Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Preem

Så ska den svenska skogen rädda landsbygden

Ett antal nya jobb till glesbygdskommuner med stora naturtillgångar. Det hoppas ett av Sveriges största skogsbolag Södra kunna bidra med under det närmaste årtiondet, bland annat genom att förädla sågspån till biodiesel.

Läs mer: Snart kan du fylla tanken med skogens rester

Hur ska den svenska landsbygden blomstra i framtiden? I dag går många glesbygdskommuner på knäna och unga med ett driv väljer att flytta ifrån sina hemkommuner för att testa lyckan någon annanstans. Den här utvecklingen vill flera svenska skogsbolag vända på, genom nya affärsmöjligheter som dyker upp i takt med omställningen mot ett hållbart samhälle.

Södra är ett av Sveriges största skogsbolag, med 52 000 skogsägare som ägare som tillsammans förfogar över 2,6 miljoner hektar av en av landets viktigaste råvaror. Henrik Brodin arbetar med energiaffärer på Södra. Möjligheterna att förvalta och förädla det som skogen ger är stora, och kan bidra till en blomstrande glesbygd, enligt Henrik Brodin.

– Historiskt har skogsindustrin bidragit till att Sverige haft extremt lite fattigdom på landsbygden jämfört med andra länder, säger han och fortsätter:

– Specifikt så tror jag att omställningen till förnybara drivmedel är en jättemöjlighet för glesbygdskommuner med mycket skog. Jag tror att många kommuner som har problem kommer kunna se ett uppsving i sin ekonomi tack vare detta.

Drivmedel av sågspån

Att hitta nya sätt att använda restprodukter från skogsbruket är något som Södra under lång tid har arbetat målmedvetet med. Företaget har till exempel länge arbetat tätt tillsammans med Preem när det gäller att raffinera tallolja till diesel. Nästa stora restprodukt är fast biomassa, som exempelvis sågspån.

– Det är viktigt för oss att öka värdet på skogen för skogsägaren. Och då är det naturligt att undersöka vad man kan göra av alla restprodukter. Sågspån har stor potential, med tanke på den stora mängd som bildas vid förädling av timmer. Ökat byggande i trä leder dessutom till att det faller mer sågspån. Nu går det mesta till uppvärmning av hus. Tekniken finns för att förädla sågspån till bioolja, som sedan kan uppgraderas till biodrivmedel, och vi arbetar på att göra tekniken så effektiv som möjligt, säger Henrik Brodin.

”Vi vill behålla pengarna inom landet”

Stora delar av de biodrivmedel som används i Sverige, runt 85 procent, kommer i dag från utlandet. Detta hoppas Henrik Brodin kommer att ändras.

– Sverige är ledande i världen på att använda biodrivmedel, men långt ifrån självförsörjande. Vi på Södra ser en stor potential i att använda fasta restprodukter, och vi hoppas att vi kan bidra till att öka på den inhemska produktionen. Vi vill behålla pengarna inom landet, i stället för att skicka dem till Ryssland eller Saudiarabien för att betala för olja, eller till Asien för palmolja.

– Vi kan göra skillnad för utvecklingen i världen genom att vara en förebild. Detta kräver att politiker främjar innovation och stöttar teknik. Genom att göra det kommer vi se positiva effekter för både klimatet och för tillväxten på mindre ställen i Sverige som har det kämpigt i dag, säger Henrik Brodin.

Läs mer: Preem ska bli världens första klimatneutrala oljebolag

Preems samarbete med Södra

Södra äger, tillsammans med bland annat Preem, bioraffinaderiet Sunpine i Piteå.

Sunpine producerar talldiesel, som baseras på restprodukten tallolja från pappersmassebruk.

Den årliga produktionen är 100 miljoner liter, som i Preems raffinaderi i Göteborg blir till drivmedel.

Den årliga koldioxidutsläppsminskningen motsvarar 157 672 dieselbilars utsläpp per år.