Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Avskaffa värnskatten och gör inkomstskatten plattare”

Nytt program för FP. I en ekonomi präglad av global konkurrens är det inte den högsta skatten som ger bäst välfärd, utan det smartaste skattesystemet. Därför vill vi avskaffa värnskatten och införa en plattare inkomstskatt. Genom att successivt höja brytpunkten ska färre betala statlig skatt, skriver Christer Nylander, ordförande i FP:s programkommitté.

”Värna de välståndsbildande krafterna” sa Folkpartiets ledare Bertil Ohlin på 1940-talet. I dag kanske han i stället skulle sagt ”Klara konkurrensen från Kina”. Då som nu är det bara genom ett dynamiskt samhälle med en ekonomi som möter den internationella konkurrensen som vi kan klara jobben och värna den välfärd vi värderar så högt.

Vägen till välfärd går via individens frihet. Det förslag till nytt partiprogram för Folkpartiet som i dag presenteras tar sikte på att Sverige ska bli vinnare i globaliseringen, och att var och en av oss som bor i vårt land ska kunna känna hopp om framtiden.

Människor ska känna att Sverige är ett land där det finns stora chanser att lyckas, där möjligheterna är många. Ett land med stor social rörlighet och där den som inte lyckas eller för tillfället har det svårt får både stöd och nya chanser.

Men också att kunskap, flit och ansvarstagande alltid lönar sig. Oavsett kön eller etnisk bakgrund.

För att långsiktigt stärka Sverige lägger programkommittén följande förslag:

1. Jobben. Trösklarna till arbetsmarknaden måste sänkas så att fler får jobb. Höga lägstalöner utestänger dem som inte klarar att vara tillräckligt produktiva. Därmed har vi skapat den djupaste klyftan i vårt land – den som går mellan dem som har jobb och dem som inte har ett arbete att gå till.

Unga och utrikes födda som står långt från arbetsmarknaden är en del av det glömda Sverige. Att skapa sysselsättning åt dem är en stor socialliberal utmaning.

De yrkesintroduktionsavtal som tecknats och som innebär att unga får 75 procent av lägstalönen är bra. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver såväl göra regelverket kring dessa anställningar enklare som titta över kostnaden för företag att anställa personer i utanförskap.

2. Skatterna. Plattare inkomstskatt premierar ansträngning och hjälper oss att locka globala talanger till Sverige. De som har hela världen som arbetsmarknad lockas av en bra skola och ett kreativt kulturliv, men också av höga löner och rimliga skatter. I en ekonomi som präglas av global konkurrens är det inte den högsta skatten som ger bäst välfärd, det är det smartaste skattesystemet.

I ett första steg ska värnskatten avskaffas. På sikt ska marginalskatterna inte skilja sig väsentligt från genomsnittet i jämförbara länder. Genom att successivt höja brytpunkten ska också färre betala statlig skatt.

3. Skolan. En skola med kunskapsfokus skapar jämlikhet och gör oss konkurrenskraftiga. En socialliberal huvuduppgift är att sträva efter jämlika livschanser. Viktigast är en väl funge­rande kunskapsskola med höga ambitioner för varje elev. Tydliga kunskapskrav, tidiga utvärderingar och trygga klassrum är viktigt för den enskilda individen men också för Sveriges konkurrenskraft.

4. Företagen. Bättre villkor för företagande skapar fler jobb. Företags ansvar för sjuka medarbetare riskerar att skapa högre trösklar för dem som på grund av sjukdom har en svag koppling till arbetsmarknaden. Därför bör företagens sjuklöneansvar avskaffas. I ett första steg den andra sjuklöneveckan men på sikt också den första.

5. Arbetslösheten. Trygghet vid arbetslöshet behövs när globaliseringen ställer högre krav på omställning. För den som förlorar sitt jobb måste tryggheten främst finnas i att nya jobb skapas i hög takt. Därtill behövs en allmän obligatorisk a-kassa som omfattar alla som arbetar och vars ersättning utgår från inkomstbortfallsprincipen.

Genom kompetenskonton och andra stöd till omställning får individen förbättrade möjligheter att förnya, förbättra och fördjupa sina färdigheter under hela arbetslivet eller rent av att byta yrke helt.

6. Arbetsrätten. Liberaliserad arbetsrätt hjälper företag att klara tuffa tider. För att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och göra den mer dynamisk måste arbetsrätten förändras. Vid en uppsägningssituation ska turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd utgå från kompetens, inte anställningstid.

7. Jämställdheten. Med ett jämställt arbetsliv når fler kvinnor sin fulla potential. Av ideologiska skäl vill liberaler ge kvinnor och män lika möjligheter till arbete och egen försörjning. Men det finns även nationalekonomiska skäl att sträva efter större jämställdhet i Sverige. Det är ett slöseri att kvinnor i lägre grad än män uppnår ledande befattningar i vårt samhälle eller att de under en livstid har betydligt lägre lön än män.

Fram till att kvinnor och män får barn visar statistiken att deras karriärutveckling är likartad. Efter att barnen fötts börjar männen tjäna mer. Ett skäl till detta är att uttaget av föräldraförsäkringen är ojämnt. Därför har regeringen infört en jämställdhetsbonus. Den vill vi stärka, men om inte heller det får en betydande inverkan på uttaget av föräldradagar anser programkommittén att en tredje pappamånad bör införas.

Programkommitténs förslag till partiprogram – med titeln Frihet i globaliseringens tid – utgår ifrån den nya situation som globaliseringen ställer oss inför.

Det är ett program som tror på globalisering och frihandel, som ser de många nya möjligheter som skapas för individen i en värld av rivna gränser och ökat samarbete, men som också ser att globaliseringen och klimatförändringar ställer oss inför en del rätt tuffa utmaningar.

Christer Nylander, ordförande i Folkpartiets programkommitté

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.