Hoppa till innehållet
DN DEBATT 27/5

”Skattebefria pensioner upp till 10 000 kronor i månaden”

Tankesmedjan Timbro: Vårt förslag sänker pensionärernas skatter med 60 miljarder kronor, och minskar pensionsrelaterade bidrag med ungefär lika mycket.

DN DEBATT 26/5

”Fullt möjligt att 20-dubbla svensk solkraft till 2030”

13 solparksaktörer: Med rätt förutsättningar kan stora investeringar i solenergi göras redan till 2030. Regeringen måste nu ta fram en offensiv nationell strategi.

DN DEBATT 25/5

”Att nya stambanor byggs är viktigare än hur fort tågen går”

Experter på infrastruktur och samhällsbyggnad: Citytunneln i Malmö är en framgångsrik järnvägsinvestering. Nu måste regeringen prioritera nya stambanor.

DN DEBATT 24/5

”SVT:s och Sveriges Radios roll på internet måste prövas”

Näringslivets medieinstitut: Public service-bolagen ska få nya sändningstillstånd och en utredning tillsättas. Frågor om expansionen på internet behöver klargöras.

DN DEBATT 23/5

”Länken mellan tillväxt och avfall måste brytas”

Aktörer inom cirkulär ekonomi: Klimatomställningen kräver återbruk, att laga grejerna i stället för att slänga dem. Ambitionerna faller platt utan nationella mål.

DN DEBATT 22/5

”Att blanda ihop religion och politik är en dålig idé”

Statsvetaren Bo Rothstein: Jämförelser av länders välfärd och livskvalitet visar att det inte är särskilt bra att koppla samman religion och politik på samhällsnivå.

DN DEBATT 21/5

”Våra tre pensionsförslag ger en långsiktig lösning”

Tjänstemannafacket TCO: Regeringen och oppositionen slåss om vem som kan lova mest till pensionärerna. Med våra tre förslag borde det gå att samla brett stöd.

DN DEBATT 20/5

”Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever”

Elva intresseorganisationer: Den likvärdiga skolan verkar inte gälla elever med funktionsnedsättning. Utan nationell statistik kan deras rättigheter inte tas till vara.

DN DEBATT 19/5

”Sverige måste förstå att Turkiet behövs mot Ryssland”

Säkerhetspolitisk forskare: Det kommer att krävas en smärtsam svensk omprövning.

DN DEBATT 18/5

”MP bäst i miljöklassen under mandatperioden”

Naturskyddsföreningen: Miljöpartiet var bäst i riksdagen på att agera för miljön. M, KD och SD var sämst. Det visar vår granskning av mandatperioden 2018–2022.

DN DEBATT 17/5

”Sverige kan bidra i Natos flygövervakning av Baltikum”

Moderaterna: När Sverige blir medlem av Nato behövs tre centrala prioriteringar. Vi ska inte bara ta emot säkerhet utan också bidra till den med vår kompetens.

NÄTEXTRA DN DEBATT 16/5

DN Debatt. ”Norra Sverige världsledande i klimatomställningen”

Tre socialdemokratiska ministrar: Stora industriinvesteringar för grön omställning och tillväxt görs nu i våra två nordligaste län.

DN DEBATT 16/5

”Lärlingssystem nyckeln för att kunna fylla yrkesgymnasierna”

Svenska handelskamrar: Behovet av svetsare och underhållstekniker är närmast omättligt. Samtidigt läggs utbildningar till dessa yrken ned för att för få söker dem.

DN DEBATT 15/5

”Sverige måste ut ur den politiska trafikstockningen”

Tidigare chefstjänstemän för S, M och MP: Trots den relativa samsynen om Nato präglas landet av politiska låsningar. Vi har inte råd med fyra år till av blockering.

DN DEBATT 14/5

”Girjasdomen ger klen vägledning om jakten och fisket i fjällen”

Docent i rättsvetenskap: HD beslutade 2020 att Girjas sameby får upplåta småviltsjakt och fiske. Men det är inte säkert att rätten gäller även andra samebyar i Norrland.

DN DEBATT 13/5

”Säkerställ att utmattade får rätt vård”

Nio forskare: Kunskapsbristerna som fanns vid införandet av diagnosen utmattnings­syndrom kvarstår. Risken är stor för osäker vård och onödigt lidande.

DN DEBATT 12/5

”Alarmerande misstro mot politiker och medier”

Folkets hus och parker: Sju av tio svenskar kan inte tänka sig att bli politiker. En hög andel medborgare litar varken på politiker eller nyhetsmedier, visar ny mätning.

DN DEBATT 11/5

”Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver”

Industrins arbetsgivare och fackförbund: Det säkerhetspolitiska läget kräver anpassningar i den nationella infrastrukturplanen. Tre områden måste prioriteras.

DN DEBATT 10/5

”Svenskt Natomedlemskap vore bra för hela Norden”

Bengt Lindroth, tidigare Nordenkorrespondent: Till slut finns chansen att alla de nordiska länderna kommer in i Nato. För det finns goda skäl.

DN DEBATT 9/5

”Bank-id och e-legitimation behöver sättas under statlig tillsyn”

Finansinspektionen: Banker är sårbara för it-angrepp. Staten måste hjälpa till att stärka digital motståndskraft. I en rapport till regeringen föreslår vi en rad åtgärder.

DN DEBATT 8/5

”Så vill M, SD, KD och L ge alla pensionärer mer i plånboken”

Partiledarna: Nej till S-regeringens och Vänsterpartiets illa utformade garantitillägg.

NÄTEXTRA DN DEBATT 8/5

DN Debatt. ”Törs inte M, KD och L markera mot SD:s rasism?”

Annie Lööf, partiledare (C): Sverigedemokraterna har under veckan lämnat nya bevis på sina främlingsfientliga värderingar.

DN DEBATT 8/5

”Det spelar faktiskt roll vem som äger svenska företag”

Experter på ägande: Ryska och kinesiska intressen i Sverige behöver kartläggas. Politiken behöver värna lokala ägare och stärka vår beredskap även i detta avseende.

DN DEBATT 7/5

”Vi värdfamiljer för ukrainska flyktingar känner oss rejält lurade av staten”

Frivilliga samordnare: Vi värdfamiljer tog emot de ukrainska flyktingarna, med sängplatser och lite trygghet. Ansvariga politiker och myndigheter verkar ha tänkt att vi ska fortsätta dra lasset.

DN DEBATT 6/5

”Jobb och längre arbetsliv avgörande för pensionerna”

Finanspolitiska rådet: Pensionärers inkomster i stort har utvecklats väl. Viktigast för pensionerna är hög sysselsättning och att arbetslivet förlängs när vi lever längre.

DN DEBATT 5/5

”Amorteringar och bolånetak är fortfarande problemet”

Robert Boije, chefsekonom på SBAB: Förslaget om startlån för unga är ett steg på vägen men knappast lösningen för den bredare gruppen förstagångsköpare.

DN DEBATT 4/5

”Stoppa regeringsförslaget om juridiskt könsbyte”

Brett fält av samhällsdebattörer: Regeringen vill vidga möjligheten till juridiskt könsbyte från 12 års ålder. Förslaget bryter mot principen att se till barnets bästa.

DN DEBATT 3/5

”Sverige måste krympa kunskapsgapet bland vuxna”

Utbildningsexperter: För tio år sedan kunde nästan varannan vuxen svensk inte läsa och räkna tillräckligt bra. Årets mätning lär visa ännu sämre resultat.

DN DEBATT 2/5

”Feministisk utrikespolitik relevant även efter Ukraina”

Statsvetarprofessor: Rysslands krig i Ukraina har ändrat spelplanen. Men Sverige måste minnas grunden för tidigare utrikespolitik innan den överges för något annat.

DN DEBATT 1/5

”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”

Nio kyrkoledare: Regeringen skär ned biståndet för att bekosta mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen.

DN DEBATT 30/4

”Så snedvrids valrörelsen till socialdemokratisk fördel”

Tankesmedjan Timbro: Inför valrörelsen har S ett väldigt ekonomiskt övertag, tack vare spelbolaget A-lotteri­erna. S har dessutom byggt upp andra dolda fördelar.

DN DEBATT 29/4

”Sänkt skolpeng stänger friskolor med 97 000 barn”

Almega Tjänsteföretagen: Regeringen hotar med att sänka skolpengen för elever i friskolor. Den analys vi låtit göra visar att lönsamheten i så fall hamnar på minus.

DN DEBATT 28/4

”Bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom”

Sex fackliga förbundsordförande: Våra organisationer bildar nu ”Facken i välfärden” och kräver gemensamt att de allvarliga systemfelen elimineras.

DN DEBATT 27/4

”Polisens stora problem är bristen på lokal förankring”

Stiftelsen Tryggare Sverige om påskupploppen: Polisens verktygslåda är så full att den knappt går att stänga. Det är inte i första hand mer resurser som behövs.

DN DEBATT 26/4

”Svenskt Natomedlemskap kräver folkomröstning”

Sven Hirdman, fd ambassadör i Moskva: Det finns fördelar för Sverige med att gå med i Nato, men nackdelarna är större. Medlemskap skulle kräva starkt folkligt stöd.