Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
DN DEBATT 8/12

”Industrin måste ta ett större ansvar i energikrisen”

ABB och Alfa Laval: Bara genom att byta ut uttjänta industrimotorer skulle 3 procent av Sveriges energiförbrukning kunna sparas.

DN DEBATT 7/12

”Går inte att kompensera för naturvärden som förstörts”

Fem miljöforskare inför COP15: Utopier om marknadslösningar räddar inte biologiska mångfalden. Det krävs ett rigoröst juridiskt skydd.

DN DEBATT 6/12

”Tystnadskulturen bland lärare är förödande”

Lärarfackens Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand: Problemet är störst inom de vinstdrivna friskolorna, men kommunala skolor är inte långt därefter.

DN DEBATT 5/12

”Fotboll är och förblir politik – allt annat är undanflykter”

Lennart Ekdal, journalist och fotbollspappa: Att skilja idrott och politik åt är omöjligt i dagens värld. Förbund och aktiva har inget frikort från samhällsdebatten.

DN DEBATT 4/12

DN Debatt. ”Sverige är inte så sekulariserat som vi tror”

Det är något märkligt med hur många i dag uppfattar tro, andlighet och kyrkligt liv.

DN DEBATT 3/12

”Ny finansieringsprincip krävs för Sveriges skolor”

Skoldebattören och biträdande rektorn Linnea Lindquist: Det måste till ett rimligare system, här är mina förslag.

DN DEBATT 2/12

”Nej, din chef är troligtvis inte psykopat”

Fem forskare i psykologi: Destruktivt ledarskap kan inte förklaras av ovanliga personlighetsdrag som narcissism och psykopati.

DN DEBATT 1/12

”Sveriges stora banksektor en förklaring till räntan”

Elisabeth Lindberg, doktorand i ekonomisk-historia: Riksbanken kan inte göra mycket åt grundorsakerna till inflationen – ändå höjs räntan.

DN DEBATT 30/11

”Transplantationer från djur väcker svåra frågor”

Statens medicinsk-etiska råd: Xenotransplantationer väcker, förutom förhoppningar, frågor som måste lösas innan de kan tillåtas i Sverige.

NÄTEXTRA DN DEBATT 29/11

DN Debatt. ”Regeringen borde skrota planerna på skärpt gränskontroll”

Id-kontrollerna under flyktingkrisen och pandemin innebar stora problem för företag och pendlare i Öresundsregionen.

DN DEBATT 29/11

”Korttidsstödet kan inte rädda alla anställningar”

Regeringens utredare Rikard Jermsten och Annika Sundén: Vi lämnar förslag till en ny lag som ska bli mer förutsägbart och träffsäkert.

DN DEBATT 28/11

”Fel att amorteringslättnad skulle driva på inflationen”

Robert Boije, chefsekonom på SBAB: Finansinspektionen och Riksbanken hävdar att mildare amorteringskrav skulle ge ökad inflation. Men effekten är försumbar.

DN DEBATT 27/11

”Bankerna måste börja ersätta offren för bedrägerier”

Cecilia Tisell, konsumentombudsman: Nya principer gäller nu när bankkunder blir av med pengar i bedrägerier. Beslut enligt tidigare praxis bör också rivas upp.

DN DEBATT 26/11

”Varannan damernas gäller inte inom finanspolitiken”

Lena Wängnerud, professor: Partierna måste rannsaka sig själva i frågan om vilka de väljer att skicka fram till vårt viktigaste utskott.

DN DEBATT 25/11

”Upp till bevis för vår nya klimat- och miljöminister”

Inrego: Beslutet att höja momsen på reparationer skickar ut helt fel signaler. Men skattereduktionen var aldrig något annat än symbolpolitik.

DN DEBATT 24/11

”Nya kärnkraftsreaktorer väcker nya frågor om avfallet”

Ledamöterna i Kärnavfallsrådet: Just som diskussionen om kärnkraft återaktualiseras väljer regeringen att lägga ner kommittén.

DN DEBATT 23/11

”Välfärden måste skyddas mot den höga inflationen”

Elinor Odeberg, Arena Idé: Det är dags att återuppta diskussionen om att indexera statsbidragen, och även andra system inom välfärden.

DN DEBATT 22/11.

”Barn med psykiska besvär mer aktiva på sociala medier”

Statens medieråd: Sedan tidigare har forskning visat på samband hos tonåringar. Även hos 9–12-åringar syns samma mönster, visar ny rapport.

DN DEBATT 21/11

”Sverige måste våga ta för sig bättre inom EU-politiken”

Marcus Wallenberg, Anders Lindberg och Tuula Teeri, Iva: Vid nyår blir Sverige EU-ordförande. Det är ett tillfälle att inleda en snabbfotad och offensiv svensk linje.

DN DEBATT 20/11

”Skogsforskare borde inte slippa redovisa risker för jäv”

Lars Wahlström, medicine doktor: I de flesta vetenskapliga studier är det självklart att deklarera möjliga intressekonflikter. Inom skogsforskningen saknas det oftast.

DN DEBATT 19/11

DN Debatt. ”Kroppsaktivisternas lögner får inte stå oemotsagda”

I böcker och bloggar framförs att fetma är ofarlig och att vården gör fel i att uppmuntra till viktnedgång.

DN DEBATT 18/11

”Fel att flytta makt från politikerna till domstolarna”

Statsvetaren Petrus Olander: Det finns starka teoretiska argument för att öka juristernas inflytande, men de praktiska erfarenheterna avskräcker.

DN DEBATT 17/11

”Fyra av tio omfattas inte av livsinkomstprincipen”

Daniel Barr, Pensionsmyndigheten. Våra folkvalda behöver ta ställning till frågan i vilken grad arbete ska löna sig i pensionskuvertet.

DN DEBATT 16/11

”Sverige måste införa en statlig e-legitimation”

Regeringens särskilda utredare Anna Kinberg Batra: Vi behöver e-legitimation på högsta säkerhetsnivå.

DN DEBATT 15/11

”Sparande i ISK ska vara enkelt och förutsägbart”

Andreas Runnemo och Patrick Siegbahn, Småspararguiden: Tidöavtalets förslag krånglar till systemet och uppmuntrar till skatteplanering.

DN DEBATT 14/11

"Skydda fler tonårsflickor mot oskuldskontroller"

Annika Norée, docent i straffrätt: En lucka i lagen gör att 15–18-åriga flickor har sämre skydd mot oskuldskontroller än sina yngre systrar.

DN DEBATT 13/11.

”Statligt veto ska inte avgöra om företag överlever”

Peter Thörn och Rolf Abjörnsson: Den nya lagen om företagsrekonstruktion är en oanvändbar skrivbordsprodukt som hotar marknadsekonomin.

DN DEBATT 12/11

”Mer kärnkraft och vindkraft inget skydd mot Europas höga elpriser”

Hugo Faber, statsvetare: Svenska elpriser beror delvis på hur mycket kablarna klarar att exportera. Ökad inhemsk produktion skulle inte i sig krympa elnotan.

DN DEBATT 11/11

”Det är dags att avskaffa inkomstpensionen”

Benjamin Dousa, tankesmedjan Timbro: Vi föreslår ett helt nytt pensionssystem som skulle höja framtidens pensioner med 50 procent.

DN DEBATT 10/11

”Låt inte Erdogan få styra svensk medierapportering”

Företrädare för mediebranschen: Vem vågar vara visselblåsare efter nästa vecka?

DN DEBATT 9/11

”Ridsporten missgynnas för att det är tjejer som rider”

Svenska Ridsportförbundet: Svensk idrottsrörelse är större än bara hockey och fotboll, Tidöavtalet till trots.

DN DEBATT 8/11

”Sverige går mot en svår ekonomisk vinter”

M, SD, KD och L: Vi lägger fram vår första budget i ett läge där den höga inflationen talar för en återhållsam finanspolitik.

NÄTEXTRA DN DEBATT 7/11

DN Debatt. ”Inte aktuellt att sluta politiska avtal med SD”

Valet 2022 blev ett förlustval för Centerpartiet, eftersom vi inte kunde formulera ett tydligt politiskt alternativ.

DN DEBATT 7/11

”Förstatligande av skolan skulle ta 20 år att genomföra"

Särskilde utredaren Thomas Persson: Staten måste stärka sin styrning av skolan, för att likvärdig­heten ska öka. Vi presenterar nu två alternativ för hur det kan gå till.

DN DEBATT 6/11

”Försvarsanslagen höjs med drygt 5 miljarder”

Försvarsminister Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin: Regeringens budget ett steg mot försvarsutgifter motsvarande 2 procent av bnp.