Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Annons Innehåll från Jusek

Erbjöds städjobb trots examen från utlandet

Från Jusek

Hon fick möjlighet att träna upp svenska språket, bygga nätverk och fick tips om Sverige – tack vare Juseks mentorskapsprogram.
Idag jobbar Nasiba 
Daytabar heltid som modersmålslärare.
– Jag har fått jättebra vägledning in i arbetslivet, säger 36-åringen.

Rätta artikel

Våren 2010. Handledaren på Arbetsförmedlingen föreslår att hon ska ta ett städjobb. Afghanen Nasiba Daytabar, med en examen i statsvetenskap och erfarenhet som lärare från Iran, tackar nej.
– Jag blev besviken och gick därifrån. Jag ville komma in snabbt i det svenska samhället, jag hade en examen och ville kunna använda mina kunskaper och min utbildning på jobbet. Det hade varit omöjligt som städare, berättar Nasiba.

”Blev intresserad direkt”
Istället letar hon på nätet och ser att det finns behov av modersmålslärare för nyanlända. Nasiba söker jobbet och får en tjänst på 7 procent. Parallellt med detta läser hon en intensivkurs i svenska för utrikesfödda akademiker. Till utbildningen kommer akademikerförbundet Jusek för att presentera sitt mentorskapsprogram (se faktaruta).
– Jag blev intresserad direkt. De matchade personer med liknande utbildning. Jag kände att nu kan jag träffa en svensk samhällsvetare och få vägledning. Det var precis vad jag behövde.

Här får du veta mer om Juseks mentorsskapsprogram och se filmen om Nasiba 

”Hon visar hur det går till i Sverige”
Emma, med en examen i internationella relationer, blir Nasibas mentor när programmet startar i början av 2011. Under sju månader övar de svenska tillsammans, diskuterar om Nasiba behöver gå någon ytterligare utbildning, uppdaterar hennes cv och hanterar praktiska frågor.
– Hon visade hur det går till i Sverige med Skatteverket, Försäkringskassan, banken och allt sådant. I början är det ju jättesvårt när man inte känner till saker och inte kan språket – man är som en blind. 

Trivs med livet
Idag, sommaren 2018, är deras mentorskapstid sedan länge avslutad men Emma och Nasiba håller fortfarande kontakten.

– Ja, vi är vänner och ses då och då. Ibland kan jag fråga om några praktiska saker men vår relation är framförallt vänskaplig.
Numera arbetar Nasiba heltid som lärare i modersmål i Sigtuna utanför Stockholm.
– Jag trivs väldigt bra med livet. Nu har jag jobbat rätt länge som lärare och funderar på att vidareutbilda mig inom mänskliga rättigheter. Det är verkligen min dröm att jobba med det.

”Sverige kommer tjäna på det”
Jusek har i en ny forskningsrapport (se faktaruta) tagit fram beräkningar som visar att de offentliga finanserna skulle stärkas med 13 miljarder kronor per år om utrikes födda akademiker skulle ha jobb i nivå med sin utbildningsnivå. Eftersom sex av tio jobb förmedlas via kontakter lyfter Jusek särskilt vikten av professionella nätverk. För den som lämnat tidigare kollegor och studiekamrater i sitt hemland kan det vara svårt, men genom en mentor som bjuder på sitt nätverk kan nya dörrar öppnas.
– De som kommer hit har satsat på sin utbildning och vill använda sina kunskaper i rätt sammanhang. De har även erfarenheter och kunskaper som kommer till nytta både kulturellt och ekonomiskt. Sverige kommer tjäna på det, säger Nasiba.

  13 miljarders-rapporten: Läs den i sin helhet 

  Rätt jobb åt utrikes födda akademiker

 Gjord av Patrick Joyce, fil. Lic. i nationalekonomi och verksam vid näringslivets forskningsinstitut Ratio.

Genom en effektiv jobbkedja kan så kallade enkla jobb, utan krav på utbildning, som idag utförs av utrikes födda akademiker övertas av arbetslösa individer med endast förgymnasial utbildning – både inrikes och utrikes födda.

Rapporten är kalkylerad utifrån hur mycket de offentliga finanserna skulle stärkas om utrikes födda akademiker skulle ha samma ställning på svensk arbetsmarknad som inrikes födda akademiker, det vill säga samma sysselsättningsgrad, samma arbetslöshetsgrad, samma andel i kvalificerade jobb och att de ”enkla jobb” som idag bemannas av akademiker bemannas av arbetslösa med förgymnasial utbildning.

Kalkylen visar att sysselsättningen skulle öka med 40 000 personer och 31 000 färre skulle vara arbetslösa. 34 500 fler utrikes födda akademiker skulle ha jobb i nivå med sin utbildning.

Statistiken kalkylen baseras på är hämtad från SCB samt löner från Saco Lönesök.

  Jusek föreslår:

Ökad tillgång till flexibel yrkesinriktad svenskutbildning.

Bättre validering av akademisk utbildning.

Fler och flexibla kompletterande utbildningsplatser vid universitet och högskolor.

Stimulerad tillgång till professionella nätverk.

  Juseks mentorsprogram för invandrade akademiker

 Startades 2010 och har arrangerats 16 gånger.

 Mentorn ställer upp ideellt och för att stötta akademiker med utländsk bakgrund och utbildning, som är relativt nya i Sverige och lär sig svenska.

 Deltagarna är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer.

 Mentorer och adepter matchas utifrån utbildning och adeptens önskade bransch och yrkesroll.

 Programmet pågår i sju månader. Paren träffas löpande och tre gemensamma träffar sker på Jusek, med utbildning i mentorskap, interkulturell kompetens och nätverkande. Jusek bidrar med stöd om behov uppstår i paren.

 Programmet startar varje höst och vår.