Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Danske Bank

Bankens uppmaning till företagen: ”Agera nu”

Från Danske Bank

Företagens kostnader skenar. I takt med att det blivit allt svårare att ta ut kostnadsökningar i kundledet tvingas bolagen tänka om och dra ner. Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad på Danske Bank, pekar på riskerna för företagen om de inte agerar nu.

– När intäkterna minskar behöver företagen ha en tydlig plan för hur de ska hantera stora investeringar parallellt med ökade kostnader.

Bli kontaktad av Danske Bank för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter

Riksbanken höjde styrräntan och kronan fortsätter sin kräftgång. I kombination med höga energi- och transportkostnader blir situationen allt svårare för många företag. Samtidigt som företagen minskar de operativa kostnaderna ställer EU krav på investeringar för att minska CO2-avtrycket. Det är en svår balansgång i en vikande konjunktur. Många bolag kommer att tvingas minska sin personal och dra ner på kontorsytorna kommande år. Vi kan förvänta oss en dominoeffekt som slår hårt mot de flesta företag men särskilt mot sektorer som fastighetsbranschen, service och handel.

– Vår prognos är att företagen kommer behöva investera betydande belopp för att möta hållbarhetskraven som definieras av EU-taxonomin. När intäkterna minskar behöver företagen ha en tydlig plan för hur de ska hantera stora investeringar parallellt med ökade kostnader för el, komponenter och räntor. Det kommer bli väldigt svårt för många bolag, säger Anders Gullesjö på Danske Bank.

Företagen måste agera

Kostnadsjakten trappas upp. Företagen måste agera annars hamnar man lätt i en ond spiral. Många står rådvilla och undrar över möjliga lösningar.

– Bankens rådgivning har de senaste månaderna allt mer fokuserat på att rusta bolagen för en tuffare finansiell marknad. Det finns mycket bolagen kan göra för att förbättra sin likviditet men är man inte strategisk med en tydlig plan finns risk att man skär ner på fel saker och riskerar sin konkurrenskraft, berättar Anders Gullesjö.

– Det kommer bli väldigt svårt för många bolag, säger Anders Gullesjö på Danske Bank.

En affärspotential

Omställningen är i sig en affärspotential som kan skapa morgondagens intäkter. Men inledningsvis är det en investering som belastar kassan, för lagstiftningen talar sitt tydliga språk. Även mindre bolag påverkas indirekt som underleverantörer och de har ofta ännu mindre muskler att hantera en lågkonjunktur parallellt med stora investeringar som betalar sig på flera års sikt.

– Om man skulle önska något så vore det starka incitament från regeringen så att företag kan energieffektivisera, göra investeringar för att minska CO2-avtrycket och ställa om. Det skulle vässa svensk konkurrenskraft på längre sikt och rädda många arbetstillfällen på kort sikt, avslutar Anders Gullesjö.

Bli kontaktad av Danske Bank för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter

Fakta:

Vad kan företag göra för att klara en konjunkturnedgång?

Se över företagets behov av lokaler. Med en bra personalplanering kan man optimera utrymmet. Företaget kan förvisso sitta i längre kontrakt, men det är viktigt att ta tag i detta redan nu.

Personal: Fundera och analysera vilken kompetens ditt företag behöver. Nyckelkompetens behövs för intäkter i framtiden.

Riskhantering: Svenska kronan är svag och prognosen ser inte ljus ut. Använd valutasäkring, för i bistra tider så handlar det om att kontrollera de kostnader man kan kontrollera.

Kunder: Se till att sprida riskerna så att du inte dras med om en kund hamnar på obestånd.

Leverantörer: Se till att du inte står utan produkter och komponenter om en leverantör skulle få problem.