Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Alliansen måste presentera en politik för högskolan”

Other: Fredrik Persson/TT

Sveriges studenter förtjänar en högre utbildning i världsklass. Men för att nå dit finns det oerhört mycket att göra. Med bara ett år till valet är det hög tid för alliansen att presentera en gemensam politik för högskolan, skriver fyra ordförande för alliansens studentförbund.

Som företrädare för alliansens studentförbund har vi en samlad bild av vilken högskolepolitik som Sverige behöver. Med bara ett drygt år kvar till valet anser vi att det är hög tid för alliansen att komma med en gemensam linje för den högre utbildningen.

Sveriges politiker måste börja se den högre utbildningen för vad den är.

Människor viger många år av sina vuxna liv åt att utbilda sig och därför är det en livsavgörande investering.

Oavsett vilka vägar vi väljer efter gymnasiet är den högre utbildningen någonting som ger oss chanser att stärka oss själva både personligen och professionellt genom en investering i bildning, kunskap och att utveckla färdigheter.

Vi anser att Sveriges studenter förtjänar en högre utbildning i världsklass och för att nå dit finns det oerhört mycket att göra. Alltför många akademiska utbildningar brister i kvalitet. Alltför lite lärarledd tid ges på många utbildningar och alltför få får ett jobb efter examen som är kopplat till den utbildning som genomgåtts. Ändå tycks regeringen blunda för utmaningarna inom den högre utbildningen.

Det behövs en ambitiös och vass borgerlig oppositionspolitik. Alliansregeringarna 2006–2014 gjorde vissa ansatser att reformera högskolan, men som helhet var det långt ifrån tillräckligt. När alliansen är i regeringsställning nästa gång måste högskolepolitiken uppvärderas. Som viktigaste mål med sin högskolepolitik inför valet 2018 bör alliansen sträva efter höjd kvalitet på landets utbildningar.

Som företrädare för alliansens studentförbund anser vi att våra partier har varit alltför dåliga på att diskutera högskolan. Allianspartierna har haft lätt för att prata om alla möjliga frågor inom skolpolitiken. Grund- och gymnasieskolan är förvisso väldigt viktiga områden, men skolpolitiken kan omöjligt lösa alla samhällsproblem. Alliansen behöver nå ut med tydliga svar på hur högskolan kan förbättras för landets studenter.

Vi anser att den svenska högskolepolitiken sedan länge är på väg åt fel håll. Under 1990-talet utökades antalet högskoleplatser i massiv takt utan att det följdes av tillräckliga kvalitetssatsningar. För oss är det tydligt att den ständiga utbyggnaden av högskolan sker på bekostnad av kvaliteten. Detta är ett stort misslyckande och ett svek mot studenter och samhället i stort. Denna utveckling måste vändas till förmån för reella kvalitetssatsningar.

Alliansen behöver tydligt bryta med den misslyckade socialdemokratiska högskolepolitiken. Detta innebär inte bara att vi behöver stoppa utbyggnaden av högskolan utan också att akademins särställning måste värdesättas högre. Att ständigt utöka antalet universitet har inget egenvärde om det inte leder till bättre högskolor. Vi får inte fler toppuniversitet i Sverige genom att politiker kommer med godtyckliga utnämningar.

Dagens regering tycks tro att de flesta samhällsutmaningar kan lösas genom att utöka antalet akademiska utbildningar. Vi frågar oss i stället om alla utbildningar verkligen måste vara akademiska. Om vi förmår se potentialen i den redan nu framgångsrika yrkeshögskolan finns bättre lösningar. Yrkeshögskolan är den enda utbildningsformen i Sverige som kan tillfredsställa näringslivets behov av kompetens på relativt kort sikt. Nio av tio kommer i arbete året efter examen. Yrkesutbildningarna leder till jobb och dessutom till högre produktivitet, god löneutveckling och mindre sjukfrånvaro.

Regeringen pratar gärna om internationalisering, men konkreta reformer har uteblivit, trots att allt pekar mot att internationella studenter höjer kvaliteten i den högre utbildningen. Internationellt utbyte förbättrar studenternas nätverk och skapar viktiga erfarenheter. För att skapa en mer gränslös högre utbildning måste Sverige bli bättre på att locka till sig kompetens från andra länder.

Ytterligare en rättvisefråga för studenter är att en högre utbildning ska löna sig. Vi anser därför att det är hög tid för alliansen att ta ställning för avskaffad statlig inkomstskatt. Sverige har lägst utbildningspremie i hela OECD, vilket påverkar valet av utbildning och gör det olönsamt att studera efter gymnasiet för alltför många. Enligt en rapport från Timbro förra året skulle en avskaffad statlig inkomstskatt dessutom kunna bli en reform som hade inbringat mer pengar i statskassan. I praktiken blir den statliga inkomstskatten en straffskatt på högutbildade personer.

En gemensam allianspolitik för högre utbildning bör innehålla många delar, men dessa fyra områden måste enligt oss ingå:

1 Stoppa utbyggnaden. Högskolan har notoriskt byggts ut utan att den fått tillräckligt med resurser, vilket har lett till underfinansierade och på många håll undermåliga utbildningar. Utbyggnaden måste stoppas så länge kvaliteten inte kan garanteras.

2 Värna alla utbildningsvägars särställning. Under socialdemokratiska regeringar de senaste 20 åren har högskolor som Karlstad, Örebro och nu senast Malmö beviljats universitetsstatus. Universiteten ses alltför ofta som en arbetsmarknadsåtgärd lämplig att gömma arbetslöshetssiffror bakom, samtidigt som framgångsrika utbildningsformer såsom yrkeshögskolan glöms bort. Alliansen måste både värna akademin och se potentialen i yrkeshögskolan.

3 Verka för en gränslös högre utbildning. Utbyten och mer internationell kompetens berikar både svenska studenter och Sverige som land. Det krävs en högskolepolitik som underlättar både för svenska studenter att studera utomlands och för utländska studenter att studera här. Vi behöver därutöver en politisk vilja att få internationella lärosäten att etablera sig i Sverige. Det skulle ge fler svenska studenter tillgång till utbildningar i världsklass.

4 Slopa straffbeskattningen på högre utbildning. Studenter avsätter flera år av sina liv och belånar sig för att få en utbildning. I Sverige lönar det sig mindre än hälften så mycket att utbilda sig som snittet i OECD. Den statliga inkomstskatten gör mer skada än nytta och måste avskaffas helt.

Det finns mycket att göra för att stärka Sveriges studenter och lärosätenas möjligheter att höja kvaliteten i utbildningarna. Dessa förslag är en början. Med bara drygt ett år kvar till riksdagsvalet är det dags att alliansen presenterar en gemensam politik för högre utbildning.

DN Debatt.28 augusti 2017

Debattartikel

Simon Palme, förbundsordförande Centerstudenter; Ina Djurestål, riksordförande Moderata studenter; Sabine Pettersson, riksordförande Liberala studenter och Anna Alkman, förbundsordförande Kristdemokratiska studentförbundet:
”Alliansen måste presentera en politik för högskolan”

Repliker

Nasra Ali & Frida Gunnarsson, S studentförbund:
”Alliansens politik har ökat utbildningsklyftorna”

Slutreplik från alliansens studentförbund:
”S-studenters regeringsförsvar ger inte mer jämlikhet”

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.