitta. https://www.blueair.com/se/coronavirus.html

**** EPA, ”Will an air cleaner or air PURIFIER help protect me and my family FROM COVID-19 in my home?”, 12 januari 2021