Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från H22 City Expo

Oceanhamnen, en världsunik prototyp för cirkulär infrastruktur

Från H22 City Expo

I en nybyggd stadsdel i Helsingborg pågår ett världsunikt projekt. Att bo i området är att vara en del av lösningen för framtidens hållbara stad.  

– Närheten till reningsverket är en utmaning som vi har vänt till att bli en kvalitet, säger Martin Hadmyr, arkitekt för H22 City Expo.

Läs mer om H22 City Expo

Den helt nya stadsdelen, Oceanhamnen har en dramatisk utsikt över Öresund och växer fram i det gamla industriområdet vid hamnen, söder om Helsingborg. Byggd på öar med mötesplatser längs kajer, bryggor, torg och parker öppnar stadsdelen upp för nya möten och nytänkande lösningar under H22 City Expo. Industribyggnader möter ny arkitektur och land möter hav. Oceanhamnen beskrivs som en framtida urban arkipelag.

Samtidigt pågår här den världsunika satsningen ”Tre rör ut” – en innovation där bostädernas avlopp separeras på vägen till reningsverket. Det kan kanske tyckas märkligt att man låter reningsverket ligga på första parkett i hjärtat av stadsdelen, men det är just detta som gör Oceanhamnen till en världsunik prototyp för cirkulär infrastruktur. I de två avloppsrören skiljer man på svartvatten, som kommer från toaletten, och gråvatten som kommer från bland annat disk och duschande. I det tredje röret går matavfall som mals ned i en kvarn direkt i diskhon för att sedan pumpas till reningsverket där näringsämnen tas tillvara och resterna blir till biogas.

– På reningsverket tas det hand om separat i en anläggning som heter Recolab och är en utvecklingsanläggning där vi följer upp processen. Vi tittar hela tiden på hur mycket energi det krävs, hur mycket biogas som produceras, hur mycket näringsämnen man får ut, berättar Martin Hadmyr och fortsätter:

– Recolab blir också en plats dit vi bjuder in omvärlden till att kunna forska kring den här helt nya tekniken. Mycket av det vatten som kommer ut innehåller värme och när man rötar matavfallet alstras det också värme, som vi då kan ta vara på.

Läs mer om Recolab

Guidade turer

Hela stadsdelen är ett så kallat ”living lab” där invånarna redan flyttat in. Alla fastighetsägare i Oceanhamnen har åtagit sig att prova konceptet och man ska kontinuerligt följa upp vad det innebär att man lever och verkar med den här typen av lösning.

– Vi kommer ha guidade turer på Recolab  under H22 City Expo, så att man kan komma in och se hur det fungerar. Det görs också tester av hur man kan använda sig av det renade vattnet för att odla. Då använder man också gödningsämnena som man får ut av jorden, som blir av det organiska materialet, berättar Martin Hadmyr.

Urbant klassrum

Under vattenytan i Oceanhamnen utforskas nya innovationer för ett välmående och levande hav. Innovationer som visas upp och som ger besökaren möjligheten att smygkika på livet som pågår i Öresund.  Här finns bland annat Havoteket som är en prototyp av ett framtida pedagogiskt rum med fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till havet

I Havoteket får du bekanta dig med havets djur på nära håll och lära dig varför ett levande hav och rent vatten är så viktigt för oss. Det finns aktiviteter för alla - skolklasser, barnfamiljer och andra intresserade.

– Det är inte bara en ynnest utan också ett ansvar att leva med havet som granne. Vi måste ta tillvara på vår närmiljö och tänka hållbarhet även i frågor kopplade till havet. Vår ambition är att Havoteket ska användas som klassrum och på så sätt öka kunskapen bland våra unga. Besökare får komma hit och låta sig inspireras. Förhoppningsvis väcker platsen nyfikenhet och önskan att få lära sig mer om havet, berättar Berit Christenson, regionchef på Hemsö, som ligger bakom initiativet tillsammans med Helsingborgs stad, Tengbom och Serneke.

Läs mer om Havoteket

Fakta:

H22 City Expo – 30 maj-3 juli i Helsingborg

H22 City Expo pågår i hela staden, från Oceanhamnen i väst till Drottninghög i öst. Under mässans 35 dagar , med över 350 programpunkter, finns något för alla. Bland annat kan du uppleva Daniel Berlins gastronomiska mattorg, The Sounds på Kärnan, Urban Future Global Conference, Havoteket, framtidens boende, Europas mest innovativa städer visar upp framtidslösningar, guidade turer, öppen hamn, ett vetefält mitt i stan, framtidens mobilitet, dansbana med havet som granne, en unik planetpromenad , fantastisk arkitektur, LEGO masters, lekplatssafari,  robotar, superhjältar och mycket, mycket mer.