Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Århundradets reform kan ge 100.000 nyanlända arbete”

Med rätt typ av politik kan vi lyckas med invandringen lika bra som i länder som Tyskland och Kanada. Men då krävs ett nytt ledarskap för Sverige, skriver parti-ledaren Annie Lööf (C).
Med rätt typ av politik kan vi lyckas med invandringen lika bra som i länder som Tyskland och Kanada. Men då krävs ett nytt ledarskap för Sverige, skriver parti-ledaren Annie Lööf (C). Foto: Nicklas Thegerström

DN DEBATT 4/7. Stora grupper av människor står utanför arbetsmarknaden, trots högkonjunkturen. Många av dem är nyanlända som vill påbörja sina liv i Sverige. Det här är en av vår tids stora utmaningar. Men forskning visar att seriösa arbetsmarknadsreformer kan ge 100.000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, arbete, skriver Annie Lööf, partiledare i Centerpartiet.

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla. Sverige riskerar att klyvas. Trots att vi står på toppen av en högkonjunktur hålls stora grupper av män­niskor utanför arbetsmarknaden. Det här gäller inte minst alla de nyanlända som vill påbörja sina liv i Sverige men som har fastnat i utanförskap och passivitet. Den gångna mandatperioden har inneburit fyra förlorade år för integrationen, med en regering som har gett upp tanken om att alla ska med. Sverige behöver förändring. Människor som kommit till vårt land måste också ges en möjlighet att bli en del av vårt samhälle.

I dag presenterar Centerpartiet därför att vi går till val på att 100.000 utsatta ska kunna komma in på arbetsmarknaden nästa mandatperiod, huvuddelen av dem nyanlända. Det är ett ambitiöst mål, men fullt möjligt att uppnå. Vi behöver ha högre förväntningar på vad vi som samhälle kan uppnå. För att nå detta mål söker vi väljarnas förtroende för att tillsammans med Alliansen genomföra århundradets arbetsmarknadsreform. Vi vill genomföra genomgripande förändringar på arbetsmarknaden för fler människor i arbete, bättre villkor för företag i hela landet, ekonomisk tillväxt och bättre fungerande integration.

Vi delar den frustration många män­niskor känner över den misslyckade integrationen. Sverige kan inte fortsätta vara bland de sämsta i klassen på att få nyanlända i arbete. Med högre ställda förväntningar på såväl de nyanländas ansträngning som på samhällets insatser kan vi lyckas bättre med integrationen. Med rätt typ av politik kan vi lyckas med invandringen lika bra som i länder som Tyskland och Kanada. Men då krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

Sverige måste sluta ha ett nostalgiskt förhållningssätt till arbetsmarknaden. Den svenska modellen behöver förnyas

Centerpartiet tar utmaningen om att få en integration som fungerar på största allvar. Vår målsättning är hög, men genomförbar. Målet om 100.000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, i arbete har stöd i den ekonomiska forskningen och vi har Sveriges mest ambitiösa reformprogram för integrationen. Vi har inför årets Almedalsvecka bett en grupp oberoende national­ekonomer från analysföretaget WSP undersöka möjligheterna att minska nyanländas arbetslöshet. Resultatet är att det finns stöd i ekonomisk forskning för att minst 100.000 utsatta personer kan få jobb nästa mandat­period, även med försiktiga antaganden. Men bara om man gör riktiga, seriösa reformer på arbetsmarknaden. Resultatet är tydligt. Sverige måste sluta ha ett nostalgiskt förhållningssätt till arbetsmarknaden. Den svenska modellen behöver förnyas. Integrationsproblemen kan inte fortsätta att ignoreras.

Det är tydligt att Socialdemokraterna har gett upp tanken om att alla ska med. Deras politik består primärt av ineffektiva åtgärder till väldigt höga kostnader. I stället för att nyanlända ges bra utbildning och riktiga jobb vill Socialdemokraterna att de ska anställas med subventioner där hela lönen ska kunna betalas av staten. Det duger inte. Anledningen till att de nyanlända inte får jobb är inte brist på subventioner utan att arbetsmarknaden inte fungerar. De som är välutbildade och har goda språkkunskaper har inga problem att få jobb i högkonjunkturen. Men för de andra, de som inte har gymnasieexamen, språkkunskaper eller svensk yrkeserfarenhet är möjligheterna att få sitt första arbete små. När Socialdemokraterna försöker dölja problemen vill Centerpartiet lösa dem.

Med århundradets arbetsmarknadsreform och med stöd i forskningen vill Centerpartiet lösa en rad problem på den svenska arbetsmarknaden. I höst står valet mellan förnekelse eller förändring.

1

För det första måste det finnas en möjlighet för nyanlända att ta ett första jobb med lite lägre ingångslön än i dag. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden blir det möjligt för nyanlända att få yrkeserfarenhet och arbeta sig uppåt i lönenivåerna, i stället för att passiviseras i utanförskap. Centerpartiet har därför tillsammans med Alliansen presenterat förslag om inträdesjobb, där fler går från bidrag till att själva vara med och bidra.

2

För det andra måste kostnaderna för att anställa sänkas. I dag håller den höga skatten på att anställa nyanlända borta från sitt första jobb. Centerpartiet vill därför ta bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en nyanländ under dess första tid på arbetsmarknaden.

3

För det tredje måste dagens arbetsförmedling göras om i grunden. Arbetsförmedlingen behöver anpassas efter en modern arbetsmarknad. Matchningsfunktionen behöver öppnas upp för fristående aktörer. Matchningsaktören får ersättning baserat på hur väl den lyckas med att hjälpa den arbetssökande till att få ett jobb.

4

För det fjärde behöver vi en modern anställningstrygghet. Automatisering, artificiell intelligens och digitalisering förändrar hur arbetsmarknaden är uppbyggd. Vi behöver därför en arbetsmarknadslagstiftning där kompetens snarare än anställningsår är vägledande och människor behöver ges stöd för att ställa om högre upp i åldrarna.

Genom historien har det genomförts stora strukturreformer som varit bra för Sverige. På 1970- och 1980-talen reformerades skattesystemet för att få ett mer rättvist skattesystem med sänkta marginalskatter. På 1990-talet sanerade bland annat Centerpartiet ekonomin. Sverige gick från kroniska underskott och hög inflation till ordning och reda i finanspolitik och penningpolitik. På 2000-talet införde Alliansen arbetslinjen där det blev mer lönsamt att gå från bidrag till jobb och där företagens villkor förbättrades. Nu behövs åter­igen handlingskraft och ansvarstagande från oss politiska ledare för att med århundradets arbetsmarknadsreform också kunna klara integrationen.

Det här är en av vår tids stora utmaningar. Vi får inte misslyckas. Vi behöver inte misslyckas. För Sverige som land är det avgörande att klara integrationen. Vi behöver ha högre förväntningar på de som kommer hit och vi behöver ha högre förväntningar på vad vi som samhälle gemensamt kan klara av. Århundradets arbetsmarknadsreform skulle kunna ge 100.000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, möjligheten att med egen ansträngning komma i arbete. Centerpartiet ser människors potential och vill att vi som land ska ha högre ambitioner än i dag. Valet i höst innebär ett vägval. Centerpartiet tänker inte stillasittande se på när misstro och oro breder ut sig. Vi står för den handlingskraft och det ledarskap som för Sverige framåt.

DN Debatt.4 juli 2018

Debattartikel

 

Annie Lööf, partiledare i Centerpartiet:
”Århundradets reform kan ge 100 000 nyanlända arbete”


Repliker

Johan Berg, arbetsförmedlare och debattör:
”Arbetsförmedlingen kan förbättra integrationen”

Martin Ådahl (C):
”Vi vill följa framgångsexemplen för att hjälpa nyanlända”


Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.