Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Lumito

Ny teknik kan ha en betydande fördel inom cancerdiagnostik

Från Lumito

Det händer mycket på området cancerforskning just nu. Att upptäcka sjukdomen kan vara tidskrävande och förenat med risker för feldiagnostisering. Med hjälp av ny teknik kan det finnas möjlighet att på ett snabbare och säkrare sätt analysera vävnadsproverna. 

– För både patient och patolog kan vår metod innebära en betydande fördel då diagnosen kan bli mer precis och vara ett stöd för att sätta in rätt behandling, berättar Mattias Lundin, VD på medicinteknikbolaget Lumito, som kommer att lansera sin första produkt för cancerdiagnostik på forskningslaboratorium under året. 

Läs mer om Lumito

Biopsianalys används framgångsrikt vid diagnostisering av en rad allvarliga sjukdomar. Analysen är dock tidskrävande, vilket ofta har effekten att behandlingen av sjukdomen drar ut på tiden. Analysen, där man identifierar specifika proteiner i cellerna, försvåras ofta av bakgrundsbrus, vilket gör att mycket tid används till att analysera frisk vävnad samtidigt som det ökar risken för feldiagnostisering. Svenska medtechbolaget Lumito har utvecklat en teknik och produkt, som tar digitala bilder av vävnadsprover, vilket gör det lättare att identifiera de områden i vävnaden som behöver analyseras noggrannare.

– Ju mer detaljrik och tydlig information våra bilder ger, desto bättre stöd får forskare för sitt viktiga arbete och patologer för att ställa rätt diagnos. Risken finns för att över- eller underbehandla, båda lika skadliga, minskar, säger Mattias Lundin.

Lansering på forskningslaboratorier under 2022

Forskningssamarbeten är viktiga för att förstå fullt ut var tekniken gör allra bäst nytta och skapar mest värde. Under våren togs flera viktiga steg mot lansering. Framgångsrika resultat från en förstudie vid Umeå universitet där Lumitos teknik använts för att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer meddelades under våren. Forskargruppen kunde konstatera att tekniken gav dem bättre möjligheter jämfört med andra metoder när det gäller att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat.

Ett ytterligare samarbete har inletts med forskare vid Uppsala universitet, där man initialt kommer att prova Lumitos tekniks förmåga att detektera PD-L1, en viktig biomarkör som används för prediktiv testning för patienter med lungcancer som ska få immunterapi. En proof-of-concept studie som visar om Lumitos scanner och infärgningsvätska har potential att detektera antikroppar som bundit till ett protein i en särskild vävnadsstruktur i njurbiopsier har inletts tillsammans med University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien.

– Vi har säkerställt att vår teknik fungerar, säger Mattias Lundin och nyligen blev företaget ombedd att presentera den innovativa analystekniken på European Congress of Digital Pathology i Berlin.

I september exponeras lösningen för första gången någonsin på en av Europas mest välbesökta mässor för patologer och andra professionella inom branschen.

Under våren certifierades företaget enligt ISO 13485 – en strategiskt viktig milstolpe och ett delsteg inför det planerade slutmålet, lansering av en klinisk produkt. Avtal med produktionspartner för scannern är på plats och ett letter-of intent finns för att säkerställa produktion av kiten med infärgningsvätska.

– Vi har krattat väl inför kommande lansering och viktiga milstolpar har passerats. Nu lämnar vi utvecklingsfasen och går in i kommersialiseringsfasen. Marknadssegmentet för forskningslaboratorierna, som vi initialt riktar in oss på, uppskattar vi står till cirka en tredjedel – cirka 15,7 miljarder kronor – av den totala globala vävnadsdiagnostik marknaden som beräknades totalt vara värd cirka 46,7 miljarder SEK och ha en årlig tillväxttakt på 7,7 procent fram till 2028. Det finns en stor kommersiell potential i segmentet, säger Mattias Lundin.

Läs mer om hur du är med och investerar i Lumito