Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Fortum

Krafttag krävs för framtidens elektrifiering

Från Fortum

För att nå Sveriges klimatmål behövs en kraftigt ökad elanvändning i samhället. Den stora frågan nu är varifrån elen ska komma. 

– Vätgasen är avgörande för att Sverige ska kunna ersätta fossila bränslen inom industri och tunga transporter. Det förutsätter däremot stora mängder ny elproduktion och där behöver vi ta ett gemensamt krafttag, säger Anton Steen på Fortum.

Läs mer på fortum.se

Sveriges långsiktiga klimatmål är nettonollutsläpp år 2045. Det är inom räckhåll, men det behövs en kraftigt ökad elanvändning. Åtminstone 250 TWh år 2040 säger prognoserna, det är näst intill en fördubbling jämfört med i dag.

Tittar vi tillbaka till 1980-talet, då Sveriges kraftsystem på mindre än tjugo år hade gjorts nästan helt fossilfritt genom utbyggnaden av kärnkraften och vattenkraften, så kan vi konstatera två saker.  Redan då visade vi att det är möjligt att på kort tid ersätta fossil kraftproduktion om alla tekniker används och nästan lika imponerande är den energieffektivisering som skett sedan dess. Elektrifiering och effektivisering har gått hand i hand så att den totala elanvändningen varit relativt stabil över åren. Så varför menar så många att behoven av el kommer öka så mycket nu då?

En del handlar förstås om att fossila bränslen ersätts med el inom transportsektorn. För även om skiftet från förbränningsmotor till elmotor i sig är en mycket stor energieffektivisering så kommer det ändå betyda en ökad elanvändning. Men det stora behovet finns inom industrin och tunga transporter och dess övergång till el och vätgas. Det handlar om nästintill ett fördubblat elbehov kommande decennier.

– Bara senaste halvåret har flera projekt som ritar om energikartan presenterats. Ett av dessa projekt där Fortum deltar är tillsammans med kemikoncernen Perstorp som ska ersätta den fossila metanol som idag används som råvara. Bara den omställningen minskar koldioxidutsläppen med en halv miljon ton årligen, eller motsvarande en procent av Sveriges totala utsläpp, säger Anton Steen, chef för samhällskontakter på Fortum.

Omställningen är däremot inte utan utmaningar. För förutom ny elproduktion så behövs dessutom stora återinvesteringar.

– Många av de vindkraftverk som byggs nu kommer att behöva ersättas när elektrifieringen slagit till med full kraft. Dessutom krävs stora återinvesteringar i den svenska vattenkraften som byggdes ut fram till 60-70-talet, säger Anton Steen.

Gemensamt krafttag behövs

Mycket behöver utvecklas; tillståndsprocesser, en teknikneutral energipolitik med 100% fossilfritt som mål och en elmarknad anpassad för både dagens och morgondagens behov. Men framförallt behövs det ett gemensamt krafttag från hela samhället för att möjliggöra den ambitiösa elektrifiering vi står inför.

– Fortum föreslår därför att det skapas att planeringsmål på minst 250 TWh el till år 2045 som politiken, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle gemensamt kan sikta mot. Det är vår generations månlandning, säger Anton Steen.

Läs mer på Fortum.se