Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Äldrevården måste förändras – ingen ska behöva dö ensam”

Boendet kan bidra positivt till en känsla av sammanhang och möjligheter till samvaro. Människor har själva ansvar att planera för sitt liv men det finns många hinder för äldre att i praktiken förändra sin livssituation. Möjligheten att få flytta till ett anpassat boende för äldre är alltför små i dag, skriver artikelförfattarna.
Boendet kan bidra positivt till en känsla av sammanhang och möjligheter till samvaro. Människor har själva ansvar att planera för sitt liv men det finns många hinder för äldre att i praktiken förändra sin livssituation. Möjligheten att få flytta till ett anpassat boende för äldre är alltför små i dag, skriver artikelförfattarna. Foto: Jessica Gow/TT

DN DEBATT 1/6. Många äldre är ensamma. Kommuner, landsting och stat kan inte ge äldre människor nya vänner. Men vi kan åtgärda en del av de brister som ökar risken för ensamhet. Och vården måste organiseras så att ingen, som inte önskar det, lämnas utan mänsklig närvaro vid sin dödsbädd, skriver Jan Björklund, Anna Starbrink och Barbro Westerholm, Liberalerna.

VAL 2018

Möjligheten att få vara för sig själv, ostörd, och styra sitt liv är en stor frihet som växande välstånd har gett oss. Få hade förr en dörr att stänga om sig, ett eget rum vare sig i ungdomen eller på ålderdomshemmet. I dag är problemet ibland snarare det omvända. Den ofrivilliga ensamheten drabbar allt fler – inte minst våra årsrika medborgare. När vi lever allt längre är det också allt fler som överlever sin partner och sina vänner.

Sverige är det land som har högst andel ensamhushåll. Många väljer själva att leva ensamma och har ett stort socialt nätverk om kring sig. Men för många blir ensamheten en plåga. 4 av 10 svenskar har upplevt sig ofrivilligt ensamma. Vissa följer ensamheten hela vägen till livets slut – de dör utan någon annan människa att vaka över dem eller hålla i handen. Det är ett sorgligt öde vi som medmänniskor inte vill ska drabba någon. Men den ofrivilliga ensamheten är inte bara sorglig, den är också skadlig psykiskt – men också fysiskt.

En sammanställning av 148 olika forsknings­studier visar att ofrivillig ensamhet skadar oss lika mycket som rökning och fetma.

Den ökade psykiska ohälsan bland unga är ett ofta debatterat problem. Men även äldre drabbas i ökad utsträckning, av bland annat depression.

Känslan av ensamhet leder med tiden också till kännbara fysiska konsekvenser. Ensamma människor söker oftare sjukvård. Våra kroppar får svårare att hantera bakterier och virus. Fysisk smärta blir svårare. Under­näring är också ett utbrett problem. Utan sällskap blir det lätt att man kanske äter mindre, dricker mer, inte går ut – finner livet mindre värt att leva.

Ensamhet kan rentav vara en av de största enskilda faktorer som påverkar vår hälsa: En sammanställning av 148 olika forskningsstudier visar att ofrivillig ensamhet skadar oss lika mycket som rökning och fetma. Sammanställningen av studier pekar också på att ett större socialt nätverk kan minska risken för förtida död med 50 procent. Multisjuka patienter är dessutom ensammare än andra – det verkar helt enkelt finnas en tydlig ond cirkel mellan social isolering och sjukdom som förstärker varandra.

Är ensamheten något för politiker att bry sig om och partier att föreslå åtgärder mot? Ja, menar vi. Kommuner, landsting och stat kan förstås inte ge äldre nya vänner. Men vi kan åtgärda en del av de brister som gör att risken för ofrivillig ensamhet har ökat. Vi vill att alla ska ha friheten att leva livet, hela livet, på sina villkor. Här är några av våra förslag från en kommande rapport:

1

Ingen ska behöva dö ensam. Ändra patientlagen och socialtjänstlagen. Nästan en av fem som dör i vården i Sverige gör det ensam, även när döden är väntad. På sjukhus är andelen störst, men det gäller även många inom äldreomsorg och palliativ vård. Vård och omsorg måste organiseras så att ingen, som inte önskar, lämnas utan mänsklig närvaro vid sin dödsbädd. Frivilligorganisationer kan göra en viktig insats med sociala kontakter och mänsklig närvaro. Ett gott exempel är hur Röda Korsets erfarna volontärer, med egen sjukvårdsbakgrund, samarbetar med Danderyds sjukhus.

2

Anpassa bostadsutbudet – trygghetsboenden, kollektivhus och bostadstillägg. Människors boendesituation kan bidra till en känsla av ensamhet och isolering. Omvänt kan boendet också bidra positivt till en känsla av sammanhang och möjligheter till samvaro. Människor har själva ansvar att planera för sitt liv men det finns många hinder för äldre att i praktiken förändra sin livssituation. Möjligheten att få flytta till ett anpassat boende för äldre är alltför små i dag.

Kommunerna ska kartlägga behovet av bostäder för årsrika människor. Målet ska vara ett tillräckligt antal lägenheter i trygghetsboenden och andra anpassade bostäder dit man kan flytta utan behovsprövning. Kollektiv­husboenden som ger möjlighet till gemensamma ytor och aktiviteter, och ett eget hem, med en dörr att stänga om sig.

Nyproduktion innebär med nödvändighet högre kostnader. Att bygga bostäder som passar årsrika människor blir meningslöst om de inte har ekonomiska möjligheter att efterfråga dem. Därför ska taket för bostadstillägget höjas.

3

Sociala medier och sociala måltider. Digitala hjälpmedel för sociala kontakter är en självklarhet för många i dag. Sociala medier är ett sätt att hålla kontakt med familj och vänner, på distans eller om rörelseförmågan är begränsad. Den som blir inlagd på sjukhus eller flyttar till ett äldreboende måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg för att kunna fortsätta använda sociala medier, hålla kontakt med vänner och anhöriga, söka information och allt annat som människor i dag gör via nätet.

Använd måltider till samvaro för årsrika människor. Oavsett om man bor kvar hemma eller i ett nytt trygghetsboende, i ett särskilt boende eller är tillfälligt vistas på sjukhus eller en geriatrisk avdelning ska man kunna få njuta av goda måltider: Lagad mat, efter egna preferenser, med tilltalande inramning, och möjlighet till social samvaro. Vi vill införa en laga mat-garanti i hemtjänsten som innebär att äldre ska kunna få hemlagad mat om de själva så önskar. Hemtjänstpersonal ska kunna äta tillsammans med äldre på sin arbetstid – som skolans ”pedagogiska måltider”. Rut-avdraget skulle också kunna utökas att omfatta matlagning för äldre, en möjlighet utan krav på biståndsbedömning.

4

Låt de ideella jobba mer. Kommunen och landstinget kan och ska inte göra allt. Civilsamhället, den ideella sektorn och föreningslivet spelar en stor roll genom frivilliginsatser för exempelvis årsrika invånare. Det har på sina håll funnits ett motstånd mot att låta frivilliga insatser ta plats i vård och omsorg. Det synsättet behöver förändras. Civilsamhället kanaliserar människors engagemang och skapar mening både för de aktiva och dem de möter. Det är orimligt att frånta människor denna kontakt för att de kommer i behov av vård eller omsorg. Tvärtom kan det sociala innehållet i äldreomsorgen utvecklas i samarbete med civilsamhället. Även kultur- och föreningsliv kan erbjuda meningsfulla aktiviteter. I vården kan ideella krafter bidra med social samvaro. Sådant samarbete ska kunna ske mer organiserat med IOP, idéburet-offentligt partnerskap. För att IOP ska användas mer behöver regelverket förändras.

Att få rå sig själv är en stor frihet – men ofrivillig ensamhet innebär en stor ofrihet för många. Genom boende, vård, omsorg och ideella krafter kan samhället ge förutsättningar att undvika social isolering.

DN Debatt.1 juni 2018

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.