Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Öresundsmetron

Nya Öresundsmetron kan stå klar år 2035

Från Öresundsmetron
– Behöver hitta fler Öresundslänkar, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Med en ny tunnel mellan Danmark och Tyskland kommer godstrafiken över Öresundsbron att öka.
Det öppnar för betydligt fler hållbara transporter från Sverige mot kontinenten.
För att persontrafiken ska få plats på Öresundsbron behövs en ny förbindelse över Öresund.
Därför planerar Malmö och Köpenhamn nu världens första internationella tunnelbana, Öresundsmetron, som kan stå klar redan år 2035.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Öresundsmetron

I den nyligen tillträdda regeringens regeringsförklaring kan man läsa att ”Behoven inom den svenska infrastrukturen är stora och underhållet är eftersatt. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik, som stärker jobb och tillväxt.” Ett projekt som går i linje med denna målsättning, är förslaget att bygga en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn, den så kallade Öresundsmetron. Metron ska binda samman Sverige och Danmark och öka kapaciteten på Öresundsbron för mer gods- och fjärrtåg.

Behovet av en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark hänger ihop med den tåg- och biltunnel som just nu byggs mellan Danmark och Tyskland under Fehmarn Bält. Den öppnar 2029 och kommer att öka både godstrafiken och fjärrtågen mellan Skandinavien och kontinenten.

– För att ha god kapacitet både för gods, men också betydligt fler fjärr- regional- och lokalresenärer behöver man hitta fler Öresundslänkar, eller förbindelser. Det skulle ge ett hållbart och robust system som möjliggör både ökade godsflöden och personflöden. Där är Öresundsmetron en viktig beståndsdel, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Metro Vanlose.
Foto: Büro Jantzen

Tre alternativ utreds

Öresundsmetron är ett av tre alternativ som just nu utreds; de övriga är HH-länken, som är en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, samt förslaget att knyta ihop Landskrona med Köpenhamn. Inom två år ska Trafikverket ha kommit betydligt längre i sin utredning om trafiken över Öresund, en utredning där Öresundsmetron förväntas ingå. Marcus Horning menar att det viktiga är att detta görs som ett samarbete mellan Danmark och Sverige.

– En förbindelse över sundet måste docka an på båda sidors infrastrukturssystem och ambitioner. Vi har samarbetat med Köpenhamn i den här frågan i tio-femton år, säger han och fortsätter:

– Hela det arbete som vi gör just nu i att utreda och planera förutsättningarna sker på andra sidan sundet också i ett nära samarbete. För projekten i Helsingborg och Landskrona är intresset lågt på den danska sidan eftersom det kräver väldigt stora förändringar i väg- och järnvägsnätet.

En karta över hur tunnelbanelinjerna kan tänkas gå.

Omfattande pendling

Pendlingen mellan Sverige och Danmark är omfattande. Enligt siffror från Danmarks Statistik pendlar 16 500 personer över sundet. De allra flesta av dem bor i Sverige och arbetar i Danmark. Om Öresundsmetron blir verklighet kommer resenären att kunna ta sig från Malmö C till centrala Köpenhamn på 23 minuter – mot dagens 40 minuter. Planen är också betydligt tätare avgångar med förarlösa metrotåg som avgår var 90:e sekund.

– Om vi i den södra delen av landet kan få till ett dynamiskt samarbete mellan den svenska och danska sidan och vidareutveckla det så kommer det att gynna hela landet utifrån nya företagsetableringar, bättre skatteunderlag och en utökad arbetsmarknad där sysselsättningen kan öka, säger Marcus Horning.

Marcus Horning berättar att när han för tio år sedan arbetade med spårvägstrafik använde han en karta där han lade Stockholms tunnelbanenät över Skåne och Öresund. Han säger att den gav en bra bild över vilka korta avstånd det handlar om.

– I Stockholm tar det idag 40 minuter att åka mellan närförorterna söder om staden och Lidingö. Det kommer att ta halva den tiden att åka från Malmö till Köpenhamn, som är en väldigt viktig stad i norra Europa. I Danmark började de bygga ut sin metro på 90-talet. Sedan har de utvecklat den och fortsätter med det. Där kan Malmökopplingen vara en viktig del av den framtida byggnaden.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Öresundsmetron