Hoppa till innehållet
Om trettio år kommer e-bokskostnaderna att sluka hela Stockholms biblioteks­budget: lokaler, löner, inköp — allt. Vill de börja förmedla lån av ljudböcker i större skala sprängs på kort tid hela verksamheten, skriver artikelförfattarna.
DN DEBATT 26/9

DN Debatt. ”Digitaliseringen är på väg att stjälpa folkbiblioteken”

Sveriges författarförbund: Utlåningen av e-böcker och ljudböcker håller på att spränga bibliotekens budgetar.

Dagens nyhetsjournalistik – och även medier med fokusering på sådan – redan har börjar tära på sin kvalitetsstämpel i många nyhetsläsares ögon, skriver Richard Wahlund.
DN DEBATT 25/9

DN Debatt. ”Nyhetsjournalistiken överlever inte utan läsarnas förtroende”

Forskaren Richard Wahlund: Om nyhetsjournalistikens inte kan övertyga om sin särställning i medieflödet riskerar den att gå mot undergång.

När försvarsministrarna i det europeiska försvarsinitiativet European intervention initiative (EI2) i dag, fredag, möts i Stockholm kommer vi att diskutera hur likasinnade länder i Europa kan arbeta bättre tillsammans, skriver Florence Parly och Peter Hultqvist.
DN DEBATT 24/9

DN Debatt. ”Frankrike och Sverige ska utöka försvarssamarbetet”

Försvarsministrarna Florence Parly och Peter Hultqvist: I dag, fredag, signerar vi en avsiktsförklaring om fördjupat försvarssamarbete.

DN DEBATT 23/9

DN Debatt. ”Migranters korta livsperspektiv ger problem med integrationen”

Forskaren Bi Puranen: En migrant från ett land utan fungerande välfärd och där medellivslängden är 55 år har ett kort livsperspektiv.

DN DEBATT 22/9

DN Debatt. ”För fossilfrihet krävs mer bioenergi – så kan målet nås”

Svante Axelsson: Behovet av bioenergi och biomaterial i industrins omställning överstiger vad som kan produceras med inhemska råvaror.

DN DEBATT 21/9

DN Debatt. ”När vården belastas för hårt ökar överdödligheten”

Björn af Ugglas i ny SNS-rapport: Utvecklingen går åt fel håll och det är otydligt vem som bär ansvaret.

DN DEBATT 20/9

DN Debatt. ”Vi satsar 23 miljarder på välfärden i höstbudgeten”

Magdalena Andersson (S) och Åsa Lindhagen (MP): Välfärden ska få fler medarbetare, bättre arbetsvillkor och högre kompetens.

DN DEBATT 19/9

DN Debatt. ”Sänk rösträttsåldern till 16 för att engagera de unga”

Demokratiutredaren Olle Wästberg: Eftersom ungas ­demokratiska inflytande är så lågt är frågan om rösträttsålder central. 16 år är…

DN DEBATT 18/9

DN Debatt. ”Ändra vården och lagarna – inte donationsregistret”

Lisa Kirsebom: Det är inte våra attityder till organdonation eller donationsregistret som behöver förändras.

DN DEBATT 17/9

DN Debatt. ”Höjda bidrag kan inte rädda det svenska pensionssystemet”

Försäkringsfacket Forena: Pensionssystemet är ett sjunkande skepp som inte kan tätas med plåster.

DN DEBATT 16/9

DN Debatt. ”Omfattande fusk på byggen – tolv företag polisanmäls”

Stefan Attefall och Ann-Marie Begler: Fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks ha brutit mot svenska lagar och avtal.

DN DEBATT 15/9

DN Debatt. ”Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el”

Forskare och branschföreträdare: Regering och riksdag måste nu visa politiskt mod och vilja genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna…

DN DEBATT 14/9

DN Debatt. ”Dags för riksdagen att ta tag i problemen med grundlagarna”

Joakim Nergelius, professor i rätts­vetenskap: Snäva partitaktiska hänsyn tycks övertrumfa vikten av långsiktigt hållbara regler.

DN DEBATT 13/9

DN Debatt. ”Här är ny klimatpolitik från Sveriges gröna höger”

Ulf Kristersson (M) med flera: Vi presenterar i dag vår nya klimatpolitik som kommer att läggas fram på Moderaternas stämma i höst.

DN DEBATT 12/9

DN Debatt. ”Oetiskt att vägra vård till vaccinmotståndare”

Iva-sköterskor, etikprofessor och beteendevetare: Inga vetenskapliga studier visar att skuld och skam ökar vaccinationsviljan.

DN DEBATT 11/9

DN Debatt. ”Så blir Sverige om de blåbruna vinner riksdagsvalet om ett år”

Daniel Suhonen och Mats Wingborg: Det är inte svårt att lista ut hur förhandlingarna mellan M, KD och SD skulle sluta.

DN DEBATT 10/9

DN Debatt. ”Oroande svårigheter för ­undersökande journalistik”

Journalistföreträdare: Pressad ekonomi och bristande fortbildning gör att många redaktioner har svårt att avsätta tillräckliga resurser.

DN DEBATT 9/9

DN Debatt. ”Inte ens vaccinerna kommer att ge oss flockimmunitet”

Tre virusforskare: Dagens vacciner kommer dock att ge skydd mot svår och lätt sjukdom orsakade av de i dag kända virusvarianterna.

DN DEBATT 8/9

DN Debatt. ”Ordet identitetspolitik är ett slagträ som saknar funktion”

Statsvetarna Ulf Bjereld och Marie Demker: Debatten om identitetspolitik fördunklas av att de som använder begreppet sällan definierar det.

DN DEBATT 7/9

DN Debatt. ”Låt de nationella proven styra skolornas betygsnivå”

Annie Lööf (C) och Fredrik Christensson (C): Betygen på skolnivå inte ska få skilja sig markant från resultaten på de nationella proven.

DN DEBATT 6/9

DN Debatt. ”Snål budget till att förebygga ohälsa kan sänka välfärden”

Fyra KI-professorer: Det är hög tid att satsa rejält på att förebygga att en stor del av befolkningen drabbas av folksjukdomar.

DN DEBATT 5/9

DN Debatt. ”Sjuttio är inte det nya femtio utan i stället något mer”

Psykologiprofessorn Mikael Rennemark: 70-åringar har betydligt mer livserfarenhet och ­mognad än 50-åringar.

DN DEBATT 4/9

DN Debatt. ”Rösta för Guds skull inte på ett riksdagsparti i kyrkovalet”

Kyrkopolitikern Mats Rimborg: S, C och SD är främmande fåglar i kyrkolivet. De vill driva kyrkan som en kommun, region eller stat.

DN DEBATT 3/9

DN Debatt. ”Färre men värre skulder på svenska kreditmarknaden”

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski: Finansbranschen behöver en skärpt reglering – självreglering kommer inte att fungera.

DN DEBATT 2/9

DN Debatt. ”Klimatet viktigare än politiska vinster på svenska särlösningar”

Två nationalekonomer: Att EU når klimatneutralitet har radikalt större demonstrationsvärde än att Sverige gör det.

DN DEBATT 1/9

DN Debatt. ”Låt staten äga sjukhusen – det gör vården bättre”

Regeringsutredare: Pandemin har visat på problemen med att den svenska vårdinfrastrukturen inte hänger ihop.

DN DEBATT 31/8

DN Debatt. ”Den kinesiska ambassaden fortsätter hota kritiker”

Tankesmedjan Frivärld: Nu offentliggörs attackerna inte längre på ambassadens hemsida, utan skribenter kontaktas i stället direkt.

DN DEBATT 30/8

DN Debatt. ”Värna Sveriges grundlag med en författningsdomstol”

Annie Lööf (C) och Linda Modig (C): Vi presenterar i dag en rad förslag som bättre ska skydda våra demokratiska och rättsliga institutioner…

DN DEBATT 29/8

DN Debatt. ”Biståndet har gått i otakt med det afghanska samhället”

Forskaren Adam Pain: Varför har Sverige inte varit villigt att inta en mer oberoende position i förhållande till den amerikanska agendan?

DN DEBATT 28/8

DN Debatt. ”Psykologiforskning kan lösa problemet med elsparkcyklarna”

Två psykologer: Politiker och elsparksentreprenörer bör använda beteendepsykologiska principer för att lösa problemen.

DN DEBATT 27/8

DN Debatt. ”Skatt på läsk behövs i kampen mot barnfetman”

Fem läkare och forskare: Flertalet studier har visat att sockerhaltiga läskedrycker oberoende av allt annat ökar kroppsvikten hos barn.

DN DEBATT 26/8

DN Debatt. ”Nu är det dags att avveckla det statliga ägandet i SAS”

Kristoffer Tamsons (M): Risken är överhängande att SAS kommer att bli en återkommande gökunge som gör anspråk på skattebetalarnas pengar.

DN DEBATT 25/8

DN Debatt. ”Historiskt om regeringen kör över kommunen om kärnavfallet”

Andreas Erlandsson (S) och Laila Naraghi (S): Miljöminister Per Bolund (MP) har konsekvent ignorerat Oskarshamns kommun.

DN DEBATT 24/8

DN Debatt. ”Det är en myt att hyresrätten ger det billigaste boendet”

Johan Nyhus, HSB: Det är ett problem att regeringen lägger så mycket politisk kraft på hyresrätten som en universalräddare i bostadsnöden.

DN DEBATT 23/8

DN Debatt. ”Regeringen måste besluta om kärnavfallet inom en vecka”

Företrädare för Vattenfall, Uniper och Fortum: Fattar regeringen inget beslut riskerar vi att behöva stänga reaktorer från och med 2024.