Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer
Annons Innehåll från Lärarförbundet

Därför jobbar lärare mer än de ska – tips till den som drabbats

Från Lärarförbundet

Nio av tio lärare hinner inte med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid, enligt en undersökning från Novus.

– Att inte få ägna sin arbetstid åt det som spelar roll för elevernas utveckling och istället överösas av arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla är ett enormt resursslöseri som går ut över kvalitet och lärares hälsa, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

JUST NU: Ställ frågor om din arbetstid till Lärarförbundets experter

Att låta lärare vara lärare visar sig vara lättare sagt än gjort. Ofta ägnas en stor del av arbetstiden åt administration och dokumentation – uppgifter som känns långt ifrån själva läraryrket.

Enligt Lärarförbundets undersökning, som gjorts i samarbete med Novus, uppger 34 procent av lärarna att de inte hinner med sitt uppdrag som lärare under ordinarie arbetstid. 55 procent hinner inte med delar av sitt uppdrag. Nio av tio lärare hinner alltså inte med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid.

Obalans mellan krav och resurser

Den främsta anledningen till de alarmerande uppgifterna sägs vara en obalans mellan krav och resurser. Resultatet blir att lärares fritid ägnas till jobb och att sjukskrivningarna ökar. Enligt statistik från Försäkringskassan är lärare inom förskola och grundskola kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar.

– Det här är en ekvation som inte går ihop och leder till en enorm samvetsstress, konstaterar Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har tidigare krävt en rad åtgärder från regering, riksdag och huvudmän. Bland annat att det vidtas åtgärder för att Försäkringskassans hantering av sjukskrivningar säkras, att tidiga rehabiliteringsinsatser förstärks, att barngrupper blir mindre, att det blir fler anställd personal i skolan samt att onödiga administrativa arbetsuppgifter tas bort från lärare och skolledares ansvar.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Tips om tiden inte räcker till

Det finns både lagar och avtal som ska reglera lärares arbetstid.

* Arbetstidslagen sätter ramarna för hur mycket en lärare ska arbeta per vecka.

* Arbetsmiljölagen säger att arbetet ska anpassas så att en lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

* Arbetstidsavtalen talar om hur arbetstiden ska organiseras på den enskilde lärarens arbetsplats.

Men skrivna lagar kan vara en sak, verkligheten en annan.

Vad ska då den lärare som känner att arbetstiden helt enkelt inte räcker till göra?

Lärarförbundet har tagit fram sex konkreta tips:

1. Planera tid och arbetsuppgifter

Enligt förskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) måste det finnas balans mellan krav och resurser. En grundplanering är första steget till det.

2. Se över din arbetsdag

Skapa ett arbetsschema som reglerar din arbetstid. Arbetsschemat ska bland annat visa när arbetsdagen börjar och slutar och när det är rast. Schemat ska fastställas med närmsta chef och följa arbetstidsavtalet.

3. Ha koll på arbetstidsschemat

Ta ut raster och pauser. Hantera övertid enligt avtal. Ha koll på förtroendearbetstid samt eventuell tid för planering, reflektion och utveckling.

4. Ha koll på hur du mår

Sömnproblem och svårigheter att koppla bort jobbet är en varningssignal på att allt inte står rätt till.

5. Gör det tillsammans

Prata kontinuerligt med dina kollegor. Arbetsmiljön är er gemensamma angelägenhet. Är ni flera som delar samma upplevelser? Är er organisation orsaken till att någon eller några har bekymmer? Även om ansvar och roller skiljer sig åt har ni många gemensamma intressen.

6. Om planeringen spricker – säg till!

Du har ett ansvar att säga ifrån om planeringen spricker eller om någons hälsa påverkas negativt av arbetet. Tala med både din chef och ditt ombud. Arbetsgivaren ansvarar för att det ska finnas rutiner och för att vidta åtgärder.

JUST NU: Ställ frågor om din arbetstid till Lärarförbundets experter