Hoppa till innehållet
Annons Innehåll från Svenska Skogen

Skogen – en del av lösningen på klimatfrågan

Från Svenska Skogen

Två tredjedelar av Sverige är täckt av skog. Det är en ständigt växande resurs som skapar nya möjligheter för framtiden.

När träden växer binder de koldioxid från luften och när vi ersätter fossila bränslen och plast med material från skogen är det bra för vårt klimat.

Skogen tar inte heller slut, utan den växer upp om och om igen.

Sverige är rikt på skog. Ungefär 70 procent av landets yta är täckt av levande skogsmark. Det är en enorm resurs – och den tar inte slut.

Vart vi än vänder oss finns det skog nära och den har en stor betydelse för oss, både som miljö men också som en källa för material och arbete.

Sedan långt tillbaka i historien har vi använt oss av skogen och alla möjligheter den har gett oss – och det gör vi än idag. Av virket bygger vi hus att bo i, den ger oss arbete och bidrar till ekonomisk tillväxt.

En del av lösningen på klimatfrågan

Skogen är unik som resurs genom den positiva inverkan den har på klimatet.

För att växa behöver träden solljus, men de kan inte bli stora träd av endast solljus utan behöver även koldioxid, näringsämnen och vatten. Rötterna suger upp vatten och näringsämnen ur marken och bladen tar upp koldioxid från luften. Solljuset ger den energi som behövs för att bygga vävnader. I växten bildas kolväten som cellulosa och olika sockerarter. Det som händer när skogen fångar upp koldioxiden i luften är att barren eller bladen binder den inne i träden genom fotosyntesen och minskar ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.

– Man kan säga att skogen är som solceller som fångar upp solljus och omsätter den till kemiskt bunden energi i form av biomassa, säger Johan Bergh, professor i skog och träteknik på Linnéuniversitetet.

Men den riktigt stora miljövinsten får vi när skogsråvara ersätter fossila bränslen, plast och energiintensiva material som metall och betong. Då minskar vi tillförseln av ny koldioxid till atmosfären, koldioxid som kan ha varit lagrad i miljoner år.

– Då ändras inte balansen i atmosfären. Kolet som finns bundet i våra träd ändrar inte mängden kol i biosfären över huvud taget. Men det gör vi däremot om vi pumpar upp kol eller gräver upp kol som legat begravt i 60 miljoner år i marken. När vi använder fossila bränslen fyller vi på med mer kol hela tiden, berättar Rolf Björheden, professor på Skogforsk.

Skogen växer och mår bra

Skogen är vår vanligaste naturtyp och täcker ungefär 70 procent av Sveriges yta. Genom att vårda skogen ser vi till att den fortsätter att leva och må bra.

För hundra år sedan var skogsytan som minst i Sverige. Orsaken till det var att vi behövde mer åkermark för livsmedelsproduktion. Sedan dess har jordbruksmetoderna effektiviserats och åkermark omvandlats till skog. Det har gjort att vi har kunnat återplantera en del mark som man hade tagit upp för livsmedelsproduktion och i dag växer det skog där igen.

– Vi har ett ständigt växande skogsförråd. Vi planterar hela tiden ny skog och tillväxten i skogen är hela tiden större än det vi avverkar så skogen tar inte slut, utan den ökar, berättar Johan Bergh.

Här kan du läsa mer om Svenska Skogens initiativ