Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Öresundsmetron

Så kan Sverige bli en del av en världsledande grön industriregion

Från Öresundsmetron

En megaregion med chans att konkurrera med Tokyo som centrum för industri och handel. Det är en möjlighet om Öresundsmetron byggs. Med den kan inte bara Skåne - utan hela Sverige maximera sina hållbara godstransporter.

– Öresundsregionen kan bli en metropol. Vi har en enorm potential om vi kan jobba tätare ihop, säger Thomas Becker vd på organisationen STRING.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Öresundsmetron

Den planerade metrotunneln under Öresund, Öresundsmetron, som är tänkt att binda samman Malmö och Köpenhamn med en tunnelbana för persontrafik, kommer att i sin tur innebära en avlastning för Öresundsbron.

Öresundsmetron är tänkt att komma i gång 2035, sex år efter att Fehmarn Bält-tunneln öppnar.

Med en Öresundsmetro skulle Öresundsbron ta huvudrollen för godstransporter och även bli vägen mot kontinenten för fjärrtågen. Några som arbetar för denna lösning är organisationen STRING, som menar att fördelarna med att skapa en så kallad megaregion i Öresund i stil med Tokyoområdet dels är storleken, men också att Öresundsregionen har en hög utbildningsnivå och välfungerande offentliga myndigheter fria från korruption.

– Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, menar att om vi jobbar mer tillsammans skulle regionen kunna bli ett tillväxtlokomotiv när det gäller gröna lösningar. Vidare säger man att det som skulle krävas för att nå dit, är att länderna är tätt förbundna med god infrastruktur för människor, varor och gods, förklarar Thomas Becker.

– Avlastningen av Öresundsbron är välbehövlig, sägerThomas Becker vd på organisationen STRING.

Siffror från samarbetsorganisationen Greater Copenhagen visar att den ökande tillväxten i en Öresundsregion, med fullt integrerad arbetsmarknad, skulle kunna driva upp BNP i Sverige och Danmark med så mycket som 2,9 miljarder kronor årligen. I ett arbete för att få en fullt integrerad arbetsmarknad är Öresundsmetron en viktig pusselbit. När Fehmarn Bält-tunneln, som ska gå mellan danska Rødby och tyska Puttgarden, står klar finns det potential att fördubbla kapaciteten för godståg till och från kontinenten. Öresundsbron, som idag hanterar 80 procent av Sveriges samlade järnvägsgods, riskerar då att bli en flaskhals.

– Ett av de ställen där det fattas infrastruktur är mellan Köpenhamn och Malmö. När Fehmarn Bält-tunneln öppnar fördubblas kapaciteten för godståg. Men det kommer bli väldigt svårt att få plats med alla tåg på Öresundsbron, säger Thomas Becker och fortsätter:

– När man bygger en Öresundsmetro blir banden mycket tätare mellan länderna och avlastningen av Öresundsbron är välbehövlig.

Skulle underlätta exporten

En karta över hur linjerna är tänkta att gå mellan de södra delarna av Sverige och Danmark, för att därifrån resa vidare i Europa.

STRING har 14 medlemmar, bestående av städer och regioner som ligger som ett pärlband mellan Oslo och Hamburg. De är baserade i Köpenhamn och fungerar som en intresseorganisation för medlemmarna då de arbetar både för attitydförändringar och med konkreta projekt. Bland annat för att underlätta för exporten av skog och stål.

– OECD säger att vi är centrum i världen för den typen av industri, men vi har svårt att släppa att vara små enheter som konkurrerar med varandra. När alla städer och regioner jobbar för sig själva blir man aldrig tillräckligt stor för att kunna konkurrera internationellt, berättar Thomas Becker, vd på STRING.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Öresundsmetron