Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Malmö Stad

Svensk export och en växande befolkning ställer nya krav på en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn

Foto: Büro Jantzen

När Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark öppnar 2029 kommer Öresundsbron att bli en ännu viktigare länk för svensk export. Då ökar behovet av ytterligare en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, menar Malmös näringslivsdirektör, Micael Nord.

– En Öresundsmetro för persontrafik frigör utrymme på och omkring Öresundsbron och kommer att bredda arbetsmarknaden och därmed skapa tillväxt i regionen. Att både Köpenhamn och Malmö växer befolkningsmässigt måste också vägas in, säger han.

Svensk industri är i stort behov av godstågstransporter och gällande EU-direktiv gör gällande

att fler transporter måste ske med tåg framöver.

– Hela 26 procent av Sveriges och Danmarks BNP härrör från Öresundsregionen. Därför kan man inte kalla Öresundsregionen för en lokal angelägenhet, det är en region som påverkar hela Sverige, säger Micael Nord.

Idag går 80 procent av Sveriges samlade järnvägsgods över Öresundsbron. I dessa siffror finns också hälften av stålindustrins export.

Malmös näringslivsdirektör, Micael Nord.
Foto: FREDRIK JOHANSSON

– Det är stora volymer och stora värden. Järnvägen ihop med sjöfarten har en stor betydelse för vår export, inte minst för stål och skogsprodukter, säger han.

Risken är överhängande att Öresundsregionen blir överbelastad om inte järnvägssystemet runt Öresund på sikt avlastas, visar en rapport som AFRY tagit fram.

Idag sker både gods- och persontrafik över bron och en ensam förbindelse skapar stor sårbarhet i systemet, framför allt när Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland står klar 2029 och godstrafiken väntas öka.

– Godstransportörerna ser Fehmarn Bält-tunneln som en ”game changer” och räknar med en fördubbling av godstrafiken 2035 mot idag. När det görs stora investeringar i den delen av trafiksystemet måste vi öka kapaciteten även här i Öresundsregionen. Därför ser vi behovet av att planera nu, för att undvika att Öresundsregionen blir nästa stora flaskhals i EU:s transportkorridor för Skandinavien, säger Micael Nord.

Två godståg per timme och riktning rullar idag dagligen över Öresundsbron. Resten av trafiken utgörs av fjärrtåg och Öresundståg.

–Med en Öresundsmetro kan en del av persontrafiken flyttas bort från Öresundsbron och då blir det möjligt att få plats till fyra godståg per timme i vardera riktning. Det innebär stora värden för Sverige som nation. Öresundsmetron är därför helt nödvändig som komplement till bron, säger han.

Men det finns fler anledningar, menar Micael Nord och listar ytterligare två:

● 18 000 människor pendlar varje dag över Öresund. En siffra som AFRY räknar med kommer att dubbleras till 2035. En Öresundsmetro kommer att kunna transportera 7700 personer per timme och riktning. Det motsvarar 11 Öresundståg eller 98 fulla bussar.

● I takt med att Malmö och Köpenhamn växer så ökar också behovet av hållbara transporter mellan städerna. En Öresundsmetro kommer att bli både snabb och smidig men också driftssäker och avgå var 90:e sekund. Det ger en robusthet i systemet och få förseningar.

Ulrika Hallengren är styrelseledamot i Öresundsbron och vd för fastighetsbolaget Wihlborgs som har sin verksamhet i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Hon ser ett starkt behov av ytterligare en förbindelse över Öresund.

– Det behövs för att ta till vara den potential och den arbetskraft som finns i regionen. Köpenhamn har ett uttalat behov av arbetskraft och den svenska sidan har en både ung och utbildad befolkning. Men det handlar inte bara om människorna som bor och lever här nu, utan även om framtiden. I en investering där du kopplar starka zoner med varandra, då skapas ett momentum. Det är svårt att mäta förlorad potential, men förlusten finns varje dag som man inte utvecklar ett område. Tar man inte hand om unga människor tappar man också drivkrafter, säger hon.

I Danmark görs nu stora infrastruktursatsningar kopplade till Fehmarn Bält-tunneln.

– Danskarna investerar stort ibland annat i metron runt Köpenhamn och i Öresundsbrons landanslutningar runt Kastrup. Det rör sig om 250 miljarder svenska kronor, investeringar från bland annat med överskott från Öresundsbron. Det gäller att även vi tänker framåt och tar vara på de möjligheter som finns, säger Ulrika Hallengren.

Tillgång till god infrastruktur

Den proaktivitet som Danmark visar är en handlingskraft som Sverige bör ta till sig, menar hon.

– Om man skruvar upp tillväxttakten några tiondelar får man också andra tidshorisonter. Se bara vad som hände när Öresundsbron stod klar, hur den påverkade den ekonomiska tillväxten i hela södra Sverige. Tillgång till god infrastruktur skapar förutsättningar för en fantastisk utveckling.

Ulrika Hallengren är vd för fastighetsbolaget Wihlborgs och ledamot i Öresundsbrons styrelse.
Foto: JOSEFIN WIDELL HULTGREN

Wihlborgs har 20 procent av sina fastigheter i just Köpenhamnsområdet.

– Vi ser en väldigt god tillväxt på båda båda sidor av sundet och kopplar man ihop dem ännu mer så blir det fler synergieffekter. Som ett exempel kan jag nämna att vi har den danska arbetsförmedlingen som hyresgäst. De har massor av jobb att förmedla men ofta inga sökande. Om vi då kan underlätta för att fler ska kunna pendla över Öresund, då måste vi göra det.

På trettio år har Malmö dubblat sin befolkningsmängd. Enligt prognoserna kommer staden kunna nå en halv miljon invånare till 2050, idag är siffran 360 000 personer.

För att möta en växande stad krävs en mångfald av bostäder och planen är att bygga 27000 nya bostäder före utgången av 2035.

–I ljuset av detta blir det ännu viktigare att vi planerar i god tid för en ny förbindelse, säger Micael Nord.

Läs mer i AFRY:s rapport ”Öresundsmetron - kapacitet och redundans i järnvägssystemet”

Läs mer om Öresundsmetron