Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från SPP

Hållbarhetschefens tips – tre trender att ha koll på

Johanna Lundgren Gestlöf är hållbarhetschef på SPP.

Ränteläget, presidentval, Brexit och virus är bara några av de faktorer som kan göra att börsen kan upplevas som skakig. 

Men för dem som sparar på längre sikt finns några trender som är värda att uppmärksamma. Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP, avslöjar sina favoriter.

Läs mer om hur SPP jobbar med hållbarhet

För dem som sparar på börsen med en kortare investeringshorisont än fem år kan yttre faktorer som skakar om börsen vara skräckinjagande. För dem som sparar till sin pension på lite längre sikt kan det däremot vara en poäng att ha is i magen om investeringsbesluten bygger på en mer långsiktig filosofi.

Enligt SPPs hållbarhetschef, Johanna Lundgren Gestlöf, gäller det att fokusera på megatrender och strukturell tillväxt, det vill säga marknader som har en långsiktig potential och bolag som är bäst i klassen. Det finns ett stort antal bolag på börsen vars affärsidé är att bidra med lösningar på de klimatproblem vi står inför. Med FN:s globala mål har världen dessutom fått en gemensam spelplan, där uttalade risker öppnar upp för möjligheter, innovation och avkastning.

– Det gäller att hitta de bolag som har produkter och tjänster som bidrar till lösningen på de globala utmaningarna. Vår övertygelse på SPP är att det är dessa innovativa bolag kommer attrahera kapital och stiga i värde, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

Johannas tips – tre bolag att hålla koll på

Landis+Gyr

När elproduktionen från förnybara källor växer kommer det i allt högre grad att finnas en missanpassning i tid mellan när el produceras och när den önskas förbrukas. Det schweiziska företaget Landis+Gyr tillverkar digital utrustning och tillhandahåller analystjänster för elnät där de olika aktörerna (konsumenter, tillverkare och distributörer) kommunicerar direkt med varandra kring elkonsumtion och produktion. Genom samverkan balanseras det totala behovet av elförsörjningen.

Xylem

World Economic Forum har de senaste sju åren rankat vattenfrågorna bland de fem största globala miljöriskerna. Prognoser pekar på att 150 miljoner människor kommer att vara klimatflyktingar 2050 – tillgången till vatten är en starkt bidragande orsak. Xylem tar fram smarta lösningar för att möta världens behov av energieffektivitet, behandling av vatten och avloppsvatten. Idag bidrar Xylem med vatten- och sanitetslösningar till mer än 3,5 miljoner människor globalt. Bolagets historia börjar i Sverige, och idag är aktien noterad på börsen i New York.

SeaTwirl

Vindkraft är en viktig del av den totala elproduktionen som kommer från förnybar energi. Vindkraft på land har dock vissa utmaningar, både estetiska och  för djurlivet. Utmaningarna är inte lika begränsande på havet där det bland annat finns betydligt mer utrymme. Där kan det dock vara svårare och mer kostsamt att installera vindkraftverken, särskilt på djupa områden. Det svenska företaget SeaTwirl har utvecklat en ny typ av vindkraftverk som är billigare samt lättare att installera.

Läs mer om hur SPP jobbar med hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.