Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Generation Pep

Endast två av tio barn rör sig tillräckligt

Från Generation Pep

Svenska barn och ungdomar rör sig allt mindre. Endast två av tio svenska barn kommer upp i ett genomsnitt av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

– Jag hoppas att det här kommer att få en högre  prioritet bland beslutsfattare. Oftast pratar makthavare om psykisk ohälsa, men vi vet att fysisk aktvitet och psykisk hälsa är är starkt ihopkopplade så att vi behöver arbeta med dessa parallellt eftersom det är så man kan få störst effekt, säger Carolina Klüft på Generation Pep.

En undersökning som nyligen gjordes av organisationen Generation Pep visar att endast 20 procent av svenska barn rör sig enligt Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer kring fysisk aktivitet. Att röra på sig har också inverkan på mer än det fysiska. Rapporten visar att man tydligt kan se att barn som rör på sig mer och är mer fysiskt aktiva även uppger mindre symptom på ångest och depression.

– I ett samhälle där vi hela tiden får varningssignaler att barn och unga mår allt sämre psykiskt bör vi också förstå kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa. Att våga se ett mönster i att det hänger ihop. Det finns en trend som är oroväckande, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Försämring i den psykiska hälsan

I USA görs årligen  en studie där man tittar på barn och ungas psykiska hälsa. Där kunde man se en försämring gällandeden psykiska hälsan hos barn och unga tre år efter att den första smartphonen släpptes, en trend som hållit i sig sedan dess.

– Det finns också studier som visar att jämfört med på 1980 och1990-talet så har barns cyklande minskat dramatiskt och en studie från Göteborgs Universitet kunde visa att mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar..

– Man kan säga att det är tre huvudsakliga saker som händer i vår kropp när vi rör på oss. Det är att vårt välbefinnande ökar, vår kognitiva förmåga stärks och vår uthållighet blir bättre. När vi rör på oss frigörs dopamin i vår hjärna, som gör att vi blir gladare och helt enkelt upplever ett ökat välbefinnande, samtidigt som vår hjärna arbetar med att skapa nya omloppsbanor. Det behöver inte handla om att man ska träna hårt., bara att man tar några extra steg varje dag kommer att ha positiva effekter på vårt välbefinnande.

Grundades av Kronprinsessparets stiftelse

Generation Pep grundades år 2016 av Kronprinsessparets stiftelse tillsammans med en rad företag och näringslivspersoner, vars mål är att stärka barn och ungas hälsa. Organisationen arbetar för att alla barn i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv.

– Vi försöker arbeta mycket med kunskapsspridning och informationsspridning och att titta på var vi kan nå så många barn som möjligt för att påverka deras förutsättningar för en mer hälsosam livsstil. Vi har bland annat identifierat skolan och förskolan, där vi har tagit fram stöd för verksamheterna. Det är allt från rörelseaktiviteter till hälsosamma recept som de kan använda sig av i sin verksamhet, berättar Carolina Klüft.

Vad kan vi som vuxna göra för att barnen ska röra sig mer?

– Det är också viktigt att tänka på att barn kommer att göra som vi gör och inte som vi säger. Så ju mer vi vuxna tittar på och förändrar våra vanor så finns det mycket man kan göra där också. Sitter vi bara framför TV:n, eller skulle vi kunna gå ut på gården och sparka lite boll tillsammans? Små insatser kommer att bra effekter på vår framtida hälsa, och även på vår nuvarande hälsa, avslutar Carolina Klüft.

Läs mer om Generation Pep