Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer
DN DEBATT 8/8

”Juridiskt ohållbart med förbud mot besök på äldreboenden”

Rättsexperten Jan Melander: Lagstiftning som påverkar fri- och rättigheter inte får vara mer långtgående än vad som verkligen behövs.

I Novus-undersökningen instämde 59 procent av de tillfrågade helt eller delvis i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha möjlighet att återförenas i Sverige, skriver artikelförfattarna. Bilden från den turkisk-grekiska gränsen i mars i år.
DN DEBATT 7/8

”Risk att migrationskommittén går emot svenska folkets vilja”

Tolv svenska kyrkoledare: Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot.

En internationell politisk kraftsamling för att bevara och utveckla dessa avtal är det bästa sättet att hedra minnet av de hundratusentals offren från Hiroshima och Nagasaki, skriver Stefan Löfven (S) och Ann Linde (S).
DN DEBATT 6/8

”Vi inrättar forskningscentrum om kärnvapennedrustning”

Stefan Löfven (S) och Ann Linde (S): Tio miljoner kronor avsätts årligen för tvärvetenskaplig forskning och utbildning.

DN DEBATT 5/8

”Stelbenta regler drabbar motionslopp och folkhälsa”

Företrädare för idrottsrörelsen: Regeringen måste nu gripa in så att inte stora värden och folkhälsan drabbas.

DN DEBATT 4/8

”Svensk el gör större nytta i Europa än här”

Fem debattörer: Sveriges klimatpolitik är för nationalistisk. Den bortser från vårt ansvar att gemensamt i EU nå Parisavtalets mål.

DN DEBATT 3/8

”Forskning blir lidande när databaser låses igen”

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström: Europa håller på att ge upp sina tidigare positioner och gå med på en reglering av användningen av genetisk information.

DN DEBATT 2/8

”Grundlagen sätter ramarna för coronastrategi”

Lars Jonung och Joakim Nergelius: Den nytillsatta kommissionen måste nu granska två centrala frågor: Har regeringen följt grundlagen – och måste lagen förändras? 

DN DEBATT 1/8

”Minskande befolkning är inte problemet”

Nätverket Population Matters Sweden: En miljard människor till är fortfarande långt över vad jorden klarar. Nu krävs åtgärder för att stärka kvinnors rättigheter världen över.

DN DEBATT 31/7

”Transpersoner väljs bort av arbetsgivarna”

Forskare från Linköpings universitet: En ny studie visar att tendensen är särskilt tydlig i mansdominerade yrken.

DN DEBATT 30/7

”Distansarbete är inte enbart av godo”

Nina Wormbs, professor i teknikhistoria: Coronapandemin har gjort att arbetsgivare och lärosäten snabbt har ställt om till digitalt…

DN DEBATT 29/7

”Värdlandsstödsavtal med Finland planeras”

Försvarsminister Peter Hultqvist (S): Nu fördjupar vi samarbetet ytterligare.

DN DEBATT 28/7

”Sveriges koloniala arv lever vidare”

Lennart Rohdin: I land efter land gör man upp med rasism och historia. Samtidigt ska Sveriges behandling av nationella minoriteter inom kort raderas ur grundskolans kursplan i historia.

DN DEBATT 27/7

”Sverige behöver en ny kärnkraftslagstiftning”

Ulf Kristersson (M) och Nyamko Sabuni (L): Sverige behöver fler små reaktorer, och på fler platser.

DN DEBATT 26/7

”Vår definition av teknik är för begränsad”

Lars Marcus och Christian Isendahl: Även byggnader, städer och vägar är ett slags maskiner. Om de utformas på fel sätt skapas en uppförsbacke som försvårar arbetet med långsiktig hållbarhet.

DN DEBATT 25/7

”En flytt från Grythyttan hotar svensk gastronomi”

Ledande namn inom svensk gastronomi och restaurangbranschen:Örebro universitet vill flytta den gastronomiska utbildningen från ­Grythyttan.

DN DEBATT 24/7

”Coronakrisen visar att vi kan vinna kriget mot alzheimer”

DN Debatt 24/7. Äldre och demenssjuka är särskilt utsatta under pandemin, men ­kraftsamlingen för att hitta ett botemedel har också varit…

DN DEBATT 23/7

”Löneskillnader finns – men inte inom låglönesektor”

Fyra professorer: På nästan halva den svenska arbetsmarknaden tjänar personer med flyktingbakgrund som etablerat sig på arbetsmarknaden lika mycket eller mer än kontrollgruppen

DN DEBATT 22/7

”Avtalet är början på en ny historia”

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria: EU:s räddningspaket är inte bara ett svar på coronakrisen, utan också en fingervisning om framtidens politik.

DN DEBATT 21/7

”Vi har inte råd med att vänta med investeringar”

Eva Alfredsson, Mikael Malmaeus och Sandro Scocco: En ny rapport visar att om omstarten görs i en tvåstegsraket – först ekonomin och sedan hållbarhet – tar den svenska utsläppsbudgeten slut i förtid.

DN DEBATT 20/7

”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas”

16 representanter från hälso- och sjukvården och forskning: Det är dags att ge vården ett nytt kunskapsuppdrag.

DN DEBATT 19/7

”Flodvåg av långtidssjuka patienter väntar”

Forskare vid Uppsala universitet: Nu publiceras en av de första vetenskapliga fallbeskrivningarna av en långtidssjuk covid-19-patient.

DN DEBATT 18/7

”Ny myndighet behövs för att klara cirkulär ekonomi”

Företagsledare och experter inom hållbarhet och sophantering: Utan omprövning av gamla sanningar riskerar den ekonomiska åter­hämtningen att stjälpa mer än hjälpa.

DN DEBATT 17/7

”Frivillig dödshjälp är en mänsklig rättighet”

I tisdags hjälpte läkaren Staffan Bergström svårt sjuke Per Maritz att avsluta sitt liv.

DN DEBATT 16/7

”Låt oss återuppta samtalen om migration”

Nyamko Sabuni (L), partiledare: Vår bild är att vi var nära en överenskommelse, trots den svåra frågan om volymmål.

DN DEBATT 15/7

”Sverige bör bejaka EU:s koldioxidtull”

Ekonomerna Anders Olshov och Håkan Pihl: Införandet av en koldioxidtull är den viktigaste klimatåtgärden EU kan genomföra, men det är inte…

DN DEBATT 14/7

”Viktigt att upprätthålla trycket på Netanyahu”

Folkrättsexperterna Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange: Med världen upptagen av coronapandemin planerar Israel för en ­annektering av Västbanken.

DN DEBATT 13/7

”Katastrofmedicin måste bli obligatorisk utbildning”

Experter inom svensk katastrof- och försvarsmedicin: Svenska läkare och sjuksköterskor får otillräcklig utbildning för att ­kunna ge vård i kris och krig.

DN DEBATT 12/7

”Bristande mångfald i biståndsorganisationer”

Maria Eriksson Baaz, professor i statsvetenskap: De omfattande protesterna mot polisvåld i USA har fått en rad aktörer att ansluta sig till rörelsens mål. Men branschen måste först själv granska sina problem med strukturell rasism.

DN DEBATT 11/7

”Ökad nationell styrning av vården krävs”

Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund: Att administrera 21 olika vårdsystem är ett resursslöseri som skapar orättvisor mellan regionerna.

DN DEBATT 10/7

”Låt även döva ta del av våra sommarprogram”

Tolv sommarpratare: Det är dags för public service och Sveriges radio att ta sitt demokratiska ansvar.

DN DEBATT 9/7

”Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt”

Paraplyorganisationer inom civilsamhället: Hundra år efter demokratins genombrott går vi samman för att skapa en strategi för Sveriges framtid.

DN DEBATT 8/7

”Så kan Arlanda bli en framtida mönsterflygplats”

Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms handelskammare: För att möta framtidens efterfrågan på resor måste flyget bli hållbart.

DN DEBATT 7/7

”Brådskar med åtgärder mot dem som hotar”

Olle Wästberg: Mona Sahlin berättade i sitt sommarprogram om hot hon utsattes för som politiker. Efter programmet fördömdes hon i sociala medier, inte hoten.

DN DEBATT 6/7

”Pandemin kan leda till att cancerfall upptäcks för sent”

Cancerläkarna Roger Henriksson och Göran Edbom: Också avancerade åtgärder mot cancer är verkningslösa om de inte sätts in vid rätt tidpunkt.

DN DEBATT 5/7

”Stärk svensk humanitet: Låt ensamkommande stanna”

Hans Blix, Jan Eliasson och Alf Svensson: Inled en ny migrationspolitik med att rätta till den misslyckade hanteringen av dessa ungdomar.