Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Södertälje science park

Industrin ställer om för klimatet

Från Södertälje science park

Klimatfrågan är vår tids stora utmaning – inte minst för industrin.

För att ställa om mot en framtid med smarta transportlösningar och hållbara läkemedel jobbar Scania och AstraZeneca tillsammans med KTH och kommunen i Södertälje.

– Vi är ”alle man på däck” för att se till att lösa den här stora globala frågan, säger Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania. 

Nyfiken på framtiden? Det här händer på Science Week 2020

Koldioxidutsläppen måste minska – och för att klara omställningen jobbar storföretagen i Södertälje aktivt för att hitta en miljömässigt hållbar väg framåt. För Scania handlar arbetet mycket om att se till att framtidens lastbilar och bussar inte körs på fossil diesel.

– Vi har under de senaste 150 åren låst in oss i ett fossilt system där vi är beroende av fossila bränslen för transport. Nu har vi kort tid på oss att ställa om till ett hållbart system, säger Andreas Follér.

Den stora omställningen till elektrifierade bilar tror han inte är långt bort.

– Batteridrivna lastbilar och bussar kommer snabbare än de flesta tror och blir med stor sannolikhet den dominerande teknologin.

Andreas Follér är hållbarhetschef på Scania.
Andreas Follér är hållbarhetschef på Scania.

Tre steg mot hållbarhet

Vid sidan av utvecklingen med att ta fram ny teknik och alternativ till diesel arbetar Scania med att hitta fler vägar framåt som handlar om utbildning, kompetens och samverkan.

– Nummer ett är att vi sätter teknik i händerna på våra kunder som gör att de kan köra fossilfritt. Nummer två är att vi jobbar med våra kunder så att de kan använda den här tekniken. Den tredje delen av vår resa är att sätta upp en dialog med politiker, akademi och andra aktörer för att arbeta över gränserna inom transportekosystemet och skapa förutsättningar för fossilfria transporter, säger han.

Så jobbar Scania med hållbar produktion

AstraZeneca: ”Högt upp på agendan”

Precis som hos Scania är miljöfrågorna högsta prioritet hos AstraZeneca, som nyligen presenterade en ny strategi för att eliminera utsläpp per 2025 och bli koldioxidnegativa till 2030. För att minska sitt klimatavtryck har läkemedelsföretaget genomfört flera stora förändringar redan tidigare och med den nya strategin tidigareläggs bolagets planer med tio år. Arbetet i Södertälje har också fått positivt genomslag utanför Sveriges gränser, berättar Anders Hallström, Head of Campus på AstraZeneca i Södertälje.

– Vi startade hållbarhetsarbetet här i Södertälje för fem år sedan och har sedan dess lyckats minska vårt klimatavtryck med närmare 80 procent genom att bland annat gå över till inköp av grön el men också genom ett intensivt arbete med energikartläggningar och åtgärder inom vår tillverkning och våra transporter, berättar han.

Anders Hallström är Head of Campus på AstraZeneca i Södertälje.
Anders Hallström är Head of Campus på AstraZeneca i Södertälje.

Hand i hand med miljöarbetet går även digitaliseringsprocessen.

– Att lyckas med digitaliseringen är kritiskt och där satsar vi stort. Vi kommer kunna jobba bättre inom självlärande system, få mer effektiva processer och jobba smartare. Vi kommer kunna arbeta med mindre mängder råvaror och generera mindre avfall genom att optimera våra tillverkningsprocesser.

Närhet till forskning skapar framgång

En viktig motor i arbetet är Södertäljes kunskapsarena Science Park. Genom samverkan skapas här nya möjligheter för att bli bäst på just hållbarhet – och på KTH utbildas framtidens medarbetare.

– En av de största utmaningarna som vi har inom svensk industri är att utbilda vår personal med rätt kompetens. Det är ett livslångt lärande. Internt kombinerar vi vårt Lean-arbete med digitaliseringen och satsar stort på att få med oss våra medarbetare på resan. Södertälje är näst intill världsledande när det kommer till hållbar produktion och både vi och Scania har jobbat länge med det här. Vi har verkligen sett fördelar med att samverka och hjälpa varandra, berättar Anders Hallström.

Även Andreas Follér betonar hur viktigt samarbete är i framtiden för att utveckla nya smarta former för produktion – utan att bidra till att nya problem skapas.

– Ett starkt och robust hållbarhetsarbete tar aldrig slut. Vi behöver arbeta tätt ihop, dels med dem som tillverkar den nya tekniken, dels med akademin och forskningen. Där behöver vi ha en väldigt nära dialog och vara ödmjuka med att vi inte sitter på alla svaren. Vi behöver arbeta intensivt med att våra nya framtida produkter är hållbara i alla dimensioner. Vi måste vara vaksamma för att vi inte löser gamla hållbarhetsproblem samtidigt som vi skapar nya.

Miljöfrågorna är högsta prioritet hos AstraZeneca

OM SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK

Södertälje Science Park är en utvecklingsarena som satsar på att bli en nationell nod för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Här kan aktörer från näringsliv, akademi och samhälle träffas, samverka och driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt. I Södertälje Science Park ligger Kungliga Tekniska högskolans (KTH) utbildnings- och forskningsorganisation kring hållbar produktion, med 1 200 utbildningsplatser.

Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, KTH, AstraZeneca och Scania.