Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”7 av 10 jobbar gärna ihop med funktionsnedsatta”

I kampen om morgondagens arbetskraft finns det inte utrymme för att sortera bort potentiella medarbetare till följd av bakgrunder eller diagnoser, skriver artikelförfattarna.
I kampen om morgondagens arbetskraft finns det inte utrymme för att sortera bort potentiella medarbetare till följd av bakgrunder eller diagnoser, skriver artikelförfattarna. Other: Tomas Ohlsson

Enligt en ny Novus-undersökning finns det ett stort stöd för att anställa fler människor med funktionsnedsättningar. Resultaten vittnar om en stark sammanhållning och en bred strävan efter ökad mångfald. Vi kräver nu krafttag för en ökad inkludering på ­arbetsmarknaden, skriver de sju medlemmarna i juryn för Visa vägen-priset.

Det finns ett stort stöd för en bredare arbetsmarknad där fler kan vara med och bidra. Det är en positiv kraft som skapar unika möjligheter att stärka en arbetsmarknad där kompetensbrist och fördomar riskerar att hämma dess utveckling.

Det är den korta sammanfattningen av en ny Novus-undersökning, beställd av Samhall. 7 av 10 svenskar menar att de kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning. Bland kvinnor och högutbildade är siffrorna ännu högre. Detta vittnar om en stark sammanhållning och en bred strävan efter inkludering på den svenska arbetsmarknaden. Någonting som inte bara utmanar – utan går emot många av de starka röster som menar att intoleransen och fördomarna växer i det svenska samhället.

Trots det stora stödet för en ökad mångfald på svensk arbetsmarknad så gror bilden av ett samhälle där grupp ställs mot grupp. Där man ser till varandras brister och bakgrunder i stället för till förmågor och möjligheter. Om bilden av ett land fyllt av fördomar fortsätter att vara förhärskande riskerar vi att gå miste om en unik möjlighet till en både bredare och starkare arbetsmarknad.

Att fler personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet att gå från utanförskap till en arbetsgemenskap är inte bara viktigt för sammanhållningen och samhällsekonomin. Det är också avgörande för den fortsatta utvecklingen av de många arbetsplatser inom både privat och offentlig verksamhet som i dag står inför betydande arbetskraftsbrist. I kampen om morgondagens arbetskraft finns det inte utrymme för att sortera bort potentiella medarbetare till följd av bakgrunder eller diagnoser.

En betydande majoritet av svenskarna tror att såväl produktivitet som kreativitet och trivsel ökar på arbetsplatser som anställer personer med funktionsnedsättningar. 6 av 10 menar också att de skulle stödja sin arbetsgivare om denne mer aktivt börjar söka medarbetare med funktionsnedsättningar.

Vi kräver nu krafttag, från såväl rikspolitiken som kommuner och landsting, för att bidra till ett nytt och mer omfattande upplysningsarbete om de positiva krafter och möjligheter som inkludering medför.

Men det är inte bara politiken som måste ta ett större ansvar. Även arbetsmarknadens parter har en viktig roll att spela. I stället för att passivt reagera på positiva trender och skeenden krävs ett aktivt och offensivt arbete bland medlemmarna.

Novus-undersökningen visar inte bara på ett starkt stöd för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Den visar också att en betydande majoritet av svenskarna tror att såväl produktivitet som kreativitet och trivsel ökar på arbetsplatser som anställer personer med funktionsnedsättningar. 6 av 10 menar också att de skulle stödja sin arbetsgivare om denne mer aktivt börjar söka medarbetare med funktionsnedsättningar.

Med våra olika bakgrunder, åsikter och positioner utgör vi jury för Sveriges viktigaste pris – Visa vägen-priset. Varje år lyfter vi fram och prisar den eldsjäl och den arbetsgivare som gjort mest för att fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna gå från utanförskap till en arbetsgemenskap. Ett arbete som har blivit allt svårare för varje år som gått i prisets tioåriga historia. Men det är en angenäm utmaning. Skälet till svårigheterna är nämligen att antalet nomineringar till priset slår nya rekord varje år och det har blivit en grannlaga uppgift att utse vinnare när alla nominerade är prisvärda. Vi noterar också att bredden, engagemanget och innovationskraften hos de nominerade har växt och är i år större än någonsin tidigare.

Det handlar om arbetsgivare och enskilda personer som sett förbi fördomar och diagnoser, och sett värdet i att deras arbetsplatser speglar hur hela det svenska samhället ser ut. De jobbar inom vården, inom verkstadsindustrin eller detaljhandeln. Och alla har de insett att en funktionsnedsättning snabbt kan bli till en konkurrensfördel med rätt matchning. Vi ser också hur allt fler arbetsgivare väljer att flytta hem verksamheter till Sverige. Inte för att kapa kostnader – utan för att bland annat ta del av spetskompetenser hos medarbetare med funktionsnedsättningar.

Trots den positiva bilden så finns det självfallet områden som inte kan beskrivas som annat än orosmoln på en i övrigt blå himmel. Enligt Novus-undersökningen uppger 18 procent av befolkningen att de inte kan tänka sig att arbeta tillsammans med en person som har en funktionsnedsättning, och ytterligare 14 procent känner sig osäkra. Det innebär att det finns en betydande grupp som tror att personer funktionsnedsättningar mycket väl skulle kunna stärka arbetsplatsen – men som till följd av fördomar och förutfattade meningar ändå inte kan tänka sig att arbeta med dem.

Tolerans och inkludering är en fråga om kunskap. För att möta fördomar och kunskapsluckor måste fler göra mer. Och vi som har störst inflytande måste göra mest. För inte allt för länge sedan pratade vi ofta om rådslag, där företrädare för viktiga samhällsfunktioner tog i hand och lade gemensamma grundstenar för utveckling av viktiga samhällsfrågor. Inte sällan handlade det om ren folkbildning.

Vi vill återuppväcka detta engagemang och föra rådslagen in i vårt informationseffektiva samhälle. Genom att nyttja nya kanaler och nätverk har vi fantastiska möjligheter att lyckas. Men en byggsten är ingenting värd om det inte finns en grund att lägga den på. Det krävs ett brett engagemang där vi gärna tar det första steget, genom att kalla samman politiker, arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

Men vi vill också ta del av de breda, omedelbara reaktionerna på undersökningen och få förslag på vägar framåt. Därför öppnar vi nu mejladressen nyavagar@visavagen.se.

Vilka insatser bör vi i näringsliv och civilsamhälle driva? Och hur jobbar vi med att minska de återstående fördomarna? Vi lovar att ta till oss och analysera alla de tankar och förslag som sänds in. Ingen sten är för stor eller för liten för att vända på. Alla som kan arbeta ska arbeta!

Arbetet för en starkare, bättre och mer inkluderande arbetsmarknad kan bara bygga på ett brett och långsiktigt engagemang. Och sällan har möjligheterna till förändring varit bättre. Det handlar om att varje dag, överallt utmana såväl fördomar som de alarmistiska röster som menar att samhället är på väg åt fel håll. Låt oss inte gå miste om denna historiska möjlighet – utan i stället bygga vidare på de den starka inkluderingsanda som nu präglar svensk arbetsmarknad.

Bakgrund.Undersökningen

Metod: Webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel (svenska allmänheten 18-79 år).

Intervjuer: 1043 under perioden 26–31 oktober 2017.

Deltagarfrekvens: 63 procent.

På frågan ”Jag kan tänka mig att arbeta med någon som har en funktionsnedsättning (fysisk eller psykisk)?” svarade 69 procent ja och 18 procent nej.

På frågan ”Vad skulle din inställning vara om din arbetsplats aktivt började söka medarbetare med funktionsnedsättningar (psykiska eller fysiska)?” svarade 61 procent mycket eller ganska positiv.

Källa: Novus/Samhall

DN Debatt.18 november 2017

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.