Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Jusek

Så fick hon jobb – tack vare succéprogrammet

Från Jusek

Som nyanländ i Sverige tänkte hon läsa vidare till en master efter sin kandidatexamen i ekonomi.

Men på Juseks mentorskapsprogram föreslog mentorn Kajsa att Tirham Shakila skulle söka praktik istället – vilket visade sig vara ett lyckokast.

– Jag var lite skeptisk, men lyssnade på henne eftersom hon sade att det skulle bli lättare att få jobb, säger 25-åringen.

Det var kärleken som tog Tirham Shakila från Bangladesh till Sverige för tre år sedan. Hennes man hade fått ett forskarstipendium på KTH i Stockholm och Tirham följde med.

– Eftersom jag hade en kandidatexamen i ekonomi var min tanke att läsa masterutbildningen här. Men det blev aldrig så, berättar hon.

Tack vare sin högskoleutbildning från hemlandet kunde Tirham läsa en särskild intensivutbildning i svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare – men hon började tvivla på sin ursprungliga plan.– Jag minns en kvinna som hade läst två masterutbildningar här i Sverige men som ändå inte fått jobb. Då började jag fundera på om min plan verkligen var rätt.

”Allt kändes så proffsigt”

Under utbildningen i svenska kom en person från akademikerförbundet Jusek och berättade om sitt mentorskapsprogam, där en mentor matchas med en nyanländ akademiker inom samma utbildnings- och yrkesbakgrund (se faktaruta). Tirham anmälde sig direkt. På programmets första träff blev fick hon mentorn Kajsa, som jobbade på Finansdepartementet.

Kajsa hjälpte henne med att se över sin cv, att öva på svenskan och gav tips på hur det fungerar i samhället och i kontakter med myndigheter. Tirham fick även möjlighet att gå på träffar för olika nätverk som Kajsa var del av.

– När jag berättade om min plan föreslog hon att jag skulle söka praktik istället. Det var svårt i början, men hon peppade mig och jag kände mig trygg och säker: ”Jag kan ju!”. Innan hade jag funderat mer: ”Oj, gör jag rätt nu?”

”Jag trivs jättebra”

Praktikperioden blev vägen in på arbetsmarknaden för Tirham. Efter en projektanställning på bank har hon numera en fast tjänst som ekonomiassistent hos ett vinföretag.

– Jag trivs jättebra! Det känns viktigt att jag jobbar inom mitt område, det jag är utbildad för.

Vad hade hänt om du inte gått Juseks mentorskapsprogram, tror du?

– Kanske hade jag läst mastersprogrammet, men sedan hade jag nog inte haft en aning om hur man skulle gå vidare. Om Kajsa inte hade hjälpt mig skulle det nog tagit mycket längre tid att komma in i samhället.

Här får du veta mer om Juseks mentorsskapsprogram och se filmen om Tirham

Föreslår mentorskapsprogram

Enligt en rapport från Jusek arbetar 55 000 utrikes födda akademiker med jobb som inte motsvarar deras kompetens. Om denna grupp skulle matchas bättre på arbetsmarknaden skulle de offentliga finanserna kunna stärkas med cirka 13 miljarder kronor (se faktaruta). För att komma ett steg på väg är ett av Juseks förslag att satsa brett på just mentorskapsprogram för invandrade akademiker.

– Jag tycker att de som kommer hit borde få en mentor innan de hamnar fel. Om man börjar på ett lättare jobb som inte motsvarar ens kompetens kan det vara svårt att backa bandet sedan. Men har man någon som visar redan från början hur man ska göra så är chansen att lyckas mycket större, säger Tirham.

Rätt jobb åt utrikes födda akademiker

• Gjord av Patrick Joyce, fil. Lic. i nationalekonomi och verksam vid näringslivets forskningsinstitut Ratio.

• Genom en effektiv jobbkedja kan så kallade enkla jobb, utan krav på utbildning, som idag utförs av utrikes födda akademiker övertas av arbetslösa individer med endast förgymnasial utbildning – både inrikes och utrikes födda.

• Rapporten är kalkylerad utifrån hur mycket de offentliga finanserna skulle stärkas om utrikes födda akademiker skulle ha samma ställning på svensk arbetsmarknad som inrikes födda akademiker, det vill säga samma sysselsättningsgrad, samma arbetslöshetsgrad, samma andel i kvalificerade jobb och att de ”enkla jobb” som idag bemannas av akademiker bemannas av arbetslösa med förgymnasial utbildning.

• Kalkylen visar att sysselsättningen skulle öka med 40 000 personer och 31 000 färre skulle vara arbetslösa. 34 500 fler utrikes födda akademiker skulle ha jobb i nivå med sin utbildning.

• Statistiken kalkylen baseras på är hämtad från SCB samt löner från Saco Lönesök.

Läs 13 miljarders-rapporten i sin helhet

Jusek föreslår:

Ökad tillgång till flexibel yrkesinriktad svenskutbildning.

Bättre validering av akademisk utbildning.

Fler och flexibla kompletterande utbildningsplatser vid universitet och högskolor.

Stimulerad tillgång till professionella nätverk.

Juseks mentorsprogram för invandrade akademiker

Startades 2010 och har arrangerats 16 gånger.

Mentorn ställer upp ideellt och för att stötta akademiker med utländsk bakgrund och utbildning, som är relativt nya i Sverige och lär sig svenska.

Deltagarna är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer.

Mentorer och adepter matchas utifrån utbildning och adeptens önskade bransch och yrkesroll.

Programmet pågår i sju månader. Paren träffas löpande och tre gemensamma träffar sker på Jusek, med utbildning i mentorskap, interkulturell kompetens och nätverkande. Jusek bidrar med stöd om behov uppstår i paren.

Programmet startar varje höst och vår.