Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Danske Bank

Experten: Likviditetsprognoser nu viktigare än någonsin?

Från Danske Bank
Magdalena Crona, specialist inom likviditetsstyrning Danske Bank och Yrr Ahlklo, chef för Risk Advisory och FX Sales Business Customers på Danske Bank.

Företag står inför ett svårare marknadsläge med ökade ränte- och råvarukostnader och en svårbedömd valutamarknad. Genom att skapa prognoser över förväntade kassaflöden kan företag tidigt identifiera likviditetsbehov och valutarelaterade risker och med mer information som underlag, fatta beslut för att begränsa risk och optimera räntekostnader.

– Det hjälper inte att ha översikt över företagets likviditet i realtid om ni inte vet vart ni är på väg, säger Magdalena Crona, specialist inom likviditetsstyrning på Danske Bank.

Läs mer om hur Danske Bank kan hjälpa ditt företag att komma igång med, eller utveckla, era likviditetsprognoser med Cash Flow Forecast

Att skapa likviditetsprognoser är centralt för alla företag, oavsett storlek, för att få svar på frågor som hur länge företaget kan fortsätta uppfylla sina skyldigheter som att betala löner, leverantörer och skatter i tid och för att avgöra hur mycket likviditet företaget behöver för att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Genom att tidigt identifiera likviditetsbehov skapas handlingsutrymme

Vid ett kortsiktigt likviditetsbehov kan en lösning vara att ansöka om en tillfällig höjning av företagets kreditlimit, att ha en dialog med leverantörer om att senarelägga betalningar eller att omfördela resurser från andra delar av verksamheten. Vid ett långsiktigt likviditetsbehov kan företaget överväga en förfrågan om ytterligare finansiering från banken eller rörelsekapitalsåtgärder, som att omförhandla betalningsvillkor med kunder och leverantörer eller söka andra finansieringsalternativ.

Visualisera effekten

Att skapa prognoser gör det möjligt att visualisera effekten av olika scenarier och inte bara planera för det väntade, utan också förbereda företaget för det oväntade. Vad händer om ni förlorar er största kund? Hur påverkas ni av valutafluktuationer och av ökade råvarukostnader? Här kan Danske Banks verktyg Cash Flow Forecast hjälpa er att identifiera likviditetsbehov, valutarelaterade risker och testa olika scenarier, säger Magdalena Crona, specialist inom Likviditetsstyrningsområdet i Danske Bank.

– Det hjälper inte att ha översikt över företagets likviditet i realtid om ni inte vet vart ni är på väg, säger Magdalena Crona på Danske Bank.

Ger värdefulla insikter

Prognostiserade nettoflöden i olika valutor ger värdefulla insikter om valutaexponeringar och är ett stort stöd vid beslut om valutasäkring, eftersom det gör det enklare att upptäcka potentiella risker i relation till kassaflöden. Ett företag kan inte gardera sig mot risker innan riskerna är identifierade. Prognoser står i centrum för all valutasäkring och för många företag med verksamhet i olika valutor är valutarisken en nyckelfaktor för volatilitet i företagets resultat.

– Tillförlitliga prognoser över framtida kassaflöden ligger ofta till grund för en väl utformad sådan policy, säger Yrr Ahlklo, chef för Risk Advisory och FX Sales Business Customers på Danske Bank.

– Vi märker tydligt att kunder blir påverkade av valutarisker nu när kronan är svag i relation till euron och inte minst till dollarn. Vi för många diskussioner med kunder om att skapa en hållbar riskhanteringspolicy. Tillförlitliga prognoser över framtida kassaflöden ligger ofta till grund för en väl utformad sådan policy.  Vi ser att exportörer som litar på sina prognoser kan ta strategiska beslut att säkra lite extra nu när kursnivåerna är fördelaktiga. De importörer som har följt sin valutasäkringspolicy är nöjda över att kunna köpa EUR och USD till en lägre kurs med hjälp av sina terminssäkringar, säger Yrr Ahlklo, chef för Risk Advisory och FX Sales Business Customers på Danske Bank.

Läs mer om hur Danske Bank kan hjälpa ditt företag att komma igång med, eller utveckla, era likviditetsprognoser med Cash Flow Forecast

Fakta om Danske Bank:

Företagsbanken Danske Bank levererar produkter, tjänster och expertis i företagets alla faser. Hos Danske Bank får ditt företag kraft att växa både lokalt och genom global expansion. Kontakta Danske Bank för mer information om hur de kan bli din företagsbank.