Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Lärarförbundet

Så säkrar du din inkomst mellan två lärarjobb

Från Lärarförbundet

A-kassan i all ära, men utan en inkomstförsäkring kan inkomstraset bli stort för den lärare som förlorar jobbet.

–Ett medlemskap i Lärarförbundet rymmer automatiskt en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från a-kassan så att den arbetslösa får ut cirka 80 procent av ursprungslönen, säger Fredrik Sörbacken, ansvarig för Lärarförbundets medlemsförmåner.

Läs mer om inkomstförsäkringen här

Många tror att Lärarnas a-kassa är detsamma som att gå med i Lärarförbundet, men det är två olika organisationer.

A-kassan ersätter normalt enbart inkomster upp till 25 025 kronor i månaden. Nu under pandemin har nivån höjts till 33 000 kronor i månaden under hela 2021. Den som tjänar mer än så per månad får ingen täckning från a-kassan för det inkomstbortfallet.

Ett exempel: Den som i normala tider har en inkomst på 35 000 kronor i månaden får ut cirka 27 000 kronor netto. Blir den personen arbetslös stannar nettoersättningen från a-kassan på maxbeloppet 14 501 kronor efter skatt – cirka 12 500 kronor mindre per månad alltså. Och ju högre månadslön, desto större blir inkomsttappet för den som blir arbetslös.

Försäkrad i 200 dagar

Lösningen är att teckna ett medlemskap i Lärarförbundet vilket efter 12 månader automatiskt inkluderar en inkomstförsäkring. Den kompletterar ersättningen från a-kassan så att den arbetslöse får ut cirka 80 procent av nettobeloppet i ursprungslönen, upp till en lön på 60 000 kronor i månaden.

Lärarförbundets inkomstförsäkring gäller dessutom i 200 dagar, att jämföra med 120 dagar som är fallet för många andra inkomstförsäkringar.

Reglerna för att få pengar

• Det här krävs för att få pengar från inkomstförsäkringen:

• Att du varit medlem i ett fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring tolv månader i sträck, utan att ha varit arbetslös under tiden. Det spelar ingen roll om du bytt fackförbund under året. Huvudsaken är att du nu är medlem i Lärarförbundet.

• Att du beviljats ersättning från a-kassa. Det kräver i sin tur att du varit medlem i tolv månader i a-kassan. Du kan snabbare nå det villkoret om du har medlemsmånader från perioden mars-december 2020. Varje månad som medlem under den perioden räknas som fyra månader. Från januari 2021 räknas varje månad åter som en månad.

• Att du tjänar mer än 33 000 kronor i månaden nu under 2021, 25 052 kronor i månaden i vanliga fall. Om du tjänar mindre än så finns det ingen mellanskillnad mellan a-kassans ersättning och din lön som inkomstförsäkringen kan täcka.

• Att du är yngre än 65 år, eftersom försäkringen upphör när du fyller 65.

Läs mer om inkomstförsäkringen här