Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från EU-parlamentet

Så ska du kunna resa tryggt i Europa i sommar

Från EU-parlamentet

I sommar ska det bli lättare att resa i Europa. 

Från och med första juli ska vi kunna resa tryggt inom EU tack vare ett digitalt covidintyg som visar om vi har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid-19.

Här kan du diskutera EU:s roll på hälsoområdet och andra frågor

Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar har nått en preliminär överenskommelse om ett covidintyg som ska gälla i alla EU-länder från och med första juli.

– Intyget kommer att prägla sommaren 2021 och göra en stor skillnad, säger Juan Fernando López Aguilar, ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och fortsätter:

– Det digitala covidintyget för EU kommer att återupprätta den fria rörligheten inom unionen i takt med att medlemsländerna börjar avskaffa restriktionerna i hela Europa. Denna överenskommelse är första steget för att få Schengenområdet tillbaka på rätt spår igen.

Hur fungerar intyget?

EU-ländernas hälso- och sjukvårdsmyndigheter kommer att utfärda det kostnadsfria intyget, antingen digitalt eller i pappersformat. I intyget finns en QR-kod med viktig information som namn, födelsedatum, när det utfärdats och upplysningar om genomförda vaccineringar, tester eller tillfrisknande samt ett digitalt sigill. Däremot kommer inga andra hälso- och sjukvårdsuppgifter att redovisas. Intygets giltighet och äkthet kommer att kontrolleras noggrant för att förhindra bedrägerier och förfalskningar.

Vilka vaccin accepteras?

Medlemsländerna måste godta samtliga vaccin som godkänts för användning i EU av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), och får dessutom besluta att även acceptera andra vaccin. För närvarande har de vacciner som tagits fram av Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca och Janssen godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Tillgängliga tester till överkomligt pris

Många korsar dagligen landsgränser för att till exempel ta sig till arbetet eller för att ta hand om nära och kära. Medlemsländerna ska därför se till att PCR-tester och antigentester ska vara allmänt tillgängliga till ett rimligt pris. EU:s krisstödsinstrument kommer att bidra med 100 miljoner euro till inköp av covid-19-tester.

Ytterligare reserestriktioner endast i undantagsfall

Det nya intyget bidrar också till att de nuvarande restriktionerna som begränsar den fria  rörligheten ska kunna upphävas på ett samordnat sätt. Medlemsländerna måste sedan undvika att införa ytterligare reserestriktioner som karantän, självisolering eller testning, förutsatt att detta inte är ”nödvändigt och proportionerligt” för att skydda folkhälsan. I dessa fall ska eventuella restriktioner meddelas 48 timmar i förväg.

Fakta

Vill du diskutera hur EU:s roll på hälsoområdet utvecklas och andra frågor som avgörs på EU-nivå?

Välkommen att gå med i Tillsammans i Europa på www.tillsammansieuropa.eu