Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Annons Innehåll från Svensk Hypotekspension

Norska pensionärer har det bättre ekonomiskt än svenska

Från Svensk Hypotekspension
På frågan om levnadsstandard svarar 60 procent av de svenska pensionärerna att de ”lever ett bekvämt liv” eller ”har det ok” – att jämföra med 70 procent i Norge där seniorerna är nöjdast med sin ekonomi.

De norska pensionärerna är mer nöjda med sin levnadsstandard än grannarna i Sverige och Finland. Det visar en ny undersökning.
Fyra av tio svenska seniorer har precis så de klarar sig eller har det svårt ekonomiskt.

Rätta artikel

Bättre kassa 2019? Så här funkar Svensk Hypotekspension

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Svensk Hypotekspension bland pensionärer i Sverige, Norge och Finland som äger sin bostad.
På frågan om levnadsstandard svarar 60 procent av de svenska pensionärerna att de ”lever ett bekvämt liv” eller ”har det ok” – att jämföra med 70 procent i Norge där seniorerna är nöjdast med sin ekonomi.
De övriga svenska pensionärerna – alltså 40 procent – berättar att de ”har precis så jag klarar mig” eller ”har det svårt”. I Finland är den siffran hela 60 procent.
37 procent av de svenska pensionärerna säger att de skulle behöva mer pengar, främst för att renovera hemma, för resor eller för att ha mer pengar till vardagsutgifter.

Men många seniorer har ingen möjlighet att ta ett vanligt bolån. Pensionen räcker helt enkelt inte till för att klara kreditprövningen. Systemet kan kännas fyrkantigt om man samtidigt äger en lågt belånad bostadsrätt eller villa som kan användas som säkerhet.
– Det är uppenbart att det finns ett stort behov av en ekonomisk förstärkning bland våra pensionärer, även de som äger sin bostad, säger Nils Ingvarsson, marknadschef på Svensk Hypotekspension.
– Genom Hypotekspension® kan vi tillgodose kassabehovet hos en del av dem – främst de som är relativt lågt belånade men som inte passerar bankernas prövning, eller de som inte vill belasta vardagsekonomin med kontantutgifter för ränta och amorteringar genom att ta bolån.

 Undersökningen visar också att endast 28 procent av de svenska pensionärerna tycker att det är viktigt att lämna ett arv efter sig – mot 34 procent i Norge och 45 procent i Finland.

Nils Ingvarsson:
– Det är notabelt att de allra flesta äldre verkar vilja unna sig ett bra liv i stället för att för att maximera arvet. Vår erfarenhet är att det som regel också är deras barns uttryckliga önskan.

Räkna på hur stor Hypotekspension du kan få

OM HYPOTEKSPENSION®
Svensk Hypotekspension är ett svenskt bostadskreditinstitut som ingår i Nordaxkoncernen och står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget erbjuder Hypotekspension®, en kapitalfrigöringskredit vilket är ett lån med bostad som säkerhet, endast för 60+. Krediten löper utan tidsbegränsning. Inga amorteringar görs och heller inga löpande räntebetalningar. Räntan justeras var tredje månad och läggs till skulden för att sedan betalas i sin helhet då lånet löses. Aktuell ränta finns på hemsidan. En uppläggningsavgift på 5 200 kronor tas ut.

Fakta om undersökningen: 1 600 personer i Sverige, Norge och Finland, 60+ med ägd bostad intervjuades via en webbenkät av konsultföretaget Arkwright.