Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Alliansens politik sänker utbildningsnivån i Sverige”

Ny rapport. Sverige skär ned på den högre utbildningen och ligger nu på sista plats bland de nordiska länderna när det gäller ungas examensfrekvens från högre studier. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Vår ambition är att bygga ut högskolan. Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå, skriver Stefan Löfven (S) och Ibrahim Baylan (S).

Under år 2012 har regeringen skurit ned antalet studieplatser på högskolor och universitet med cirka 10.000. Under nästa år skär man bort ytterligare runt 10.000 platser. Det innebär att utbildningsnivån i Sverige sjunker och försämras i förhållande till andra länder.

Vi socialdemokrater är oroade över regeringens bakåtblickande och destruktiva inställning till kunskap. Vi har i dag bjudit in rektorer från Sveriges universitet och högskolor för att diskutera vad nedskärningarna innebär för dem och hur den negativa utvecklingen ska kunna vändas.

Utbyggnaden av högskolan i Sverige under 1990-talet resulterade i en påtaglig höjning av utbildningsnivån i den unga befolkningen. Sedan början av 1990-talet och fram till och med 2003 mer än fördubblades antalet helårsstudenter i den svenska högskolan. Men nu ser vi hur den borgerliga politiken slår mot ungas möjlighet till studier.

Rapporten från Högskoleverket visar att andelen högskoleexaminerade i Sverige sjunker och kommer att fortsätta sjunka framöver. Med regeringens politik får allt färre av våra unga möjlighet att studera, och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft urholkas.

Det här är en bekymmersam utveckling. Vid högtidliga tillfällen brukar regeringen tala om att Sverige ska konkurrera med kunskap. Men hur ska det vara möjligt med Fredrik Reinfeldts politik? När kraven på utbildning stiger och allt fler jobb kommer kräva en högre utbildning måste utbildningssystemet hänga med. Om svenska företag ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen på världsmarknaden och leda utvecklingen måste de kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Detta kräver att andelen högskoleutbildade blir fler – inte färre.

Regeringen har misslyckats med jobben. Arbetslösheten närmar sig åtta procent och fortsätter att öka. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under Reinfeldts tid vid makten. Över 30.000 unga har i dag varit arbetslösa i mer än sex månader. I detta läge skär regeringen ned på antalet studieplatser på universitet och högskolor. Så kan vi inte ha det.

Samtidigt som regeringen minskar antalet högskoleplatser ökar efterfrågan på utbildning. Antalet sökande till kurser och program vid landets universitet och högskolor har aldrig någonsin varit fler. Under de senaste fem åren har antalet sökande ökat stadigt – främst i gruppen upp till 24 år.

Regeringens politik innebär att högskolor och universitet måste stänga dörren i ansiktet på studiemotiverade och begåvade unga människor. Det är anmärkningsvärt att Sveriges regering har så låga ambitioner för Sveriges unga och den högre utbildningen.

Vi socialdemokrater vill tvärtom att andelen högskoleutbildade i befolkningen ska öka. Vårt mål är att hälften av de unga ska ha genomgått en minst tvåårig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) till 2020. Men vi kommer inte att nöja oss med detta mål. Vi kommer successivt att höja ambitionerna. Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå.

Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Rapporten från Högskoleverket visar att Sverige ligger på sista plats bland de nordiska länderna när det gäller ungas examensfrekvens från högre studier. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent. I Sverige var motsvarande andel bara 37 procent.

Men Sverige kommer inte bara ligga illa till jämfört med de andra nordiska länderna. Sverige kommer även att ligga under genomsnittet i OECD under de kommande åren och länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning.

Sverige kommer att gå ifrån att vara ett land som är känt för en hög utbildningsnivå till en kunskapens medelmåtta. Det är inte acceptabelt.

Med en världsekonomi där konkurrensen hela tiden ökar är regeringens hållning helt obegriplig. Vi socialdemokrater accepterar inte regeringens nedskärning av Sveriges utbildningssystem. Vi vill i stället bygga ut högskolan och yrkeshögskolan med fler studieplatser samtidigt som vi investerar mer i högskoleutbildningarnas kvalitet.

Vi vill ta till vara ungas lust och vilja att studera, och deras kraft och förmåga. Det är ett vägval för Sverige. I den globala ekonomin är ständig kunskapsutveckling och nya innovationer, där kunskap omsätts till värde, en förutsättning för framtida välstånd. Då duger det inte att, som den borgerliga regeringen nu gör, sänka utbildningsambitionerna.

Sverige behöver en regering som står upp för ambitiösa människors drivkraft och intressen. En regering som ger alla som är villiga att arbeta hårt chansen att leva upp till sin fulla potential.

Stefan Löfven (S), partiordförande

Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.