Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Åtta av tio välfärdsföretag berörs negativt av vinsttak”

Om möjligheten att ta ut vinst begränsas kraftigt får det omfattande negativa effekter på företagen i välfärdssektorn, visar en ny undersökning. Ska Sverige framöver utveckla mångfald och valfrihet i välfärden måste vi få med oss de privata företagarna, skriver entreprenören Dan Olofsson.

När det handlar om  framtiden för de privata företagen inom skolan och vården finns några olika huvudlinjer bland våra riksdagspartier:

• Vänsterpartiet vill ha ett generellt vinstförbud.

• Miljöpartiet vill ha en kraftig begränsning av möjligheterna att dela ut vinst.

• Övriga partier fokuserar på hur kvaliteten ska förbättras. Uppfylls kraven kan de som investerat också få ta ut vinster.

I en bransch med 11.000 företag med i snitt 15 anställda vore det enligt min uppfattning förödande att följa Vänsterpartiets förslag om generellt vinstförbud. Detta särskilt som Vänsterpartiet inte kan uppvisa något brett underlag som visar att de privata välfärdsföretagen i snitt har fler fall av misskötsel eller i snitt har en lägre kvalitet än de offentliga verksamheterna. Tvärtom talar vi här om många skolor med bäst kunskapsresultat, de populäraste vårdcentralerna och äldreomsorg som står sig mycket bra i nöjdhet och kvalitetsuppföljning. Som företagare är det också ganska lätt att förstå att om man inte ger någon avkastning kan man inte heller attrahera kapital till investeringar. Och utan investeringar avvecklas de flesta företagen över tid.

Mindre diskuterat än ett rent vinstförbud har hittills varit förslagen om att införa en kraftig begränsning i möjligheterna att ta ut vinster. Här är det svårare att besvara frågan om vad som händer om detta sker. Här behövs mer insikt.

De som bäst kan svara på detta är företagarna i de berörda bolagen, eftersom de kan sin verksamhet och det är de som fattar de avgörande besluten utifrån hur de bedömer utvecklingen framåt för sitt företag. Ingen utomstående kan hävda att de har mer insikt i deras situation.

Till hösten har våra folkvalda att fatta beslut om vad som ska gälla framöver för välfärdsbolagen. Självklart är det så att ju mer insikt och kunskap vi får, desto bättre är det för besluten.

Mot denna bakgrund har Ipsos fått i uppdrag att undersöka hur en vinstbegränsning skulle påverka företag verksamma inom vård, skola och omsorg. 357 ägare eller vd:ar har svarat. Undersökningen i sin helhet återfinns här.

Det frågan gäller är vilken påverkan som uppstår om en kraftig begränsning av möjligheten till vinstutdelning införs? Resultatet sammanfattas i faktarutan till höger om denna artikel.

Undersökningen påvisar drastiska negativa förändringar i hur man tror att det egna företaget påverkas framöver. Då ska man ändå beakta att i allmänna termer är de flesta företagare i grunden besjälade av att utveckla sina företag. Det är ju deras yrkesmässiga livsverk.

Vi ser tydligt i undersökningen en negativ utveckling av kvaliteten och ett minskat intresse av att utveckla företaget. Vi ser också att i storleksordningen hälften av de anställda inte kommer att finnas kvar i dessa företag efter fem år. För att kompensera för detta bortfall i en bransch som i dag har 160.000 anställda har det offentliga att investera ett antal tiotal miljarder kronor för att bygga upp motsvarande verksamheter eller förvärva berörda företag. Man kan inte förespegla att man kan få byggnader, utrustning och inventarier gratis, så insatser från skattebetalarna behövs. Ingen politiker har i valrörelsen fört något resonemang om detta.

För oss medborgare torde det viktiga med privata välfärdsbolag vara mångfald och valfrihet och att vi förbättrar tillgänglighet och kvalitet. Ska Sverige framöver utveckla dessa positiva värden måste vi få med oss de privata företagarna. Ipsos undersökning visar att 8 av 10 företagare påverkats negativt av beskeden från partierna i valrörelsen.

Visst kan man på lösa grunder tro att om man kraftigt begränsar vinstuttagen så händer egentligen inte så mycket. Som framgår av Ipsos undersökning gör de berörda företagarna en helt annan bedömning. De kan sitt företag, de vet vilka handlingsalternativ de har och de tar de viktiga besluten kring det egna företaget.

Välfärdsföretag och vinster

Först redovisas frågeställningen, därefter företagarnas svar:

• Möjlighet att utveckla kvalitet: Hur bedömer du att företagets möjligheter att långsiktigt utveckla verksamhetens kvalitet påverkas?

Svar: 81 procent ser en negativ utveckling, 2 procent en positiv utveckling.

• Hur omsättning påverkas: Hur stor andel av ditt företags nuvarande omsättning bedömer du är kvar om fem år?

Svar: 56 procent ser en minskning av omsättningen, varav 36 procent mer än en halvering; 16 procent ser en oförändrad omsättning.

• Antal medarbetare: Hur stor del av företagets medarbetare bedömer du vara kvar om 5 år?

Svar: 59 procent ser en minskning, varav 37 procent mer än en halvering; 23 procent ser oförändrad personalstyrka.

• Intresse att utveckla företaget: Hur påverkas intresset av att utveckla företaget?

Svar: 84 procent påverkas negativt, 1 procent påverkas positivt.

 

357 ägare eller vd:ar har svarat.

Att summorna inte blir 100 procent beror på att vissa svarat ”vet ej” .

Källa: Ipsos

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.