Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Länsförsäkringar

Trenden – hållbarhetsinriktade fonder allt mer populära

Från Länsförsäkringar

Har du också funderat på att investera ansvarsfullt? Allt fler inser vilken nytta våra sparpengar kan göra för planeten. 

– När vi investerar med inriktning på hållbarhet bidrar vi också till att förändra hur kapitalet flödar på finansmarknaderna. Sparandet kan bidra till ett systemskifte och det är en otrolig makt som alla vi fondsparare kan utnyttja, säger Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringars fondbolag.

Läs mer om hur du kan spara med en hållbar inriktning

Intresset för hållbarhetsinriktade fonder har växt under de senaste åren. En undersökning gjord i april 2022 av Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening, visar att närmare 60 procent av alla sparare tycker att det är viktigt eller ganska viktigt att investera i fonder med hållbar inriktning. På Länsförsäkringar märker man av intresset.

– De senaste åren får vi allt fler frågor från kunder och rådgivare om våra hållbarhetsinriktade fonder. Det är framförallt klimatfrågan som har stått i fokus, säger Sofia Aulin.

Långsiktigt bra både för plånboken och samhället

Att investera hållbarhetsinriktat betyder inte sämre avkastning. Bolag som är duktiga inom hållbarhetsområdet håller ofta också hög kvalitet inom andra områden. De står också bättre rustade för de samhällsförändringar vi har framför oss. På kort sikt kan det ibland under vissa begränsade perioder kosta i avkastning att exkludera bolag inom exempelvis vapenindustri eller fossila bränslen.

– Det är bra att ha en långsiktig tidshorisont i allt sparande, men kanske extra viktigt när det kommer till hållbarhetsinriktade fonder. Företag som prioriterar hållbarhetsfrågorna är på många sätt bättre rustade för framtiden och det bör på sikt också visa sig i avkastningen, särskilt över längre tidsperioder, säger Sofia Aulin.

Förändrade finansmarknader

Mycket har hänt sedan Sofia Aulin började jobba med hållbarhetsfrågor för tio år sedan. Inga företag kan längre komma undan med att vifta bort hållbarhet som något irrelevant. De flesta är nu vana vid att öppet diskutera, och ta tag i, de stora strategiska frågorna.

– Det är viktigt att inte glömma bort sitt sparande. Precis som att du funderar över vad du äter, hur du reser och klär dig så är sparandet ett sätt att påverka – som ibland kanske glöms bort. Nu står hållbarhetsfrågorna verkligen i fokus på finansmarknaderna. Det är helt rätt tidpunkt att utnyttja sin konsumentmakt och vara med och bidra till positiv förändring, säger Sofia Aulin.

Läs mer om Länsförsäkringars hållbarhetsinriktade fonder

Risker förknippat med fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr på www.lansforsakringar.se