Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Resitu Medical

En minimalinvasiv metod med potential att revolutionera bröstcancervården

Andreas Karakatsanis, bröstkirurg, Akademiska sjukhuset.

TEMA: Almedalen – innovation

 

Just nu pågår studier av en teknologi som potentiellt kan leda till ett stort steg framåt i behandlingen av bröstcancer.  

– Vår hypotes är att metoden kommer leda till färre återbesök och stora besparingar för sjukvården, utan att göra kompromisser på det onkologiska resultatet, säger Andreas Karakatsanis, bröstkirurg, Akademiska sjukhuset.

Bröstcancer är idag en av de vanligaste cancerformerna och upptäcks normalt sett under en mammografiundersökning, antingen vid en screening eller på patientens begäran. Vid upptäckten av en lesion behövs först en biopsi och därefter – om det visar sig vara en malign tumör – öppen kirurgi.

Ett alternativ till öppen kirurgi

Medicinteknikföretaget Resitu Medical utvecklar instrument som är särskilt avsedda för bröstcancer. Målet är att erbjuda ett alternativ till öppen kirurgi där man med ett minimalinvasivt ingrepp tar bort tumören under lokalbedövning, redan vid biopsitillfället.

– Den här tekniken ger oss möjlighet att göra exakt det vi gör i dag med öppen kirurgi – men med en mindre invasiv metod, säger Andreas Karakatsanis.

Metoden har stora fördelar, ur ett patientperspektiv såväl som ur vårdens synvinkel. Genom att ta bort tumören redan vid biopsin kortar man ned vårdprocessen betydligt, vilket underlättar behandlingen för patienten samtidigt som det är kostnadseffektivt.

– Vi har en stor förhoppning om att det ska möjliggöra tidigare tumörborttagning och mindre risk för återfall, förklarar Therese Sundell, CCO på Resitu Medical.

Potential att revolutionera bröstcancervården

Som med alla nya innovationer tar det tid att samla evidens. Resitu Medicals produkt är nu i serietillverkning och under validering för att i ett första steg CE-märka instrumentet för biopsi, förhoppningsvis under nästa år, för att sedan göra fortsatta studier och samla data. Det är en lång process men om allt går som det ska har den potential att revolutionera bröstcancervården.

– Om det finns en möjlighet för kvinnor att bli av med sin cancer på 20 minuter, med minimalt trauma, minimalt ärr och minimala komplikationer – då vill vi undersöka det. Men vi kommer aldrig kompromissa med den onkologiska säkerheten, avslutar Andreas Karakatsanis.

Om Resitu Medical

Resitu Medical utvecklar instrument för minimalinvasiv borttagning av intakta lesioner utan öppen kirurgi. Teknologin har potential att skapa ett paradigmskifte inom bröstcancerhanteringen med tidigare tumörborttagning, minskad risk för återbesök och minskad oro för patienten och samtidigt spara stora summor för sjukvården.

https://www.resitu.com/