Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Preem

Preems vd om klimatmålet: "Råoljan har ingen framtid"

Från Preem
Petter Holland, vd och koncernchef på Preem.
Petter Holland, vd och koncernchef på Preem.

Preem tar sikte på att bli världens första klimatneutrala oljebolag innan år 2045. Företagets affärsidé har länge varit att förse världsmarknaden med bensin och diesel genom att raffinera olja – något som inte längre är hållbart.

Läs mer: Preem har lägst koldioxidutsläpp i Europa, visar ny studie

Den fossila sektorn är dödsdömd. Och det största problemet handlar inte om att oljan är en ändlig resurs. Larmrapporterna om effekten av uppvärmning som en följd av människans koldioxidutsläpp står som spön i backen – och vid det här laget vet de allra flesta att oljebolagen står för några av de största punktutsläppen.

Preem klimatneutralt 2045

Preem verkar alltså i en bransch som behöver förnya sig. Enligt den väl ansedda Solomon-studien driver Preem de mest miljö-optimerade raffinaderierna i Europa (och troligen i världen), men företaget siktar högre än så. Med nya ambitiösa klimatmål vill Preem spela en nyckelroll för ett klimatneutralt Sverige senast 2045.

– Preems mål om att bli klimatneutrala 2045 visar världen att vi menar allvar med vår del i omställningen. Vi fortsätter investera i ökad produktion av förnybara drivmedel, samtidigt som vi satsar stenhårt på minskade utsläpp, säger Petter Holland, Preems vd och koncernchef.

Företaget satsar nämligen mångmiljonbelopp på både förnybara drivmedel och koldioxidinfångning och lagring, en teknik som till en början har kapacitet att minska Preems nettoutsläpp med 500 000 ton koldioxid per år. Redan 2020 ska en testanläggning på raffinaderiet i Lysekil sättas igång, och senast 2025 ska tekniken användas fullt ut.

Målet är sedan att bygga fler anläggningar med tekniken på Preems anläggningar i Lysekil och Göteborg.

– Vi ser en enorm potential i koldioxidinfångning och på sikt tror vi att den tekniken kan bidra till att raffinaderierna blir klimatneutrala redan 2040, säger Petter Holland.

Stora pengar på en utbyggnad

Som ett led i målet att bli världens första klimatneutrala oljebolag investerar Preem stora pengar på en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Men för att få göra det krävs miljötillstånd, något som regeringen beslutar om nästa år. Med dagens miljötillstånd är det nämligen inte tillåtet att producera förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil.

– Vår miljöansökan gäller hela raffinaderiet i Lysekil och handlar dels om rening av tjockolja, men är också helt avgörande för att vi ska kunna ställa om produktionen från fossila till förnybara produkter. Nu hoppas vi att regeringen fattar ett positivt beslut, säger Petter Holland.

Läs mer: Sanningen om Preems utbyggnad i Lysekil

Fakta: Om Solomonstudien

Jämför 300 raffinaderier i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Genomförs vartannat år.

Preem har 21 % lägre koldioxidutsläpp än genomsnittet i Västeuropa, och hela 93 % när det gäller svaveloxider.

Tanken är att raffinaderierna ska genomföra förbättringsåtgärder som höjer resultatet till nästa genomgång.