Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Lawly

Går det att göra sina barn arvslösa – experten svarar på frågor om testamenten

Det skrivs fler testamenten än någonsin. Men vad behövs egentligen för att ett testamente ska vara giltigt? Kan dina föräldrar göra dig arvslös? Kan man testamentera bort allt man äger till välgörenhet?

Läs mer om hur du lätt upprättar ett testamente

I och med coronapandemin har svenska juristbyråer sett en kraftig ökning av viljan att dokumentera vad som ska hända med tillgångarna när man har gått bort.

Kristin Håkansson är chefsjurist på Lawly, en digital tjänst som erbjuder bland annat  juridisk rådgivning och upprättande av avtal med hjälp av erfarna jurister. Hon berättar att ett testamente behöver uppfylla vissa formella krav för att bli juridiskt giltigt, och anser att det alltid är att rekommendera att ta hjälp av en juridiskt kunnig person när man vill skriva sitt testamente, för att få hjälp att se till att alla krav faktiskt uppfylls. Ett vanligt misstag folk gör är att de tar saker för givna.

– Man tänker att saker är självklara och att man vet hur det kommer att bli, samtidigt som man tycker att man formulerar sig kristallklart, fast man inte gör det. Man kanske också tänker att det inte kommer att bli några konflikter mellan barnen och att de vet precis vad man vill. Men det blir det. Sedan kanske man inte heller har full koll på de formella kraven, vad som krävs, och så blir det inte formellt giltigt.

Så blir testamentet giltigt

För att ett testamente ska vara formellt giltigt så måste, bland annat, den som har skrivit det vara 18 år fyllda och inte lida av någon psykisk störning. När handlingen signeras ska det bevittnas av två personer, som är samtidigt närvarande, som inte får vara jäviga.

– Det är inte helt ovanligt att man undertecknar sitt testamente och sedan går man över till sin ena granne och får det bevittnat innan man går över till den andra grannen och gör samma sak där. Då blir det inte giltigt, vittnena behöver vara samtidigt närvarande, i samma rum, och se när man undertecknar testamentet, säger Kristin Håkansson.

Så kan du skänka bort ditt arv

Fördelen man får när man använder sig av en erfaren jurist är att man kan känna sig trygg att testamentet blir giltigt och har ett korrekt språk, med formuleringar som inte ska gå att missförstå. Kristin Håkansson berättar att när man upprättar ett testamente med hjälp av Lawly får man hjälp att skriva testamentet direkt i appen eller via webben. Hon säger också att det inte är ovanligt att man i sitt testamente väljer att skänka bort hela eller delar av arvet till välgörenhet, något man väldigt smidigt kan göra när man skriver sitt testamente med hjälp av deras tjänst.

– Har du inte barn kan du som utgångspunkt skänka allt du äger till en välgörenhetsorganisation utan att det finns några inskränkningar eller hinder. Däremot, om du har barn så kommer de kunna kräva sin laglott om de väljer att inte godkänna det testamentet, säger hon.

Laglotten är hälften av den så kallade arvslotten. Har man ett barn utgörs laglotten av värdet av hälften av allt man äger. Har man flera barn får de dela på samma hälft.

Även om den avlidnes bröstarvingar har rätt till laglotten kan man i sitt testamente välja att göra barnen arvlösa.

– Man kan som förälder i sitt testamente skriva att till exempel en välgörenhetsorganisation ska få allt. Eller att två barn ska få allt och det tredje barnet inte ska få något. Däremot kan barnen som då görs arvslösa genom testamente kräva att ändå få sin laglott. Om de gör det kommer de ha rätt att få ut den, berättar Kristin Håkansson.

Glöm inte att uppdatera

Något man ska tänka på är att testamentet bör ses som ett levande dokument, som ska hållas uppdaterat under livets gång, eftersom livet förändras. Man ska inte tänka att man upprättar ett testamente en gång och sen är det klart.

– Det är klokt att se över sitt testamente lite då och då och tänka till om det är så man vill ha det eller om det kanske har hänt något inom familjen, eller livet i övrigt, som gör att ens utgångspunkt har förändrats. Det kan handla om att man skiljer sig, får fler barn eller råkar ut för något som gör att man vill att arvet ska gå till välgörande ändamål, säger Kristin Håkansson på Lawly.

Läs mer om hur du lätt upprättar ett testamente

Fakta:

Testamente

Ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.

Arvslott

Arvslotten är den del av arvet som arvingarna har rätt att ärva enligt den legala arvsordningen.

Laglott

Laglott är en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott.

Bröstarvinge

En bröstarvinge är arvlåtarens barn och barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led.