Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från McDonald's

Ljudlösa lastbilar förändrar transportsektorn

Från McDonald's

Transporter nattetid i tysta fordon. 

Med hjälp av en eldriven, ljudlös lastbil är Sveriges största restaurangkedja med om att göra Stockholm tystare och renare. 

– Nu tittar vi på att skala upp nattleveranserna ytterligare – från utvecklingsprojekt till ordinarie lösning. Nästa steg är att ta in en helt elektrisk lastbil, säger Camilla Eklöf, nordisk kvalitets- och hållbarhetschef på logistikföretaget HAVI.

Mer om McDonald’s hållbarhetsarbete

Det pågår allt fler innovativa miljöprojekt för att göra vår framtid mer hållbar. Ett av dem initierades för tre år sedan av Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s. Tillsammans med bland annat Scania, KTH, Stockholms stad och logistikföretaget HAVI testades eldrivna nattleveranser till sex av hamburgerkedjans restauranger i Stockholms innerstad. Att köra nattetid skulle minska trafiktrycket i huvudstaden, samtidigt som eldriften gjorde luften renare och transporterna tystare för de boende i kvarteren.

Resultatet: En tidsbesparing mot vanliga dagstransporter med upp till 38 procent, och en minskning av utsläppen av koldioxid med 44 procent.

– Vi använder en plug in-hybrid, vilket bland annat sänker bullernivån. Nattleveranserna är ett pågående innovationsprojekt där vi tittar på lite olika lösningar. Vi har till exempel börjat prova obemannade nattleveranser. Då kan vi lämna varor till en stängd restaurang, utan att någon personal behöver vara där och ta emot oss. Istället får vi tillgång till restaurangen med hjälp av olika digitala lösningar, samtidigt som produkterna är på plats när personalen kommer till jobbet på morgonen, berättar Camilla Eklöf på HAVI.

Förnybart bränsle av frityrolja

McDonald’s beslut att investera i tysta transporter nattetid är en del av en större hållbarhetsstrategi. 80 procent av samtliga leveranser till restaurangerna görs med lastbilar som drivs av förnybart bränsle, HVO, ett drivmedel som framställs av bland annat återvunnen frityrolja från McDonald’s restauranger.

För att minska antalet transporter tar HAVI efter leverans med sig överblivet material från restaurangerna för återvinning.

– Redan för 11 år sedan satte vi tillsammans med McDonald’s fram en gemensam bränslestrategi för att hela tiden hitta de bästa lösningarna. Nu ligger vårt fokus på hur vi kan få med våra underleverantörer att öka andelen förnyelsebart bränsle – men också bredda vår egen bränslemix, så att vi har flera olika hållbara bränslen.

Hur tror du att satsningarna kan förändra transportsektorn?

– Elektrifieringen är ett steg innan nästa utvecklingsfas. Det talas mycket om bland annat vätgas nu, men jag tror att vi fortfarande kommer att ha en mix i framtiden. Man kommer behöva ha olika typer av förnyelsebara bränslen.  Men elektrifieringen kommer att utgöra en betydande andel framöver, spår Camilla Eklöf.

Vad är ert och McDonald’s nästa delmål i den här hållbarhetsresan?

– Att skala upp nattleveranserna ytterligare – från utvecklingsprojekt till ordinarie lösning. Och när det blir dags för nästa investering av lastbil tittar vi på en helt elektrifierad version. McDonald’s ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågor och driver utvecklingen att vi ska ta sådana här initiativ.

Sveriges stora klimatutmaning

Henrik Nerell är miljöchef på McDonald’s i Sverige. Han menar att just transportsektorn är den stora klimatutmaningen i Sverige där många behöver vara med och bidra.

– Transporter med el, biogas och förnyelsebara bränslen är viktiga pusselbitar, men samarbetet med HAVI har också inneburit att vi kunnat använda återtransporterna på ett ännu bättre sätt. Den här återanvändningen kan säkert utvecklas ännu mer under de kommande åren – och öka transporteffektiviteten ytterligare, säger han.

Så arbetar landets största restaurangkedja med hållbarhet

FAKTA: McDonald’s hållbarhetsarbete:

Med 200 restauranger och 12 000 medarbetare är McDonald’s Sveriges största restaurangkedja. Det medför både ansvar och möjligheter att påverka för en hållbar utveckling.  McDonald’s hållbarhetsarbete fokuserar på områdena mat, människor och miljö där restaurangkedjan kan maximera sitt positiva bidrag till samhället inom de områden där de har störst påverkan. McDonald’s ambition är att tillsammans med gäster, medarbetare, franchisetagare, leverantörer och partners bygga en verksamhet som påverkar samhället i en positiv riktning. McDonald’s aktiva hållbarhetsarbete för miljön har hittills bland annat resulterat i ett matsvinn på under 1% i restaurangerna, 100% förnybar el i den egna verksamheten och en pågående utfasning av engångsplasten. McDonald’s fortsätter att jobba målinriktat för att bli ännu mer hållbara och göra det goda valet enkelt.