Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Annons Innehåll från Nordax Bank

Nu utmanas storbankerna – från två håll

– Vi vill finnas där för de kunder som inte valt de anställningsformer som förr var ”traditionella” och därmed inte matchar storbankernas kreditbedömningsmallar, säger Jacob Lundblad, vd för Nordax Bank.
– Vi vill finnas där för de kunder som inte valt de anställningsformer som förr var ”traditionella” och därmed inte matchar storbankernas kreditbedömningsmallar, säger Jacob Lundblad, vd för Nordax Bank.
Från Nordax Bank

Fåtalet storbanker har länge haft en dominerande ställning på bolånemarknaden – men nu riktar många privatpersoner blicken åt andra håll.
Moderna uppstickare och nischaktörer lockar med lägre räntor och erbjudanden som kan matcha den gigekonomiska vardagen.

Rätta artikel

Här kan du kontakta en bolånespecialist på Nordax

  Sedan slutet av 1990-talet har bostadspriserna stigit kraftigt i Sverige. Det har samtidigt inneburit en ökad skuldsättning bland hushållen. 2001 hade svenskarna cirka 710 miljarder kronor i bolån, att jämföra med 3 000 miljarder kronor ifjol. Samma år, 2017, drog de fyra största bankerna tillsammans in 121 miljarder kronor på det så kallade räntenettot.

 Den skenande bostadsmarknaden har varit en guldgruva för storbankerna men nu möts man av ökad konkurrens från två håll. Dels sätter mindre aktörer med nya finansieringsformer bolånepress på storbankerna genom att locka med lägre räntor, främst riktat till kunder med befintliga bostäder och låg belåningsgrad.

  Dessutom har specialistbanker som Nordax sett ett utrymme att fylla genom att välkomna kreditvärdiga privatpersoner som fått nej hos de traditionella bankerna. En av anledningarna är att den ökade automatiseringen och standardiseringen hos storbankerna, i jakt på kostnadsbesparingar, gör att många kunder inte längre passar in i de traditionella bankaktörernas ramar.

 Gigekonomin växer och fasta anställningar ersätts i allt högre utsträckning av projektuppdrag eller eget företagande.

– Vi vill finnas där för de kunder som inte valt de anställningsformer som förr var ”traditionella” och därmed inte matchar storbankernas kreditbedömningsmallar, säger Jacob Lundblad, vd för Nordax Bank.

  I maj lanserade Nordax sin nya bolåneform som är anpassad till den moderna arbetsmarknaden med många olika anställningsformer.

 Låneerbjudandet med tre olika räntebindningstider (tre månader, tre år och fem år) gäller såväl för lån vid köp av ny bostad som av refinansiering av nuvarande boende. Med räntor från 3,49 procent lägger sig Nordax Bank mellan storbankerna och de andra aktörerna i segmentet.

– Grundtanken är att fler människor ska få möjlighet till ett bolån. Kunden ska se bolånet som en möjlighet för en period i livet när det passar och inte känna sig fastlåst i ett lån om livssituationen skulle komma att förändras.

– Därför tar vi inte ut någon ränteskillnadsersättning från våra kunder om de vill hantera sin privatekonomi på något annat sätt, säger Jacob Lundblad.

 Han menar att trenden att nischaktörer som Nordax tar marknadsandelar i full-servicebankernas värdekedja kommer att bestå.

– Teknikutveckling och en förändrad syn på sin bankrelation där man idag är mer öppen för att ha en relation till flera banker för olika ändamål späder på utvecklingen. För privatutlåning utan säkerhet har det länge varit ett faktum, medan andra delar av bankmarknaden fragment står inför samma utveckling.

 Köpa bostad? Här kan du ansöka om lånelöfte

Det här är Nordax Bank

En ledande nordisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning till privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Grundades 2003. Genom ansvarsfull kreditgivning hjälper Nordax människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med.

Specialiserade på: bolån, privatutlåning utan säkerhet samt sparkonton.