Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Svenska Skogen

Skogen är en växande kraft som inte tar slut

Från Svenska Skogen

I Sverige är de som äger skogarna duktiga på att vårda och sköta skogen.

Efter att en skog har skördats, planteras nya träd och kretsloppet börjar om igen. På marken gror redan förutsättningarna för ny skog.

När skogen skördas skapas förutsättningar för nytt liv. Marken där träden växte förbereds för en ny generation skog och varje år sätts 380 miljoner skogsplantor ner i jorden. De kommer att växa upp genom att plocka upp kolet i luftens koldioxid som de använder som byggstenar.

I Sverige får man inte hugga ner en skog utan att ersätta den med nya träd, skogens eviga kretslopp blir på det sättet en växande resurs för framtiden.

Oavsett när träbaserade produkter förbränns eller förmultnar så friges koldioxiden och den kan sedan bindas i ny skog. Vad och hur träet används avgör hur länge träprodukten binder koldioxid. De gamla stavkyrkorna i Norge är till exempel över 1000 år gamla och därmed är kolet lagrat lika länge.

Balansen i atmosfären rubbas inte av dagens skogsprodukter. Att välja produkter framställda av trä gör oss istället mindre beroende av fossila material vilket minskar koldioxidutsläppen i atmosfären.

Skogen tar inte slut

Sedan början av 1900-talet har skogsytan i Sverige ökat och tillsammans med skogsvårdande åtgärder säkrar vi resurser långt fram i tiden. Varje träd som tas ner ersätts med två eller tre nya plantor.

– Volymen av skog i Sverige har mer än fördubblats under de 90 år som vi har mätt skogen på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt, berättar Rolf Björheden forskare i skogsteknik.

”Ett viktigt pussel”

En av anledningarna till att vi får allt mer skog är den skogsvårdslagstiftning som finns i Sverige. Där finns regler om återbeskogning, skötsel och naturvård som alla skogsbolag och privata skogsägare följer och tar hänsyn till. Det gör att både tillväxt, virkesförråd och avverkning kunnat öka. I den svenska skogsvårdslagstiftningen jämställs de ekonomiska produktionsmålen med miljömål och riktlinjer för hur skogen sköts ekologiskt hållbart.

– Vi har haft en lagstiftning i över 100 år som innebär att man måste plantera ny skog då den gamla skördats. Man brukar bestämma hur marken ska föryngras redan innan träden tas ner. För att plantorna ska ta sig på bästa sätt ska området markberedas och planteras med lämpligaste plantmaterial för att den nya skogen ska få bästa möjliga start, säger Rolf Björheden och fortsätter:

– På så sätt lägger man ett pussel i landskapet, med skog av olika åldrar. Det är både ur klimat- och råvarusynpunkt viktigt att man över tid har en tillväxt som är minst lika stor som avverkningen.

Här kan du läsa mer om Svenska Skogens initiativ