Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Antalet fångar är nu så lågt att vi tvingas stänga fängelser”

Flera samverkande faktorer gör att antalet fångar minskar kraftigt sedan flera år. Bara i år har fyra fängelser och ett häkte stängts. Den låga beläggningen öppnar nu en möjlighet för oss att bli bättre på att förebygga återfall i brott, skriver Kriminalvårdens generaldirektör.

Ett effektivt sätt att öka allmän ordning och säkerhet är att investera i långsiktigt arbete för att minska återfall i brott. En ny studie från Kriminalvården visar att 1 procent av alla vuxna står för 63 procent av alla våldsbrottsdomar i Sverige. Ungefär hälften av alla återfallsbrott begås av en starkt brottsaktiv grupp. Bakom varje brott döljer sig omåttligt mänskligt lidande, det gäller brottsoffren i första hand, men även förövarna, vittnen, familjemedlemmar och vänner. Kostnaderna räknat i pengar för staten, kommuner, landsting och näringsliv uppgår till många miljarder.

Det är därför inte så konstigt att utvecklingen i Kriminalvården just nu väcker intresse. Antalet fångar och frivårdsklienter minskar kraftigt sedan några år tillbaka. Förra året var nyintagna i anstalt cirka 6 procent lägre än 2011. I år ser det ut att minska lika mycket. Förändringen ser vi inte bara i våra fängelser utan även på häktessidan och inom frivården. Vi räknar med att antalet nyintagna kommer att fortsätta minska på minst samma nivå även nästa år. Eftersom variationer historiskt sett nästan alltid går långsamt, får det vi nu ser betraktas som litet anmärkningsvärt. Framför allt två frågor söker sitt svar: Vad beror utvecklingen på och handlar det bara om en tillfällig, om än ovanligt stor, minskning eller en varaktig trend?

Om Kriminalvårdens beläggningssituation speglar den faktiska brottsutvecklingen, ja då finns anledning att glädjas. Skulle förändringen dessutom bero på att Kriminalvården lyckas väl i sitt återfallsförebyggande uppdrag, vore ingen mer till freds än vi. Antalet anmälda brott har förvisso gått ner med cirka en procent under det senaste året, men vi vet att det är ett trubbigt mått på den faktiska brottsutvecklingen. Våra insatser kan inte rimligtvis förklara allt vad som nu sker. Det är långt ifrån klarlagt att utvecklingen har någonting alls att göra med brottsutvecklingen i Sverige.

Det vi däremot är säkra på, är att trycket på rättsväsendets myndigheter har minskat märkbart under de senaste åren. Antalet ärenden in i hela brottmålskedjan är just nu mindre än vad vi är vana vid. Är då kanske minskningen av inflödet till Kriminalvården ett uttryck för minskad effektivitet i hela rättsväsendet? Vi vet av erfarenhet att något direkt samband mellan beläggningen i Kriminalvården och hur många ärenden polis, åklagare och domstolar hanterar inte existerar. Vi har sett ett svagt men stadigt vikande antal nyintagna till Kriminalvården sedan tio år tillbaka, trots att det under samma period tidvis varit mycket hög belastning hos rättsväsendets övriga myndigheter. Det talar för att inte heller den förklaringen räcker till.

Ytterligare en teori som förts fram handlar om den nya domstolspraxis för grova narkotikabrott som gäller sedan Högsta domstolens utslag 2011 i ett prejudicerande brottmål. HD:s dom innebär att det nu döms ut betydligt mildare straff för grova narkotikabrott än tidigare. Det stämmer bra att det i dag sitter färre människor i svenska fängelser dömda för narkotikabrott än för bara några år sedan. Jämför vi oktober månad 2011 med samma månad 2012 handlar det om cirka 200 färre personer. När vi kontrollerar igen i maj 2013 så har den nedgången ytterligare bekräftats. En del av förklaringen kan definitivt vara att domstolarna dömer ut allt mildare straff för narkotikabrott, men det är knappast HD:s dom som i så fall förklarar den utvecklingen. Den domen kommer rimligtvis inte att få genomslag förrän tidigast under 2014. En allmän utveckling mot mildare straff kommer dock på sikt att innebära att antalet dömda minskar, det vill säga att antalet utdömda fängelseår blir mindre och att det vid varje givet tillfälle kommer att finnas färre dömda i Kriminalvården.

Det enda som just nu går att säga med säkerhet är att någonting har hänt och att det finns en eller förmodligen flera samverkande förklaringar. Det finns däremot ingenting som nu talar för att det handlar om ett systemskifte och ett varaktigt lägre antal dömda till kriminalvårdspåföljd. Att vi under året avvecklat fyra fängelser och ett häkte är en del av arbetet med att anpassa oss till beläggningsnivån. Åtgärden har uppfattats som ett uttryck för att vi nu anser det vara dags att långsiktigt minska myndighetens platskapacitet. Riktigt så enkelt är det inte. När vi nu sett en relativt snabb minskning av klienttillströmningen, måste vi också räkna med att även få uppleva en lika snabb förändring i andra riktningen. Vi avvecklar därför inga verksamheter, men har gjort oss av med några anläggningar som av åldersskäl blir för kostsamma att behålla, helt oavsett vad som händer framöver. Några fastigheter kommer vi att hyra ut till annan statlig verksamhet och ytterligare någon låter vi vara vilande för att kunna öppnas igen vid behov.

Att vi just nu har en historiskt sett låg beläggningsnivå öppnar nya möjligheter för oss.

I dagarna kommer jag att fatta det första av flera beslut som inleder en mycket omfattande förändring av myndighetens organisation och sätt att arbeta. I korthet innebär det att vi avsevärt ökar vår ambitionsnivå och förmåga att nationellt styra, förstärka och utveckla innehållet i det återfallsförebyggande arbetet.

För första gången lyfts ledningen av kärnverksamheterna i häkte, anstalt respektive frivård upp på nationell nivå i en ny organisation. Den största förändringen blir en ny indelning av huvudkontoret och en ny chefsnivå som inrättas för att tydligare kunna styra och stötta verksamhetens olika grenar. Förändringen är mycket omfattande och kommer att få stor påverkan på hela organisationen. Arbetet tar sin utgångspunkt i reformen om en-myndighet som genomfördes 2006 och som nu fullbordas.

Regeringen har under året givit oss i uppdrag att avsevärt intensifiera våra ansträngningar på två viktiga områden: att öka våra insatser för unga inom Kriminalvården och att förbättra vårt arbete för att förebygga att män och kvinnor som begått våldsbrott återfaller i ny brottslighet. Sammantaget träffar dessa uppdrag nästan hälften av alla fångar och frivårdsklienter. Vi arbetar nu intensivt med dessa uppdrag och kommer att presentera våra tankar kring hur den mobiliseringen ska gå till inom en snar framtid.

Stigmatiseringen av dömda människor är kanske den enskilt största utmaningen för allt långsiktigt återfallsförebyggande arbete som vi bedriver. De allt mer oblyga kraven på utdrag ur brottsregistret för att erbjuda ett arbete eller en bostad är bara ett av många sorgliga exempel på en utveckling som nu går i helt fel riktning. Ta gärna kraftfullt avstånd från kriminalitet och brottsliga handlingar i alla dess former. Men låt inte det lägga hinder i vägen för dömda medmänniskors möjligheter till en ny chans efter avtjänat straff. Nästan alla kommer en dag tillbaka ut i samhället. Tanken är att Kriminalvården ska förbereda dem för återinträdet i hela det samhällskontrakt de tidigare misslyckats med att respektera. Inte bara delar av det.

Nils Öberg, generaldirektör, Kriminalvården

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.