Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-24 20:27

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/akuta-insatser-kravs-annars-kan-coronavard-stoppas/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Akuta insatser krävs annars kan coronavård stoppas”

Vi varnar nu eftersom vi får rapporter från medlemmar som vittnar om att deras arbetssituation är mycket ansträngd. Det råder omfattande brister i deras arbetsmiljö, arbetstider och skyddsutrustning, skriver Sineva Ribeiro.
Foto: Magnus Hallgren

DN DEBATT 21/3.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundet: på flera av vårdens arbetsplatser överväger nu fackliga företrädare att anmäla om ”skyddsombudsstopp”.

De vill stoppa hela avdelningar i enlighet med arbetsmiljölagen – något som så klart vore ödesdigert i det här läget. För att klara coronavården krävs nu därför akuta punktinsatser.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Vårdförbundet organiserar Sveriges sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker – legitimationsyrken som alla utgör kritiska länkar i vårdkedjan för det snabbt växande antalet coronapatienter. De yrkesgrupper vi representerar arbetar nu hårt i frontlinjen mot coronaviruset och deras kunskap är nödvändig för att vården ska fungera patientsäkert. För oss är det är självklart att alla nu arbetar med sin yttersta kompetens och förmåga i denna svåra stund.

Det går inte att jobba hemifrån när man arbetar patientnära. Att ha patientkontakt är en del av jobbet, även i detta extraordinära läge som snabbt förvärras och som sannolikt kommer att pågå en längre tid.

Vi varnar nu eftersom vi får rapporter från medlemmar som vittnar om att deras arbetssituation är mycket ansträngd. Det råder omfattande brister i deras arbetsmiljö, arbetstider och skyddsutrustning. Mediernas larm om att det saknas handsprit och skydds­material på flera arbetsplatser stämmer och vi ser att medlemmar arbetar utan adekvat skydd på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och inte minst inom hemsjukvården. Medlemmar inom hemsjukvården utsätts för orimliga smittorisker när de färdas utan skyddsutrustning från hem till hem, i bilar, i kollektivtrafiken, på cykel och till fots, mitt under pågående coronaepidemi.

Mediernas larm om att det saknas handsprit och skyddsmaterial på flera arbetsplatser stämmer och vi ser att medlemmar arbetar utan adekvat skydd på sjukhus, vårdcentraler, äldre­boenden och inte minst inom hemsjukvården.

Det är inte en hållbar arbetssituation att arbeta utan skyddsutrustning och det leder till att smittan ökar i samhället. På flera av vårdens arbetsplatser överväger därför fackliga företrädare nu att anmäla till Arbetsmiljöverket om ”skyddsombudsstopp” av hela avdelningar i enlighet med arbetsmiljölagen – något som så klart vore ödesdigert i det här läget.

Regeringen och myndigheterna har vidtagit åtgärder och visat handlingskraft. Vi välkomnar de extrapengar som tillförs vården från regeringen och det raska borttagandet av karensavdraget och av krav på läkarintyg vid sjukskrivning är kraftfulla åtgärder. Att regeringen gör Socialstyrelsen till nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning är också nödvändigt.

Men mer krävs för att vårdsystemet ska klara coronakrisen. Hur ska våra medlemmars behov av vila och återhämtning, arbetsmiljö och familje­situation värnas, samtidigt som patient­säkerheten upprätthålls? Vi efterfrågar, för våra 114 000 medlemmars räkning, följande akuta åtgärder:

1 Skyddsutrustning åt de som vårdar, så att de kan vårda befolkningen. Våra medlemmar befinner sig i frontlinjen i kriget mot viruset och utan dem fungerar inte vården. De måste skyddas i sitt arbete och ska inte behöva riskera sin egen hälsa för att respektive arbetsgivare (region, kommun eller privat) misslyckats med materialtillgången.

Hur stor bristen är ses som hemlighetsstämplad information, men nu behöver professionerna få klara besked och en tydligare operativ samordning av skyddsmaterial, utifrån det samlade behovet i landet. Det är inte acceptabelt att regioner tillåts hålla på material medan andra utsätter sin personal – och därmed patienterna och befolkningen – för smittrisk på grund av brist.

2 Återinför det statliga ansvaret att agera nationell inköps- och distributionscentral för medicin och skyddsutrustning permanent. Förra årets omfattande materialbrist i flera regioner samt dagens akuta brist på grund av corona är bevis nog för att detta måste hanteras av staten, inte av regionerna. Dagens system har lett till ojämlik vård i landet.

3 Slopa karensavdraget permanent för personal inom vården. Detta är något som vi drivit under många år och som äntligen blivit verklighet, tyvärr på grund av coronakrisen. Vårt samhälle kommer se våg efter våg av corona­utbrott över lång tid och i den situationen måste regeringen säkra att vårdpersonalen inte tvekar att sjukskriva sig för att privatekonomin blir lidande. Detta är viktigt för patient­säkerheten redan i ”vardagsvården” och kommer bli än viktigare framöver för att säkra att smitta inte sprids.

4 Utvärdera löpande strategin med öppna grundskolor. Regeringen rekommenderar att samtliga Sveriges högskolor och gymnasieskolor övergår till distansutbildning, Om ett framtida beslut innebär en stängning även av grundskolorna, så kräver vi att vårdens personal får hjälp med barnomsorg på annat sätt, så att de kan fortsätta med sina livsviktiga yrken.

5 Lätta på CSN-reglerna för studenter inom vården. I den här extrema situationen behöver vi se studiestöd utan fribeloppstänk för den som studerar till sjuksköterska, barnmorska, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterska och till de som går specialistutbildningar. Deras kompetens måste komma till användning i vården under coronakrisen utan att de riskerar sitt studiestöd. Även andra lättnader bör göras i CSN, så att studenter inte förlorar studiestödet på grund av att skolor och arbetsplatser håller coronastängt och inte kan tillhandahålla alternativ undervisning.

6 Prioritera den långsiktiga kompetensförsörjningen så att fler vill utbilda sig inom ett vårdyrke och fler stannar inom sektorn. Staten behöver ta ett hårdare tag om tyglarna framåt för att driva på det nyinstiftade nationella vårdkompetensrådets arbete. Vårdens arbetsgivare behöver göra mer för att arbetsmiljö, villkor och löner ska förbättras för att höja yrkenas attraktivitet. Men även samhällsmedborgarna kan spela en viktig roll i att kollektivt lyfta vårdens yrkesgrupper. Alla kan prata med en ung person i sin närhet och väcka nyfikenhet för att arbeta inom vården, alla kan visa respekt för dessa livsviktiga yrken.

Våra medlemmar gör livsviktiga insatser i den pågående kampen mot corona, och för det emottar de nu befolkningens tacksamhet på en mängd olika sätt. Statsministern och till och med kungen har uttryckt sitt varmaste tack till våra medlemmar.

Det är fint att se, men ändå olyckligt att det ska krävas en pandemi för att vårdens organisering, kompetensförsörjning och arbetsvillkor ska få den uppmärksamhet och gemensamma debatt som den behöver. Om regeringen lyssnar till oss och rättar till ovan så är vi dock en god bit på väg mot en bättre fungerande vård, även i dessa corona­tider – och också för framtida epidemier.

DN Debatt.21 mars 2020

Debattartikel

Sineva Ribeiro, ordförande, ­Vårdförbundet:
”Akuta insatser krävs annars kan coronavård stoppas”