Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”

Bröderna Lundin svarar på kritiken. Att utmåla oss som opportunistiska, diktaturkramande affärsmän är att visa en fullständig brist på förståelse för Adolf Lundin och de värden han stod för – liksom för de värden vi fortsätter att stå för i dag. De anklagelser som Aftonbladet och vissa andra riktat mot oss är helt enkelt ogrundade och orättvisa. Aftonbladets mycket hårda ton exponerar bara deras eget åsidosättande av principerna för seriöst undersökande journalistik, skriver Ian och Lukas Lundin.

Under de senaste tio åren har Lundingruppen och vår familj upprepade gånger blivit angreppsmålet för svenska medier, varav Aftonbladet är det senaste exemplet, i något som mer ser ut att vara en kampanj mot oss än exempel på seriös undersökande journalistik.

Vi förstår helt och fullt vikten av att det finns en stark och oberoende mediesektor, vars representanter kan gräva djupare i och närmare granska företags verksamhet, inklusive de inom Lundingruppen – oavsett om det gäller Sverige, Kanada, eller länder i Afrika. Vi är öppna för kritik, och det är möjligt att vi har begått misstag under årens lopp. Den sorts svepande påståenden som gjorts i de artiklar som publicerats i Aftonbladet under de senaste veckorna gör oss emellertid djupt beklämda, då de inte innehåller några konkreta sakuppgifter och då det enda syftet tycks vara att smutskasta inte bara vår familj, utan alla våra medarbetare inom Lundingruppen.

Vi medger gärna att en central del av dessa journalisters påståenden är korrekt: att företag inom vår grupp har varit och är verksamma i länder vars styrelseskick inte utgörs av västerländska demokratiska system. Man kan till och med kalla en hel del av dem för diktaturer. Det är dock inget vi någonsin kommer att be om ursäkt för, tvärtom.

Vi är övertygade om att vi – genom att vara en ansvarsfull och aktiv investerare – är en del av en utvecklingsprocess som bidrar till att göra livet lättare för människorna i Etiopien, Sudan och Demokratiska Republiken Kongo. Det finns mängder av praktiska exempel på detta, men i stället för att redovisa dem i detalj tror vi att det är mer meningsfullt att ta en närmare titt på den anmärkningsvärde man som skapade företagsgruppen som bär vår familjs namn.

Adolf H. Lundin var bergsingenjör i ordets rätta bemärkelse. Han hyste en stark tilltro till tanken om en effektiv och ansvarsfull prospektering och utveckling av naturtillgångar för mänsklighetens bästa. Denna grundsyn, kombinerad med en osviklig optimism, skulle komma att leda och motivera honom under hela hans liv och karriär. Adolf var övertygad om att den ekonomiska nyttan av ansvarsfullt utvecklade naturtillgångar har stor betydelse för att lindra fattigdomen och allt det onda som hänger samman med den.

Hans vision, kombinerad med en mycket stark personlig tro på hårt arbete och uthållighet, innebar att för honom var ingenting omöjligt. Kalla det för kurage eller blind optimism, med det fick en betydande effekt på hela råvaruindustrin. De företag han grundade har skapat tusentals arbetstillfällen och många tacksamma aktieägare.

Den rikedom som skapats som ett resultat av Lundingruppens olje- och gruvprojekt har varit till nytta för oräkneliga män, kvinnor och barn och kommer att fortsätta att ge dem en chans till ett bättre liv. Adolf Lundins lösning på världens största problem som fattigdom, krig och sjukdom var ekonomisk utveckling. Han var i själva verket övertygad om att dessa frågor var nära kopplade till varandra, och att fattigdom är den yttersta orsaken till både sjukdomar och krig.

Dessa värderingar och övertygelser förde Adolf till de mest avlägsna delar av världen, där fattigdom ofta rådde trots att länderna i fråga ofta besatt omfattande naturtillgångar. Fyndigheterna i fråga var dock oftast till stor del fortfarande outvecklade, framförallt på grund av politiska och logistiska svårigheter. Många av dessa länder var naturligtvis inte fungerande demokratier av västlig typ, i flera fall raka motsatsen.

Vad gäller Etiopien och Sudan har där skett betydande förbättringar, och även om bägge länderna ännu har en lång väg kvar att gå innan man eliminerat fattigdom och konflikter har människorna i dessa länder kunnat glädja sig över en aldrig förut skådad ekonomisk tillväxt under de senaste åren. Och trots att det fortfarande pågår väpnade konflikter i delar av Afrika, som leder till att tusentals oskyldiga dödas, sprider sig freden över den afrikanska kontinenten snabbare än någonsin tidigare i kontinentens moderna historia.

Vi har självklart mött svåra situationer, som vi gjorde i Sudan då Lundin Petroleum var verksamt där, men hellre än att överge regionen har vi alltid framhärdat och samverkat med de samhällen i vilka vi verkar för att förbättra situationen, varvid vi har insisterat på fredliga lösningar för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi är väl medvetna om att det i Sverige, från den internationella åklagarkammarens sida, pågår en förundersökning kring möjliga folkrättsbrott begångna i Sudan. Vi välkomnar en sådan undersökning. Hittills har vi själva, eller andra anställda inom Lundingruppen, inte blivit kallade till några förhör eller intervjuer – men ser fram emot att samarbeta fullt ut om vi blir tillfrågade att göra så.

Enligt vår mening råder det inget tvivel om att Lundingruppens närvaro har varit till nytta för de samhällen och de befolkningar i alla regioner där vi har varit och fortfarande är verksamma, och vi är mycket stolta över våra omfattande samhällsutvecklingsprojekt, som genomförs av såväl de olika bolagen inom Lundingruppen som genom stiftelsen Lundin Foundations försorg.

I områden som är drabbade av extrem fattigdom måste den ekonomiska utvecklingen initieras med hjälp av utländska investeringar i infrastruktur och utveckling av naturtillgångar. Bistånd från utlandet kan tyvärr inte göra mycket mer än att tillhandahålla en tillfällig lindring av akuta problem.

Att utmåla oss som arbetar i Lundingruppen som opportunistiska, diktaturkramande affärsmän är att visa en fullständig brist på förståelse för Adolf Lundin och de värden han stod för – liksom för de värden som vi fortsätter att stå för i dag. De anklagelser som bland annat Aftonbladet och vissa internationellt verksamma ideella organisationer riktat mot Adolf Lundin och andra medlemmar av familjen och de män och kvinnor som arbetar i bolagen inom Lundingruppen är helt enkelt ogrundade, orättvisa och i några fall till och med absurda.

Den mycket hårda ton som bland annat Aftonbladet använt sig av har, tillsammans med tidningens ogrundade anklagelser, bara tjänat till att exponera deras eget åsidosättande av principerna för seriöst undersökande journalistik. Det är kanske dags för dessa organisationer och individer att ta en närmare titt på alla aspekter av vad som verkligen pågår i de berörda länderna och rikta ljuset mot några av de mycket positiva resultat som uppnåtts på grund av närvaron av utländska investerare och ansvarsfulla företag som är beredda att investera i dessa länders framtid, trots riskerna. Medan det är lätt att stå vid sidan av och kritisera, har mycket få människor haft modet att ge sig in i den typ av projekt som Adolf gjorde, och som vi inom Lundingruppen fortsätter att ge oss in i, i hopp om att göra världen till en bättre plats för alla.

Det är därför vi förblir fasta i vår övertygelse och fortsätter att göra affärer i länder av ovan nämnda typ, trots den kritik vi har fått utstå och utan tvivel kommer att bli föremål för i framtiden.

Vi är långsiktiga och ansvarsfulla aktörer inom råvarusektorn, och skulle därför vilja uppmuntra och ta del i en bredare debatt, såväl i Sverige som på andra håll, om hur olje- och gruvbolag som de i vår grupp kan bli ännu bättre på att främja ekonomisk tillväxt, miljöansvar och mänskliga rättigheter i de regioner där vi är verksamma.

Ian Lundin, styrelseordförande Lundin Petroleum
Lukas Lundin, styrelseordförande Lundin Mining

Lundingruppen

• Lundingruppen är en internationell företagsgrupp inom framförallt råvarusektorn med verksamhet över hela världen. Bolagen ägnar sig åt prospektering och produktion av olja (bl a norska Nordsjön) och har gruvverksamhet i bl a Portugal, Spanien och Sverige. Det handlar om utvinning av t ex koppar, zink, nickel, och bly. Under senare år har Lundin även investerat i solenergi. Gruppen finns också i Ryssland och Rysslands grannländer via ett investmentbolag.
• Verksamheten grundades av den svenske bergsingenjören Adolf H. Lundin (1932–2006).

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.