Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Preem

Nya bränslet som gör att vi kan flyga utan ångest

Preem ska producera så mycket förnybart bränsle att det räcker till alla SAS inrikesflygningar.

– Vi kommer också ha kapacitet att exportera biojetbränsle, säger Linda Werner, chef för Nya möjligheter på Preem.

Läs mer: Minskad försurning med hårdare regler för sjöfart

Svenska befolkningens flygresor, inrikes och utrikes, har lika stor klimatpåverkan som personbilstrafiken i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Men flera initiativ för att minska påverkan pågår.

SAS och Preem har ingått en överenskommelse med målet att producera så mycket förnybart bränsle, så kallat biojet, att det räcker till alla SAS inrikesflygningar. Produktionen ska ske vid Preems raffinaderi i Göteborg efter att den har byggts ut. Den preliminära uppstarten för den nya anläggningen är 2024.

– Inom en snar framtid kommer Preem att ha tillräcklig kapacitet för att producera förnybara bränslen baserade på restprodukter från skogsindustri, jordbruk och andra näringar så att det räcker till samtliga inrikesflygningar i Sverige, säger Linda Werner, chef för Nya möjligheter på Preem.

Förnybart bränsle nästa exportunder

Tidigare i år presenterades flygbränsleutredningen Biojet för flyget som föreslår att en reduktionsplikt införs inom flyget på samma sätt som inom vägtrafiken. Från och med 2021 ska inblandningen av förnybart bränsle ligga på minst en procent, för att sedan successivt öka till 30 procent år 2030.

– En sådan reduktionsplikt kommer snabbt att ge reella effekter på utsläppen, säger Linda Werner.

Det innebär att det finns goda förutsättningar att nå de nationella utsläppsmålen.

– För att nå de globala klimatmålen, som säger att temperaturen inte bör öka med mer än en och en halv grader, krävs dock större insatser. Sverige måste även driva på så vi får gemensamma spelregler i EU och övriga världen. På så vis kan vi undvika att flygen tankas där det är billigast och inte där det är mest hållbart, säger Linda Werner.

När resten av världen är redo kommer Preem ha kapacitet att exportera hållbart biojet.

– Nu krävs det bara gemensamma krafttag internationellt. Vi kommer producera biojetsom täcker hela Sveriges behov men vi kommer också ha kapacitet att sälja till utomlandet. Vi är redo att exportera när andra länder är redo att köpa, säger Linda Werner.

Läs mer: Lars genidrag fick storbolagen att investera miljoner

Biojet för flyget:

– Transportsektorn ansvarar idag för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

– Preem vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och arbetar aktivt för att utveckla produktion av svenskt biobränsle.

– Preem har en produktstrategi om att utveckla biodrivmedel från restprodukter från den svenska skogen men även utifrån restprodukter från samhället i stort.

– Preliminär uppstart för Preems nya anläggningen i Göteborg är 2024.

– Den totala produktionskapaciteten för biodrivmedel vid anläggningen beräknas uppgå till över en miljon kubikmeter, varav en delmängd kan vara biojet till flyget.