Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Alla barn ska ha tillgång till bemannat skolbibliotek”

2,4 miljarder till läsning. God läsförståelse är grundläggande både i arbets­livet och i demokratin – ändå sjunker den bland svenska skolelever. Bemannade skolbibliotek och en stärkt lärarkår är två viktiga punkter för en ökad läsförståelse, skriver fyra miljöpartister med språkröret Gustav Fridolin i spetsen.

Ska man efter nio års skolgång kunna stava till civilisation? Är grunden för det demokratiska samtalet att det är just demokratiskt, att alla får möjlighet att delta?

Det borde inte vara svåra frågor att svara på. Men den svenska läsförståelsen sjunker. Problem som tidigt upptäcks av lärare och föräldrar tillåts växa från årskurs till årskurs, och elever lämnar skolan utan att ha fått en ärlig chans att kunna delta i samhället, få ett jobb eller förverkliga sina drömmar.

I dag avslutas Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Vi har lyssnat till skönlitteraturens nydanare och deltagit i aktioner för författare och journalister som utsätts för censur och förtryck. De kända namnen har mött de hemmatryckande idealisterna och någonstans här, i publiken till en persisk poet eller skånsk upprorsmakare, har författardrömmen väckts hos nästa generations storsäljare och Augustpristagare.

För alla oss som älskar litteratur är Bokmässan en dröm som blir verklighet fyra dagar om året. Men det är en dröm som är utom räckhåll för allt fler. Sverige sticker ut i internationella jämförelser genom att resultaten i skolan sjunker och ojämlikheten växer. En viktig förklaring till detta är att färre elever tidigt får med sig läsförmågan. Att kunna läsa och skriva är nyckeln både till böckernas värld, och till att kunna ta del av, förstå och utvecklas i skolans alla ämnen. Den elev som missförstår en klurig räkneuppgift räknar sig fram till fel svar, även om hon har matematikkunskaperna. Den som inte själv kan söka, granska och förstå källor på internet, har svårt att klara samhällsvetenskapliga ämnen.

Alliansen har låtit skolan betala för skattesänkningarna. Så sent som i torsdags skrotade kulturministern Litteraturutredningens förslag om läsombud i förskolan och bemannade skolbibliotek på alla skolor. Sedan 2006 har 12 600 pedagogiska tjänster skurits bort från svensk skola. Samtidigt vittnar nio av tio lärare om att de fått mer pappersarbete sedan Jan Björklund blev utbildningsminister. Färre ska alltså göra mer, och resultatet kan inte bli annat än att fler elever inte blir sedda och inte får den tid med sin lärare och det stöd de behöver.

Alliansen planerar nu ytterligare en nedskärning om en halv miljard på det statliga anslaget som är destinerat till skolan. Vi vill i stället investera. Det alliansen lägger på ett femte jobbskatteavdrag, investerar vi i skolan och klimatet. Vi vill höja lärarlönerna och ge lärare tid att göra sitt arbete. Det kräver fler anställda, och mindre byråkrati.

På Bokmässan presenterar vi i dag i fem punkter vad detta betyder för läsandet i skolan:

1 Lärare ska få modern kunskap. Vi vet i dag mycket mer än tidigare om hur läsinlärning fungerar och hur man kan väcka intresse för frivillig läsning. På varje skola vill vi se lärare som utbildas att handleda kolleger i modern läsdidaktik. 10 000 lärare ska årligen få grundläggande fortbildning, i likhet med hur mattelyftet fungerar. Läsning behövs i alla ämnen och alla stadier, fortbildningen ska vara öppen för alla lärare, för bibliotekarier och till läsombud i förskolan. Viktigt är också satsningar på genuspedagogik, pojkar läser i dag mindre och har sämre läsförståelse och vi vet att medvetet jämställdhetsarbete ger pojkar bättre förutsättningar.

2 Lärare ska ha verktyg som matchar deras ansvar. När en lärare ser att en elev behöver extra stöd i ett ämne ska läraren kunna ordinera det, utan byråkratiska omvägar. Ingen elev ska behöva lämna tredje klass utan att ha fått med sig grunden för att klara resten av skolan. I det gröna budgetförslaget förverkligas ordinationsrätt för lärare och en läsa-skriva-räkna-garanti före årskurs fyra.

3 Alla elever ska ha tillgång till bemannat skolbibliotek. 210.000 elever saknar skolbibliotek. Den nya skollagens krav har fastnat i definitionsstrider om hur många hyllor som behövs. För oss är svaret enkelt: det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek. Det är bibliotekarien som kan väcka intresse och hjälpa till att finna böcker som ger stöd i alla ämnens läsning. Informationsålderns mest värdefulla kunskap är att kunna hantera information. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Vi vill skärpa skollagen så att alla elever får tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie.

4 Moderna läromedel ska finnas i skolan. Ny teknik öppnar fantastiska möjligheter i arbetet med att lära barn läsa. Men vi vet också att om skolan inte tar dessa möjligheter kommer en digital klyfta att öppna sig mellan de som behärskar tekniken och dem som inte gör det. Vi vill stödja skolornas inköp av moderna läromedel, och ge lärare möjlighet till IT-kompetens.

5 Alla gymnasieelever ska undervisas i kultur och läsning. Läsning är grundläggande för att kunna delta i samhället, söka och få ett arbete och vara del av demokratin. Detta vet unga, men alliansen tycks ha missat det när de reformerade gymnasieskolan. Därför väljer många bort yrkesutbildningar. Det finns nu yrkesprogram där svenskämnet trycks ihop i ett enda läsår, under två hela skolår får en del elever ingen svenskundervisning. De estetiska ämnena, som är bevisat viktiga för språkutvecklingen, har helt försvunnit för många gymnasieelever. Vi vill i samarbete med näringslivet återuppbygga yrkesgymnasiet. Människor ska utbildas för ett föränderligt arbetsliv, inte stänga dörrar för framtiden. Alla gymnasie­elever ska få del av minst ett estetiskt ämne och alla skolårska innehålla svenskundervisning.

I det gröna budgetförslaget som presenteras nästa vecka investerar vi 33 miljarder i utbildning. 2,4 miljarder går till dessa fem insatser för läsningen. Vi sätter skolan och klimatet före nya jobbskatteavdrag. Vi är övertygade om att det är en prioritering de flesta människor i vårt land är beredda att göra.

Ingen elev ska lämna svensk skola utan att kunna läsa en dagstidning. Ingen ska behöva börja universitet och vara osäker på hur man skriver en uppsats. Alla ska kunna delta i demokratin. Alla ska vara välkomna till Bokmässan.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.