Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-16 08:42

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/att-saga-nej-till-nobelcenter-kommer-att-kosta-en-miljard/

DN Debatt

DN Debatt. ”Att säga nej till Nobelcenter kommer att kosta en miljard”

Två gånger har det varit allmänna val under projektets gång och vid bägge tillfällena har det blivit en majoritet i stadsfullmäktige för de partier som velat ha Nobel Center. Så också denna gång, skriver artikelförfattarna.
Två gånger har det varit allmänna val under projektets gång och vid bägge tillfällena har det blivit en majoritet i stadsfullmäktige för de partier som velat ha Nobel Center. Så också denna gång, skriver artikelförfattarna. Bild: Tomorrow AB/Nobelhuset AB

DN DEBATT 11/11. Om Stockholms nya ledning bryter avtalet om Nobel Center försvinner merparten av projektets finansiering, mer än en miljard kronor. Att ersätta dem blir synnerligen svårt. Det kommer dessutom att vara oundvikligt för oss att kräva ersättning för de kostnader vi haft innan processen avbröts, skriver Carl-Henrik Heldin och Lars Heikensten, Nobelstiftelsen.

Rätta artikel

Nobelpriset handlar om att idéer kan förändra världen – till mänsklighetens största nytta. Det Alfred Nobel stod för, tro på fakta och vetenskap, humanism och fred, är i dag viktigare än kanske någonsin.

Under de senaste 20 åren har vi utvecklat en bred publik och global verksamhet kring Nobelpriset. Det har vi gjort för att vårda och stärka prisets unika position i världen och skapa engagemang hos en bredare allmänhet för vetenskap, humaniora, fredsarbete och framtidstro.

I den andan ville vi skapa ett Nobel Center i Sverige, centralt beläget i huvudstaden, ett levande hus för besökare från Stockholm och hela världen.

En plats för utställningar, vetenskap och samtal om dagsaktuella ämnen. Där 35.000 skolbarn och hundratusentals museibesökare varje år känner sig lika välkomna som världens ledande tänkare.

För stadens nya moderatledda styre har vi klargjort att vi är beredda att ta fram ett nytt förslag till Nobel Center på Blasieholmen. Det skulle kunna vara mindre och byggt så att det så kallade Tullhuset bevaras och kan komma till användning

Det var inget självklart beslut för Nobelstiftelsen. Vår uppgift och ställning är global. Vi har till exempel nått mer än 100 miljoner människor via sociala medier under det senaste året varav enbart en dryg procent bor i Sverige. Genom att bygga ett Nobel Center i Paris eller New York eller satsa på bredare digitala aktiviteter hade Nobelpriset och dess värden kunnat nå betydligt fler.

Vi valde ändå Stockholm. Det är Alfred Nobels födelsestad och han ville förankra priserna här. Vi fick ett fantastiskt stöd från många, inte minst lyckades vi med hjälp av privata bidragsgivare få ihop det mesta av finansieringen. Vår satsning på en utökad skolverksamhet och på att nå ut med vetenskapliga upptäckter till en bredare allmänhet är ett par av anledningarna till att stiftelser och privatpersoner gett oss sitt stöd. En annan är övertygelsen om att centret kommer att ha stor betydelse för Sverige och svensk forskning.

Men en förutsättning för att vi skulle engagera oss var ett starkt stöd från Stockholms stad. Även om vi är ett av världens kanske starkaste och mest respekterade namn och varumärken är vår organisation liten och vi är ingalunda något kapitalstarkt byggbolag.

Detta helhjärtade stöd från staden fick vi. Enigheten var stor om det värde ett Nobel Center skulle skapa för Stockholm och Sverige. ”Det konstigaste med Nobel Center” sa det dåvarande moderata finansborgarrådet Sten Nordin ”är att det inte finns sedan länge”. Alla partier i stadens fullmäktige utom Vänstern ställde sig också bakom ett Nobel Center på Blasieholmen. Vi var också eniga om att en internationell arkitekttävling skulle ordnas. Med Nobelprisets hjälp skulle Stockholm kunna få en märkesbyggnad av högsta kvalitet för vår tid och framtiden.

Sedan överenskommelsen mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen träffades 2011 har vi utvecklat projektet enligt alla konstens regler. Vi ordnade en bred internationell arkitekttävling med 142 arkitekter från 25 länder i fyra världsdelar. Det vinnande förslaget låg sedan till grund för en detaljplan som gick ut på samråd och diskuterades i olika fora med allmänheten.

Två gånger har det varit allmänna val under projektets gång och vid bägge tillfällena har det blivit en majoritet i stadsfullmäktige för de partier som velat ha Nobel Center. Så också denna gång. Därefter har Moderaterna och Centern ändrat sin position. 

Det riktiga nu är att låta planprocessen ha sin gång och låta Mark- och miljööverdomstolen pröva detaljplanen, något de i förra veckan beslöt att göra. Allt annat är ett brott mot de avtal vi har med staden.

För stadens nya moderatledda styre har vi klargjort att vi är beredda att ta fram ett nytt förslag till Nobel Center på Blasieholmen. Det skulle kunna vara mindre och byggt så att det så kallade Tullhuset bevaras och kan komma till användning.

Vi frågar oss om stadens nya ledning Anna König Järlemyr (M), Joakim Larsson (M), Karin Ernlund (C), Eric Slottner (KD), Lotta Edholm (L) och Daniel Helldén (MP) har klart för sig konsekvenserna av det beslut de förefaller planera. Flera av dem har talat vitt och brett om Nobel Center på nya platser. Men det är ingen fråga de själva äger. Vad talar för att det skulle bli enklare att i en handvändning finna en annan plats när det nuvarande förslaget vilar på en omfattande och välgrundad analys och en mångårig, seriös process?

Om överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen dras tillbaka så är det vår bedömning att också den absoluta merparten av projektets finansiering försvinner. Vi talar om mer än en miljard kronor i privata pengar. Att ersätta dem blir synnerligen svårt, eftersom donatorers tilltro till Stockholm som avtalspart då kommer att helt ha skjutits i sank. Nobelstiftelsen har själv inga egna medel för detta. Det kommer dessutom att vara oundvikligt för oss att kräva ersättning för de kostnader vi haft innan processen avbröts.

Till detta kommer helt andra, vidare konsekvenser för Stockholm. För omvärlden skapas en osäkerhet om det går att lita på överenskommelser och avtal som staden träffar. Vad ska man tro om en stad som så lättvindigt bryter sina uppgörelser med en viktig, ideell och internationell aktör som Nobelstiftelsen?

Vi vill ha en god och långsiktig relation med Stockholms beslutsfattare. Vi tror också fortfarande starkt på idén om ett Nobel Center centralt i Stockholm. För att den ska kunna leva vidare vill vi uppmana Stockholms nya styre att tillsammans med oss försöka hitta en bra lösning på Blasieholmen samtidigt som den pågående juridiska prövningen av projektet får fortsätta.