Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Bara Ebba Busch Thor kan vända KD:s negativa trend”

Det är statistiskt säkerställt att Ebba Busch Thor är bättre på attrahera både säkra väljare, troliga väljare och möjliga väljare till Kristdemokraterna, skriver Sara Skyttedal.
Det är statistiskt säkerställt att Ebba Busch Thor är bättre på attrahera både säkra väljare, troliga väljare och möjliga väljare till Kristdemokraterna, skriver Sara Skyttedal. Foto: Jonas Eriksson

Allvarligt läge. Om KD fortsätter den långa trenden med minskande väljarstöd kan detta vara partiets sista mandatperiod. Vår undersökning bland potentiella väljare visar att vi med Ebba Busch Thor som partiledare markant ökar vår attraktivitet hos väljarna, skriver Sara Skyttedal, KDU-ordförande.

Kristdemokraterna har tappat väljarandelar i varje riksdagsval sedan 1998. Om denna trend fortsätter riskerar detta att bli vår sista mandatperiod i riksdagen. Detta läge manar till att ta situationen på stort allvar. När vi nu står inför valet av en ny partiledare menar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet att den ledaregenskap som måste prioriteras över alla andra är förmågan att bilda opinion och få nya personer att välja Kristdemokraterna.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har förespråkat en öppen valprocess med stort medlemsinflytande. Vi är glada att utfrågningar har ägt rum runt om i landet och att enskilda distrikt tagit initiativ till lokala medlemsomröstningar, men vi anser att mer skulle kunna ha gjorts för att bredda processen och få fram fler synvinklar. För att själva bidra gav vi därför Demoskop i uppdrag att fråga våra potentiella väljare hur de betraktar de två partiledarkandidaterna. Hur kommer valet av partiledare påverka sannolikheten att de väljer Kristdemokraterna nästa val? Svaren visade på en markant skillnad i hur de båda kandidaterna skulle tas emot av våra potentiella väljare.

Våra potentiella väljare är de som uppger att det finns en sannolikhet att de kommer rösta på Kristdemokraterna. De som är mest relevanta för partiet är dock de som anger det mer troligt än otroligt att de ska rösta på oss. Om Ebba Busch Thor skulle bli partiledare svarade 37 procent av dessa väljare det skulle öka sannolikheten för att de skulle välja Kristdemokraterna. 12 procent av dem anger att valet av henne skulle inverka negativt. Med Jakob Forssmed som partiledare är det endast 14 procent av våra troliga väljare som uppger att sannolikheten att de skulle välja vår valsedel skulle öka samtidigt som 15 procent uppger att han skulle göra det mindre troligt att de väljer vårt parti vid nästa val. Hos hela gruppen av potentiella väljare röst ser vi ett liknande positivt balansresultat i partiets attraktivitet hos väljarna med Busch Thor som partiledare och ett än tydligare negativt resultat om Jakob Forssmed skulle ta över.

Även bland partiets säkra väljare också ett markant övertag för förtroendet för Ebba Busch Thor där 44 procent uppger att hon skulle öka sannolikheten för att de röstar på oss igen. Tittar vi till vårt samlade underlag är det alltså tveklöst så att bara en av partiledarkandidaterna slår an en sträng av igenkännande som skulle ha positiv effekt på partiets attraktivitet hos väljarna. Det är statistiskt säkerställt att det råder en skillnad till fördel för Ebba Busch Thor att attrahera både säkra väljare, troliga väljare och möjliga väljare till Kristdemokraterna.

Detta bekräftar den kunskapsbild vi har sedan tidigare. Redan som kandidat till Europaparlamentet och till Uppsala kommun har Ebba Busch Thor visat att hon har förmågan att vinna nya sympatisörer och entusiasmera våra anhängare. Hon tillhör en av de absolut mest kryssade företrädarna för Kristdemokraterna och den relativt sett mest kryssade lokalpolitikern i Uppsala. Ebba har därtill flest nomineringar bland distrikt och lokalavdelningar i partiet. Jakob Forssmed är den kristdemokrat som har fått både lägst andel kryss och minst antal kryss i sin valkrets i jämförelse med övriga riksdagsgruppen.

Sammantaget innebär den information vi har tillgång till att vi bedömer att Ebba Busch Thor är den kandidat som kan vända partiets negativa trend. Väljarnas förtroende för de båda kandidaterna skiljer sig så pass mycket åt att det är omöjligt för oss att dra någon annan slutsats. Att kunna övertyga människor både med rationella argument och på en emotionell nivå är en begåvning som är få förunnat och som är svår att träna fram.

Valet av partiledare kommer bli ett avgörande steg i arbetet att förnya Kristdemokraterna, men det är inte det enda steget. Vi måste även rannsaka vår egen politik och formera en kristdemokratisk linje efter åtta år med Alliansen. Vi måste kunna ge relevanta svar på de utmaningar som väljarna ser. I undersökningen ställde vi därför även en fråga om vilka politiska områden som avgör valet av parti hos våra potentiella väljare. Vi har fått bekräftat att det är politik som går bortom arbetslinjen och Sveriges ekonomi som efterfrågas.

Bland våra säkra väljare är barn- och familjefrågor det viktigaste politikområdet för deras val av parti. 39 procent av dem anger att detta område ligger till grund för hur de röstar. Vi kristdemokrater har länge varit ensam försvarare av familjen. Vi förespråkar ett barnperspektiv i politiken och det märks att det stämmer överens med våra väljares prioriteringar.

Bilden är dock annorlunda om vi breddar oss och tittar på Kristdemokraternas troliga väljare. Det område som störst andel av våra troliga väljare prioriterar är migrationspolitiken som 19 procent uppger är den viktigaste frågan. Utöver detta uppger 6 procent att integrationspolitiken är det mest prioriterade området. Våra troliga väljare prioriterar också försvarsfrågor mer än våra säkra väljare som uppges vara viktigast för 8 procent. Barn- och familjefrågor är viktigast för 9 procent av de troliga väljarna och är således inte det främsta området för att vinna nya väljare.

Detta stärker oss i vår övertygelse att Göran Hägglund tog det första steget i partiets förnyelsearbete när han presenterade ett migrationspolitiskt reformpaket som, genom införandet av temporära istället för permanenta uppehållstillstånd, syftar till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Vi kristdemokrater måste fortsätta utveckla migrationspolitiken, men också integrationspolitiken samt försvarspolitiken för att övertyga våra potentiella väljare.

Kristdemokraterna står inför ett vägval. Vi nu har fått ett omfattande faktaunderlag som visar att framgången ligger i att fortsätta intensifiera den påbörjade förnyelsen av partiet med både nya ansikten och en modig politikutveckling. Det är mot denna bakgrund som en enig förbundsstyrelse och samtliga distriktsordföranden i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har valt att ställa sig bakom vår nominering av Ebba Busch Thor som partiledare för Kristdemokraterna.

Fakta. Om undersökningen
  • Opinionsinstitutet Demoskop har under perioden 2-6 mars gjort 2.782 telefonrekryterade webbintervjuer.
  • Av dessa uppger 933 personer att det finns en sannolikhet att de kan rösta på Kristdemokraterna. Det är dessa som definieras som potentiella och möjliga väljare i mätningen. De som uppger det mer sannolikt än osannolikt räknas som troliga väljare. Undersökningen är genomförd på uppdrag av Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.
Bakgrund. Läs mer om partiledarprocessen i KD
  • Tidigare rapportering. Ebba Busch Thor håller inte med Lars Adaktusson: Kristdemokraternas Lars Adaktusson tycker inte att nästa KD-ledning är bundna av decemberöverenskommelsen. Men partiledarkandidaten Ebba Busch Thor håller inte med. ”En ny partiledning kan inte hur som helst överge en så tung uppgörelse”, säger hon. Läs artikeln 
  • Webb-tv. De vill bli partiledare för KD: En hektisk vecka med öppna utfrågningar avgör den stundande duellen om partiledarskapet i Kristdemokraterna mellan Uppsalapolitikern Ebba Busch Thor och ekonomisk-politiske talespersonen Jakob Forssmed. Se klippet 
  • Tidigare rapportering. Nato och aborter skiljer KD-kandidaterna åt: Skillnaderna mellan de två huvudkandidaterna till partiledarposten i Kristdemokraterna börjar utkristallisera sig. Ebba Busch Thor säger ja till Nato, vill ha nollvision för aborter och kan tänka sig sänkt kapitalskatt och sänkta ränteavdrag. Motståndaren Jakob Forssmed vill avvakta med Natobesked, säger nej till nollvision och vill utvidga rut till att också omfatta tvätterier. Läs artikeln 
  • Webb-tv. Rakt på sak med Ebba Busch Thor (KD): ”Sverige ska gå med i Nato.” Partiledarkandidaten har redan bestämt sig. Se programmet 
  • Webb-tv. Rakt på sak: Jakob Forssmed (KD): ”Jag hade fel.” KD-kandidaten Jakob Forssmed ville nedrusta – nu vill han ge mer pengar till försvaret. Se programmet
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.