Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Fortum

Klimatarbete viktigt när svenskarna gör sina val

Från Fortum

När svenskarna väljer vad de konsumerar blir klimatfrågan allt mer viktig. Samtidigt har de svenska hushållens konsumtion minskat sin klimatpåverkan påtagligt under 2000-talet enligt Konsumentverket.

– Vi märker att miljöfrågan är viktig för många av våra kunder när de gör sina val och som elkund har de har goda förutsättningar då det svenska kraftsystemet är fossilfritt. Men valet kan ändå göra skillnad, säger Per-Oscar Hedman, kommunikationschef på Fortum i Sverige.  

EXTERN LÄNK: Batterier och vattenkraft får längre livslängd

Den 21 april i år enades EU-länderna och EU-parlamentet om ett mål och en lag som syftar till att minska koldioxidutsläppen med minst 55 procent fram till år 2030. De ambitiösa målen kräver stora insatser, inte minst av de länder som valt bort viktiga fossilfria kraftslag.

Sverige är redan på många sätt ett föregångsland när det gäller klimatarbete. Vi har till exempel ett energisystem som är till 98 procent fossilfritt även om det nu utmanas. Den väl utbyggda fjärrvärmen är energieffektiv och hanterar samtidigt material som inte kan materialåtervinnas.  Vi är även bra på att källsortera och att fler väljer att cykla, gå eller åka kollektivt, i vart fall i städerna, är också positivt. Men många av de utmaningar som en omställning till ett klimatneutralt samhälle innebär förutsätter gemensamma lösningar och system.

– Det finns en förståelig frustration hos många jag pratar med över att det som ger stor effekt är svårt att påverka för dem på individnivå. I de samtalen brukar jag peka på att ett medvetet val även som elkund kan göra skillnad, säger Per-Oscar Hedman, kommunikationschef på Fortum i Sverige.

Jobbar med cirkulära lösningar

Han berättar att Fortum jobbar med betydligt mer än bara elhandel, inte minst inom områden som är centrala för att åstadkomma cirkulära lösningar.

– Det senaste projektet som jag kan berätta om handlar om att koppla samman begagnade elbilsbatterier med vattenkraft, något som både ger vattenkraften bättre möjligheter att balansera ökande mängder vindkraft och ger batterierna ett andra liv innan det till slut är dags för materialåtervinning av dem. Det är förstås också något vi arbetar med, återvinning, och vi har faktiskt en världsledande teknik där 80 procent av batterierna återvinns.

Vätgasen har snabbt växt fram som helt avgörande för att klara omställningen även om de flesta projekt ännu är på planeringsstadiet.

– I närtid, 2025 ska kemikoncernen Perstorp ersätta all sin fossila metan, som är råvara i många kemiska produkter, med vätgas. I ett slag minskar de koldioxidutsläppen med 200 000 ton varje år och det är bara ett exempel där Fortum är med och gör övergången till ett koldioxidneutralt samhälle, säger Per-Oscar Hedman.

Projekt för att återvinna plast

Plast är ett annat område som finns i nästan allt, det är ett av de material som vårt moderna samhälle är byggt av. Mer än ett, faktiskt. Det finns hundratals olika plastsorter vilket gör dem svåra att återvinna. Men vissa typer av plast går att återvinna och i exempelvis Finland sköter Fortum återvinningen av all hushållsplast som sedan blir till ny plastråvara. I Sverige har Fortum tillsammans med en annan kemikoncern, Borealis, börjat titta på kemisk återvinning av plast, en teknik som gör att mycket mer av plasten kan återvinnas.

– Just plaståtervinningen är något där varje hushåll kan göra en viktig insats, siffror från Stockholm Exergi vilka vi äger tillsammans med Stockholms stad visar att 60 procent av koldioxidutsläppen som uppstår vid energiåtervinning kommer från just plast i hushållssoporna. Här finns en tydlig miljöinsats som varje person kan göra genom att välja att kasta den där plasten i återvinningskärlet istället för i soppåsen, säger Per-Oscar Hedman.

EXTERN LÄNK: Läs mer om återvinning av plast