Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Finanso

Köpa Bitcoin: Stor guide för dig som är nyfiken

Från Finanso

Du har säkert inte undgått trenden med att köpa Bitcoin. Somliga kallar det för det nya digitala guldet. När oroliga vindar blåser på börsmarknaderna brukar kryptovalutan nämligen påverkas relativt lite. Tack vare denna guldliknande egenskap har den därför möjlighet att kunna användas som hedge mot inflation. 

Men hur gör du egentligen om du vill köpa Bitcoin i Sverige? Vilka fördelar, nackdelar och risker medföljer en eventuell investering? Hur ser framtidsprognoserna ut? Svaren på dessa frågor och annan intressant information om kryptomarknadens främsta mynt får du läsa nedan. 

Köp bitcoin hos eToro 

Läs mer om hur du handlar med Bitcoin

Vad är Bitcoin?

En vanlig fråga hos sökmotorerna är ”Hur köper man Bitcoin?”. Innan vi besvarar den bör du vara införstådd med vad det är och hur det uppkom.

Efter finanskrisen 2008 ökade misstron mot det centraliserade finanssystemet. I samband med detta påstod sig Satoshi Nakamoto funnit en matematisk lösning för digitala mynt. Namnet, som allra troligast var en pseudonym för en eller flera personer, bemöttes dock av stor skepticism.

Men bara ett kort tag därefter visade sig Bitcoin erbjuda säkra och snabba överföringar– helt utan mellanhänder. Den nya tekniken var närmare bestämt uppbyggd på kedjor av unika block, vilka fungerade som en loggbok.

Det innebar alltså att Nakamoto inte enbart löst problemet med dubbelspendering. Även världens första transparenta och säkra peer-to-peer-nätverk för digital valuta föddes då.

Hur fungerar Bitcoin?

Om du vill börja handla Bitcoin kommer du naturligtvis att stöta på en hel del tekniska termer också. Några exempel är blockkedja, Proof of Work, nod, transaktioner och kryptering. Men hur fungerar tekniken bakom de elektroniska överföringarna?

Enkelt och ganska kortfattat förklarat består systemet av sammanlänkade blockkedjor. Mer specifikt fungerar dessa som en offentlig loggbok med information om transaktioner. Alla transaktioner sker mellan två användares kryptoplånböcker, även kallade wallets.

Vidare har dessa plånböcker en unik adress och präglas av asymmetrisk kryptering. Detta betyder att det finns både en offentlig och en privat nyckel för att kryptera samt dekryptera överföringar. Den offentliga nyckeln har alla i nätverket åtkomst till, då den registreras i loggboken.

Syftet med loggboken är att transaktionerna ska kunna hanteras direkt mellan två parter. Däremot behöver så kallade noder säkerhetsställa vilka transaktioner som anses vara giltiga. Skälet är att man vill skydda nätverket mot exempelvis kopiering av mynt.

Utöver det ovanstående finns det fler funktioner för en nod, men nedan fokuserar vi på den process som kallas mining.

Köp Bitcoin hos eToro

Bitcoin mining

Mer specifikt tillämpar Bitcoin en Proof of Work-algoritm. Det medför att vissa särskilda noder måste ”mina” för att bekräfta transaktionerna och därmed skapa nya block. Den svenska termen för mining är utgrävning eller gruvbrytning.

I praktiken innebär det att en miner löser matematiska problem i blockkedjan genom att använda datakraft. Arbetet handlar om att hitta det minsta möjliga hashvärdet* för att snabbast skapa blocket. Den miner som är först att hitta en lösning kan nämligen erhålla tänkbara belöningar i form av BTC och transaktionsavgifter.

*Hashvärde= Ett unikt värde som är utformat med en lång rad av siffror och bokstäver. Tanken är att hash inte ska kunna manipuleras utan att värdet blir fel.

Bitcoins kursutveckling genom åren

Lanseringspriset för marknadens allra första kryptovaluta låg på 0,0008 USD. Starten för Bitcoin var dock något långsam och de första åren hände inte särskilt mycket med kursutvecklingen. Det finns även uppgifter om att någon spenderade 10 000 BTC på att köpa en pizza år 2010.

Först några år senare började volatiliteten prägla myntets tillväxt. Åren 2018-2020 upplevde kursen stora svängningar, för att sedan få fart under 2021. I november steg myntet till den rådande toppnoteringen på 68 789,63 USD.

Därefter har de första månaderna av 2022 skakat om kursen som legat på lägre nivåer. Januari innehöll dessutom den lägsta noteringen på sex månader när priset sjönk under 34 000 USD. Förklaringen till nedgången återfinns bland annat i omvärldens oro för inflation och invasionen i Ukraina.

Dock skedde det en uppgång när den ukrainska regeringen började ta emot kryptodonationer. Dessa avsåg att finansiera försvaret och bidra till det humanitära biståndet.

Bitcoins värde utgörs av flera faktorer

När du ska läsa av Bitcoins aktuella värdering är det viktigt att du är medveten om de bakomliggande faktorerna. Främst handlar det om tillgång och efterfrågan, alltså hur många mynt som finns till försäljning och hur många som vill köpa dessa.

I detta fall finns det en begränsning på 21 miljoner, varav de allra flesta redan är i omlopp. Dock finns det även kryptovalutor som DogeCoin, vilka inte har något maxtak.

Vidare påverkas investerares köpvilja av sociala medier, nyheter och trender. Exempelvis är entreprenören Elon Musk ett välkänt namn i kryptovärlden. Hans tweets har flera gånger visat sig ha förmåga att både kunna höja och sänka myntpriser. Bland annat velade han kring BTC som godkänt betalmedel för Tesla, vilket tillfälligt förstärkte svängningarna.

En annan faktor är att själva kryptomarknaden är oreglerad och således något oviss. Kina, exempelvis, valde att förbjuda Bitcoin-handel såväl som mining och ruskade därav om hela marknaden.

Investera i Bitcoin hos eToro

Är Bitcoin en bra investering?

Vid alla typer av investeringar bör du alltid väga fördelar mot nackdelar. Det kan annars finnas en stor risk att du tar ogenomtänkta beslut och därmed förlorar ditt kapital.

Ifråga om Bitcoin är det som nämnt ovan den äldsta, tillika populäraste kryptovalutan på marknaden. Enbart det faktum att det är en decentraliserad tillgång skapar ett särskilt intresse hos vissa. Många jämför den dessutom med guld och ser en potential i att kunna diversifiera sin portfölj och använda den som hedge.

Därtill har myntet haft en stark, om än volatil tillväxt. Det går bland annat att utröna i lanseringspriset på 0,0008 USD i förhållande till dess all time high på 68 789,63 USD. Även med de betydligt lägre nivåerna under 2022 ligger priset ändå förhållandevis högt i jämförelse med andra kryptos.

Å andra sidan har Bitcoin och dess Proof of Work-algoritm kritiserats för att inte vara miljövänlig. Anledningen är att mining kräver mycket datakapacitet för att utföra beräkningarna och därmed en stor mängd el. Det har gjort att en del investerare i stället vänt blicken mot andra ”grönare” kryptovalutor.

Ska man köpa Bitcoin på lång eller kort sikt?

Bitcoin är en tillgång som du kan köpa med en längre investeringshorisont eller spekulera på dess prisförändringar. Det första alternativet kan måhända lämpa sig för den som tror på BTC som en oundviklig del av det framtida finanssystemet. Det andra kan istället möjligtvis vara av intresse för en aktiv daytrader med kortsiktiga handelsplaner.

Emellertid behöver du vara medveten om vad den höga volatiliteten innebär. Svängningarna kan nämligen vara kraftiga både i uppåtgående, såväl som nedåtgående riktning. Således är det viktigt att ha is i magen och inte låta känslorna ta överhanden vid daytrading.

Enligt den brittiske kryptoexperten Gary McFarlane är dock detta ett vanligt misstag:

– Det största misstaget folk gör när de handlar med Bitcoin är att de säljer när den närmar sig botten istället för att hålla fast vid mynten och invänta nästa uppgång. Jag tror att Bitcoin kommer att vara värt mycket mer om 10 år. Anledningen är ett bristande förtroende för traditionella institutioner, vilket gör Bitcoin mer tilltalande, säger han.

Investera i Bitcoin hos eToro

Så går du tillväga för att investera i Bitcoin

Om du har bestämt dig för att köpa Bitcoin behöver du även känna till hur du går tillväga. Listan nedan förklarar kortfattat i tre steg hur du kan komma igång med din handel.

1. Välj en handelsplattform - När du ska välja plattform bör du undersöka priser, utbud, verktyg, kundsupport och användarvänlighet. Andra viktiga faktorer rör huruvida aktören är reglerad och har licens, samt hur den skyddar dina tillgångar.

2. Öppna ett konto och sätt in pengar - Många plattformar har liknande registreringar och kräver att du lämnar personliga uppgifter. Dessa måste du även verifiera genom godkända ID-handlingar. Först när detta är avklarat kan du sätta in pengar på kontot. Dock är det viktigt att ta reda på aktuella villkor och aldrig göra en större insättning än du kan klara av att förlora.

3. Köp Bitcoin - Det finns flera sätt att investera i Bitcoin, exempelvis kan du direkt köpa tillgången, alltså själva myntet. Du har även möjlighet att spekulera på prisförändringarna genom CFD-kontrakt.

Tjäna en passiv inkomst på Bitcoin

Förutom att trada Bitcoin finns det även andra sätt att kunna tjäna en potentiell avkastning. En sådan möjlighet finns i ett kryptosparkonto som du hittar på vissa tradingplattformar.

Tanken med denna kontotyp är att du, i likhet med ett traditionellt sparkonto, har chans att kunna få ränta. Dock är olikheterna stora och kryptoalternativet har en högre räntenivå på grund av förhöjda risker.

Mer detaljerat grundar sig detta i att du lånar ut dina digitala mynt till kryptoplattformen. Med andra ord överlämnar du alltså kontrollen över dina tillgångar till företaget.

Fakta: 8 anledningar till att köpa Bitcoin idag

● Myntet kan i likhet med guld potentiellt användas som hedge mot inflation

● Bitcoin lade grunden för den decentraliserade ekonomin och är marknadsledande bland kryptovalutor

● Aktiva traders kan se en potentiell chans i de ständiga prisförändringarna

● För den som tror på Bitcoin som framtidens betalmedel finns det möjlighet att göra en långsiktig investering i myntet

● Kryptovalutamarknaden har under de senaste åren fått en rejäl skjuts i spåren av pandemin och en växande NFT-hype

● Innovativ blockkedjeteknik som intresserar många

● BTC har ett begränsat utbud på 21 miljoner mynt

● Om du väljer att utföra mining kan du tilldelas potentiella belöningar

Säkra dina investeringar med en Bitcoin wallet

Precis som med fiatvaluta behöver du ha en förvaringsplats för dina digitala BTC. Som du nyss läste är kryptosparkonto ett av alternativen, men även en wallet kan fungera om du endast söker en säker lagring. En wallet är som tidigare nämnt ett engelskt begrepp på kryptoplånbok.

Vidare finns det olika typer av wallets, varav dessa inordnas i ”hardware” och ”software”. Medan den första är en hårdvarulösning som ansluts till din dator likt en bankdosa, är det andra ett datorprogram. Om du vill skaffa dig en wallet är det således viktigt att du sätter dig in i skillnader och likheter.

Utöver att jämföra de olika Bitcoin wallet-möjligheterna behöver du även undersöka flera andra faktorer. Framför allt bör du inrikta dig på element som pris, säkerhet, tillförlitlighet och kompatibilitet. Även användarvänlighet och kundomdömen kan addera till ditt research-underlag.

Finns det risker med att investera i Bitcoin?

En oreglerad marknad och en hög volatilitet innebär dessvärre stora risker. Det finns inget underliggande värde i tillgången förutom den aktuella efterfrågan. Därmed måste du alltid investera ansvarsfullt, eftersom du kan förlora ditt satsade kapital. Handla aldrig för mer än du har råd att förlora om dina affärer går dåligt.

En annan riskfaktor är att dina BTC förvaras i digitala wallets, som– trots att de är omgärdade av hög säkerhet– kan hackas. Det går nämligen aldrig att få tillbaka förlorade mynt, vare sig du har skickat till fel adress eller blivit bestulen. Även ett kryptosparkonto kan medföra eventuella förluster.

Investera i Bitcoin hos eToro

Framtiden för Bitcoin

Att spekulera kring vad som väntar Bitcoin och andra kryptovalutor är svårt. Många okända parametrar spelar in, vilket även märks tydligt i olika experters uttalanden. En del ser DeFi-sektorn som det framtida finanssystemet och en möjlig Bitcoin-kurs på 100 000 USD. Andra talar däremot om en potentiell bubbla som hotar att spricka.

Den ovan nämnde McFarlane påpekar dessutom att en investerare måste ha realistiska förväntningar:

– Det kan vara en bra idé att ha lite Bitcoin i sin portfölj, men man ska inte förvänta sig att få tillbaka 100 gånger pengarna, säger han.

Vidare återstår det även att se hur den oreglerade marknaden utvecklar sig. Redan nu finns det indikationer på att USA ser över potentiella regleringar. Samtidigt har historien visat att Bitcoin återhämtade sig efter det hårda fallet i samband med Kinas förbud. Men som alltid – historisk avkastning är ingen garanti för framtiden.

Läs mer om hur du handlar med Bitcoin

Fakta: Här kan du köpa Bitcoin

Här är plattformarna som är högst ansedda av både nybörjare och mer erfarna kryptohandlare:

eToro – Erbjuder världens största sociala handelsnätverk och en revolutionerande Copytrading-funktion.

Capital – AI-driven handelsplattform som är fokuserad på CFD-handel med hävstång.

Skilling – En skandinavisk CFD-mäklare med tajta spreads på sina kryptovalutor.

Läs mer om att investera i krypovaluta

Läs mer om att köpa aktier